Paskelbta: 2012-08-06 09:54:16 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2012 metų liepos mėnesio krovos rezultatai

2012 m. liepos mėnesį Bendrovė į terminalo talpyklas perkrovė 543 tūkst. tonų naftos produktų, 15 proc. mažiau nei 2011 m. mėn. (637 tūkst. tonų). 

Bendrovės preliminarios pajamos 2012 m. liepos mėnesį siekė 9,1 mln. litų (2,6 mln. eurų) -  gauta 7 proc. mažiau, lyginant su 2011 m. liepos mėn. 9,8 mln. litų ( 2,8 mln. eurų) pajamomis. 

Bendrovės 2012 m. septynių mėnesių preliminarios pajamos – 78,5 mln. litų (22,7 mln. eurų), 13 proc. mažesnės, lyginant su 2011 m. septynių mėnesių  90,3 mln. litų (26,2 mln. eurų) pajamomis.  2012 m. pajamų sumažėjimui įtakos daugiausia turėjo AB „Orlen Lietuva“ sumažėjusi naftos produktų krova dėl įmonėje vykdyto planuoto kapitalinio remonto bei sezoniškai sumažėjusi naftos produktų krova iš Rytų šalių rinkų. 2011 m. pajamas didino vienkartinis iš lijalinių vandenų išvalytų naftos produktų pardavimas (gauta 5,7 mln. litų (1,7 mln. eurų) pajamų).

         Finansų direktorius Mantas Bartuška, tel. 8 46 391763