Paskelbta: 2012-07-27 16:25:39 CEST
AB "Limarko laivininkystės kompanija"
Pranešimas apie esminį įvykį

2012 m. šešių mėnesių veiklos rezultatas

„Limarko laivininkystės kompanija” (LLK) auditorių netikrinti 2012 m. sausio – birželio mėnesių veiklos rezultatai yra parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

2012 m. šešių mėnesių LLK pajamos buvo 29,9 mln. Lt (8,7 mln. eurų) ir, palyginti su 2011 m. šešių mėnesių pajamomis – 52,8 mln. Lt (15,3 mln. eurų), sumažėjo 43 procentais.

LLK 2012 m. pusmečio EBITDA pasiekė 8,7 mln. Lt (2,5 mln. eurų), o EBITDA marža sudarė 29 procentus. 2011 m. sausio - birželio mėnesių EBITDA buvo 9,7 mln. Lt (2,8 mln. eurų), o EBITDA marža – 18 procentų.

2012 m. pirmų šešių mėnesių LLK nuostolis - 21,8 mln. Lt (6,3 mln. eurų). 2011 m. pirmojo pusmečio pelnas buvo 8,3 mln. Lt (2,4 mln. eurų).

Pagrindinės priežastys, neigiamai įtakojusios 2012 m. pusmečio rezultatus:

  • 2 neefektyviai dirbusių laivų pardavimo rezultatas;
  • Valiutų kursų pasikeitimo įtaka dėl JAV dolerio kurso augimo.

Nors, lyginant su 2011-06-30, bendrovės laivynas sumažėjo nuo 13 iki 9 laivų, seniausių laivų pardavimas leido pagerinti įmonės pagrindinės veiklos efektyvumą (EBITDA marža nuo 18 procentų padidėjo iki 29 procentų).

         Mindaugas Petrauskas
         Vykdantysis direktorius
         Tel.: 8 (46) 340001-713