Paskelbta: 2012-07-27 16:26:42 CEST
AB "Limarko laivininkystės kompanija"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio

Bendrovei apskaičiavus preliminarų 2012 m. pirmojo pusmečio rezultatą paaiškėjo, kad nuosavas kapitalas 2012 m. birželio 30 d. sudarė 19 694 tūkst. litų, ir yra mažesnis nei ½ įstatinio kapitalo dydžio – 22 500 tūkst. litų.

         Mindaugas Petrauskas
         Vykdantysis direktorius
         Tel.: 8 (46) 340001-713