Publicerad: 2012-08-15 14:00:00 CEST
Insplanet förvärvar Insuroo AB
Insplanet har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Insuroo AB.
Insuroo bedriver en jämförelsetjänst likt Insplanets inom sakförsäkringar.
Syftet med förvärvet är att stärka Insplanets position i internetkanalen.

Tillträdesdag är den 1 oktober 2012. Köpeskillingen, som finansieras genom egna
medel, offentliggörs inte enligt avtal mellan parterna. Förvärvet förväntas inte
få någon resultatpåverkan för Insplanet på innevarande år.

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Wilton
VD
Insplanet AB (publ)
070-305 62 32
08-51 000 004
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal
till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom
privatekonomi genom insplanet.com. Bolagets affärsidé är att erbjuda
privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom
privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är
Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare
Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com