Avaldatud: 2012-07-25 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Poolaastaaruanne

2012. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja kontserni 2012. aasta I poolaasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 224,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2011. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 206,2 miljonit eurot, 9,1%. Teises kvartalis oli kontserni müügitulu 118,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,0%. Kontserni 2012. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 5,5 miljonit eurot, mis on 7,6% enam kui eelmise aasta sama perioodi 5,1 miljonit eurot. Kontserni teise kvartali puhaskasum oli 2,3 miljonit eurot, mis moodustab 65,1% eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist, mil vastav näitaja oli 3,6 miljonit eurot. Poolaasta ja eriti teise kvartali puhaskasumit on oluliselt mõjutanud juunis tasutud dividendide tulumaks 3,8 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli I poolaastal 9,3 miljonit eurot, kasvades aastaga 13,8%. II kvartalis ulatus maksueelne kasum 6,1 miljoni euroni, kuid oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,7% madalam seoses põhivara kulumis kajastuva kasutusväärtuse kaotanud tarkvara mahakandmisega 0,9 miljoni euro ulatuses.

Nii müügitulu kui maksueelne kasum kasvasid kõigis kontserni ärisegmentides, mis lubab kontsernil esimese poolaasta tulemusega rahule jääda. Esimese poolaasta prioriteetideks on olnud segmentide kasvuvõimaluste otsimine ja sisemiste ümberkorralduste kaudu konkurentsivõime tõstmine. Eesmärgiga korrastada kontserni ettevõtete struktuuri ja muuta juhtimist läbipaistvamaks asutas kontsern juuni lõpus kolm uut tütarühingut: Kaubamaja AS, Kulinaaria OÜ ja Topsec Turvateenused OÜ. Kaubamaja ASile on kavas jagunemise käigus üle anda seni kontserni emaettevõtjas Tallinna ja Tartu kaubamajasid opereerinud kaubamajade segmendi äritegevus. Topsec Turvateenused OÜle on jagunemise käigus plaanis üle anda Tartu Kaubamaja ASi all tegutsenud kontserni turvaalane tegevus. Selver ASil on kavas jagunemise käigus Kulinaaria OÜle üle anda senise keskusköögi äritegevus. 03.07.2012 viis kontsern lõpule tehingu AS-is Viking Motors 100%-lise osaluse omandamiseks. Ostuga laiendab kontsern oma autokaubandusvaldkonda, mis on alates 2007. aastast olnud üheks kontserni äritegevuse strateegiliseks segmendiks. Tehinguga lisanduvad KIA sõidukite maaletoomisele ja müügile kõigis Balti riikides ka Opeli ja Cadillaci ja sõidukite müük ning teenindus ja Saabi, Corvette’i ning Hummeri teenindus Tallinnas asuvas salongis ning see loob võimaluse laiendada tegevust tarbesõidukite segmenti ning lisab täiendava müügi- ja teeninduskoha klientidele parema teenuse pakkumiseks.

Kaubamajade ärisegmendi 2012. aasta 6 kuu müügitulu oli 40,0 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,3%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 21,0 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta II kvartali tuludest kõrgem 8,2%. Kaubamajade kasum 2012. aasta esimesel poolaastal oli 0,5 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 0,5 miljonit eurot. Teises kvartalis oli kasum 0,8 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta kasumist kõrgem 21,4% ehk 0,14 miljonit eurot. Müügitulule avaldas teises kvartalis positiivset mõju Spordimaailma lõpukampaania Tartu müügimajas ja parimatele klientidele suunatud eelallahindluskampaania. Esimese poolaasta müügitulemust mõjutasid negatiivselt jaanuari keskpaigast kuni märtsini renoveerimistööd Tallinna Kaubamaja Naistemaailmas, mõjutades ajutiselt müügitegevust 3500 ruutmeetril. Samuti oli kaks kuud ümberehituste tõttu täielikult suletud 12,6% kogu müügipinnast ehk 2100 ruutmeetrit, kus varasema Spordi- ja Digimaailma asemel avati 22. märtsil Eesti suurim Lastemaailm. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti müügitulu 2012. aasta esimesel poolaastal oli 1,7 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 39,1%. Sellest II kvartalis oli müügitulu 0,9 miljonit eurot, mis oli 2011. aasta vastavast perioodist kõrgem 29,0%. I.L.U. keti puhaskahjum esimesel poolaastal oli 0,3 miljonit eurot, mis on 0,03 miljonit eurot väiksem kui möödunud aasta samal perioodil.

