Avaldatud: 2012-07-19 15:00:00 CEST
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS-i Premia Foods laenuportfelli refinantseerimine AS-i SEB Pank poolt

Tallinn, Eesti, 2012-07-19 15:00 CEST --  

18.07.2012 sõlmisid AS Premia Foods (edaspidi Premia) ja AS SEB Pank (edaspidi SEB) krediidi- ja tagatislepingud, mille alusel refinantseeritakse kahe järgneva kuu jooksul laenukohustused, mille laenuandjaks on AS UniCredit Bank Eesti filiaal, ning suurendatakse Premiale võimaldatavat krediidilimiiti. Allkirjastatud lepingutega Premiale võimaldatav maksimaalne krediidisumma ulatub 16 410 000 euroni.

Refinantseerimise tulemusena alaneb investeerimis- ja arvelduslaenu intressimäär 10 baaspunkti võrra.

4 900 000 euro suuruse arvelduslaenu tähtaeg on 18.07. 2013. Investeerimislaenu näol avatakse Premiale pikaajaline krediidilimiit maksimumsummas 10 900 000 eurot tagastamistähtajaga 18.07.2017. Laenu põhiosa tagasimaksed toimuvad võrdsetes osades 7-aastase graafiku alusel. Premia jaoks tähendab uus tagasimaksegraafik võrreldavatel tingimustel ligikaudu 400 000 eurost positiivset rahavoogu aastas väiksema laenu teenindamiskoormuse näol. Investeerimislaenust 3 900 000 eurot avaneb alates 01.12.2012, samaaegselt väheneb arvelduslaenu limiit 1 500 000 euro võrra.

Lisaks avab SEB Premiale garantiilimiidi summas 610 000 eurot, mille alusel on Premial kuni 01.03.2013 võimalik taotleda kuni 12-kuulise kehtivusega garantiikirjade väljastamist SEB poolt.

         Täiendav informatsioon:
         Kuldar Leis
         Premia Foods
         juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu