Avaldatud: 2012-08-17 15:05:00 CEST
Tallinna Vesi
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatus AS Tallinna Vesi juhatuse koosseisus

17. augustil 2012 esitas AS-i Tallinna Vesi finantsdirektor ja juhatuse liige Siiri Lahe Ettevõttele ametist tagasi astumise avalduse. Pr Lahe jätkab oma ametikohustustes kuni tema viimane ametisoleku päev on kokku lepitud.

Ian Plenderleith
Juhatuse esimees
Telefon: +372 62 62 201

         Mariliis Mia Topp
         Kommunikatsioonijuht
         AS Tallinna Vesi
         62 62 275
         mariliis.topp@tvesi.ee