Supermarketite ärisegmendi 2012. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu ning müügitulu Eestis oli 161,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,2%. II kvartali konsolideeritud müügitulu, samuti müügitulu Eestis oli 84,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,6%. 2012. aasta esimesel poolaastal kaupade müügitulu Lätis ei olnud. Selveri müügitulu Lätis oli I poolaastal 0,9 tuhat eurot ja II kvartalis 0,4 tuhat eurot, püsides aasta varasemaga võrrelduna samal tasemel. 2012. aasta I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 4,6 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 0,02% ja puhaskasum 1,8 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 15,1%. Konsolideeritud II kvartali maksueelne kasum oli 2,7 miljonit eurot, kahanemine 23,2% ja puhaskahjum -0,1 miljonit eurot, mis oli 0,6 miljoni euro võrra väiksem eelneva aasta võrreldava perioodi puhaskasumist. Eestis teenitud maksueelne kasum oli I poolaastal 5,7 miljonit eurot, millest 3,3 miljonit eurot teeniti II kvartalis. Kasumite hälbed, võrrelduna aasta varasema perioodiga olid vastavalt -0,1% ja -19,9%. Supermarketite segmendi Eestis teenitud puhaskasum oli I poolaastal 2,9 miljonit eurot, kasvades võrreldava baasperioodi suhtes 8,3%, millest II kvartali puhaskasum oli 0,5 miljonit eurot, mis moodustas 45% aasta varasemast kasumist. Lätis teenitud maksueelne kahjum ja puhaskahjum olid I poolaastal 1,2 miljonit eurot, millest II kvartali osa oli 0,6 miljonit eurot. Kahjum püsis aasta varasemal tasemel, kahanedes vastavalt 0,5% ja 0,2%. Äritegevus Lätis on külmutatud. Müügitulu kasvule on negatiivset mõju avaldanud oluliselt tihenenud konkurents jaekaubandusturul. Eelmise aasta müügitulu võrdlusbaas sisaldab Tallinna müügimaksu mõju. Eelmise aasta madala võrdlusbaasi taustal on I poolaastal paranenud tööstus- ja esmatarbekaupade müügitulemused. Toidukaupade müügitulu kasvule on hindade tõusu mõju vähenenud ning mahuline müügilangus on pidurdunud. Selveri kasumi kujunemisele Eestis on positiivselt mõjunud töötajate tööprotsesside ülevaatamise ja multifunktsionaalse töökorralduse juurutamise tulemusena tõusnud tööjõuefektiivsus. Samuti oli dividendidelt makstav tulumaks käesoleval aastal 7,6% madalam aasta varasemast. Kasumi kujunemisele on avaldanud mõju käesoleva aasta I poolaastal, võrrelduna aasta varasemaga, 40% suurenenud amortisatsioonikulu, mis on tingitud eelmise aasta vältel teostatud nelja kaupluse renoveerimisest, Eestis uudse SelveEkspressi ostusüsteemi juurutamisest kolmes kaupluses eelmisel ja käesoleval aastal ning käesoleva aasta esimeses kvartalis lõpule jõudnud Selveri Pagarite kontseptsiooni loomisest, millega kaasnes kaupluste pagarilettide ülevõtmine. Tulenevalt eeltoodust on 2011. ja 2012 aastal olnud varasematest aastatest kõrgem investeeringute maht. Käesoleva aasta juunis otsustati teostada IT tarkvara vahetus, mille tulemusena kanti maha kasutusväärtuse kaotanud tarkvarainvesteeringuid summas 0,9 miljonit eurot.

Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta 6 kuu kontserniväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 5,2%. Kinnisvarade ärisegmendi 2012. aasta II kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,7 miljonit eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 4,4%. Tõus tuleneb peamiselt Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ üürnike ja üüripindade ümberkorraldusest. Kinnisvara segmendi esimese kuue kuu maksueelseks kasumiks kujunes 3,6 miljonit eurot ja II kvartali maksueelseks kasumiks 1,8 miljonit eurot. See oli eelmise aasta esimese poolaasta maksueelsest kasumist 0,2 miljoni euro ja II kvartali maksueelsest kasumist 0,1 miljoni euro võrra parem tulemus, mis tugineb müügitulude kasvule. Segmendi kuue kuu puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot ja II kvartali puhas kasum 0,8 miljonit eurot, mis on 2011. aasta kuue kuu puhaskasumist 0,7 miljoni euro ja II kvartali puhaskasumist 0,9 miljoni euro võrra madalam tulemus. Puhaskasumit mõjutas 2012. aasta II kvartalis makstud dividendide tulumaks.

Autokaubandussegmendi 2012. aasta I poolaasta müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 15,5 miljonit eurot, ületades 73,1% eelmise aasta sama perioodi tulusid. Teise kvartali 9,4 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 82,9%-ga. Heade tulemuste taga on eelkõige uue cee’di edukas lansseerimine ning oluliselt paranenud eduka linnamaasturi Kia Sportage tarned. Lisaks on müügiedu saatnud ka uut väikeautot KIA Riot. Segment jõudis poolaastaga 0,9 miljoni euro suurusesse kasumisse, 0,6 miljonit sellest teeniti teises kvartalis. 2011. aasta vastavad kasuminäitajad olid 0,6 miljonit eurot ja 0,4 miljonit eurot.

Jalatsikaubanduse segmendi 2012. aasta I poolaasta käive oli 6,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 5,4%. II kvartalis oli käive 3,6 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2011. aasta sama perioodiga 0,6%. Müügitulu vähenemine II kvartalis oli tingitud kaupuste arvu vähenemisest – võrreldes 2011. aasta II kvartaliga oli käesoleva aasta II kvartalis Eestis üks ning Lätis 3 kauplust vähem. Võrreldavate kaupluste käibekasv oli I poolaastal 14,0% ja II kvartalis 8,4%. Esimese poolaasta kahjumiks kujunes 0,3 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aruandeaasta sama perioodiga vähenenud ligikaudu 0,1 miljoni euro võrra. II kvartali kasumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, jäädes 2011. aasta II kvartali tulemusele alla 0,1 miljoni euro võrra. Kasumi vähenemise peamiseks põhjuseks II kvartalis võrreldes aasta varasemaga olid tarbimist ebasoodsalt mõjutanud ilmastikuolud (eriti aprillis), mis tõid kaasa planeeritust enam allahindlusi ning madalama brutomarginaali.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

 

Tuhandetes eurodes

 

  30.06.2012 31.12.2011
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 7 088 11 948
Nõuded ostjate vastu 8 923 9 976
Muud lühiajalised nõuded 233 9 372
Maksude ettemaksed ja muud ettemaksed 1 142 959
Varud 47 243 41 973
Käibevara kokku 64 629 74 228
Põhivara    
Ettemaksed 982 985
Sidusettevõtjad 1 629 1 550
Muud pikaajalised nõuded 40 56
Kinnisvarainvesteeringud 3 566 3 566
Materiaalne põhivara 185 033 172 272
Immateriaalne põhivara 9 827 9 809
Põhivara kokku 201 077 188 238
VARAD KOKKU 265 706 262 466
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 8 891 11 261
Võlad tarnijatele 49 715 46 419
Maksuvõlad 3 957 5 038
Muud lühiajalised võlad 4 393 4 489
Lühiajalised eraldised 92 135
Lühiajalised kohustused kokku 67 048 67 342
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 67 163 55 591
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 611 73
Pikaajalised kohustused kokku 67 774 55 664
KOHUSTUSED KOKKU 134 822 123 006
Omakapital    
Aktsiakapital 24 438 24 438
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 51 638 52 197
Jaotamata kasum 52 178 60 333
Konverteerimiserinevused 27 -111
OMAKAPITAL KOKKU 130 884 139 460
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 265 706 262 466

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

 

Tuhandetes eurodes

 

  6 kuud 2012 6 kuud 2011 II kvartal 2012 II kvartal 2011
         
Müügitulu 224 867 206 180 118 833 110 081
Muud äritulud 250 120 102 37
         
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -167 879 -153 436 -87 986 -80 918
Mitmesugused tegevuskulud -23 133 -21 986 -11 627 -10 843
Tööjõukulud -17 663 -16 976 -9 101 -8 856
Põhivara kulum ja väärtuse langus -6 109 -4 936 -3 571 -2 504
Muud ärikulud -205 -166 -65 -63
Ärikasum 10 128 8 800 6 585 6 934
Finantstulud 88 131 33 55
Finantskulud -988 -852 -579 -446
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 79 101 40 46
Kasum enne tulumaksustamist 9 307 8 180 6 079 6 589
Tulumaks -3 766 -3 031 -3 762 -3 031
Aruandeperioodi puhaskasum 5 541 5 149 2 317 3 558
Muu koondkasum        
Konverteerimiserinevused 138 76 169 5
Aruandeperioodi muu koondkasum 138 76 169 5
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 5 679 5 225 2 486 3 563

 

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel 731 5000


Börs_Kaubamaja_2Q2012_est1.pdf