Avaldatud: 2012-07-10 08:00:03 CEST
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS-i Premia Foods auditeerimata konsolideeritud müügikäive, 2. kvartal ja 6 kuud, 2012

Tallinn, Eesti, 2012-07-10 08:00 CEST --  

AS-i Premia Foods 2012.a. 2. kvartali auditeerimata konsolideeritud käive oli 26,1 miljonit eurot, aastatagusele tulemusele jäi see alla 1,5 miljoni euro ehk 5,4 %-ga. Ettevõtte 6 kuu käibeks kujunes 43,2 miljonit eurot, 2011.aasta võrreldava perioodi tulemus oli parem 1 miljoni euro ehk 2,4% võrra.

Nii 2. kvartalis kui 6 kuu kokkuvõttes on käive kasvanud külmkaubasegmendis, eelmise aasta tulemusele jäid pisut alla nii jäätise- kui kalasegmendi tulemused. Riigiti kasvasid 6 kuu kokkuvõttes kõigi Balti riikide käibed, mõningane allajäämine eelmise aasta sama perioodi tulemustele tuli Soome ja Venemaa turgudelt. 

Segmendi käive
(milj EUR)
1.kv
2012
1.kv
2011
2.kv 2012 2.kv  2011 6 kuud 2012 6 kuud 2011    
Jäätis 3,7 4,0 10,7 12,2 14,4 16,3    
Külmutatud tooted 5,3 4,9 5,6 5,0 11,0 10,0    
Kala ja kalatooted 7,7 7,4 9,1 9,8 16,8 17,2    
Muu 0,4 0,3 0,6 0,5 1,0 0,8    
Kokku 17,1 16,7 26,1 27,6 43,2 44,2    

Jäätisesegmendile tõi 2011.aastal 6 kuu kokkuvõttes hea tulemuse 2. kvartalis valitsenud väga hea suveilm. 2012.aasta külm kevad ning jahe juuni mõjutasid negatiivselt jäätiseturgu ja -tarbimist kõigis Premia sihtriikides ning 6 kuu käibetulemus ei ulatunud 2011. aasta tulemuseni. Ainsana suutis ettevõte 2011.aasta esimese poolaasta tulemusega võrreldava resultaadini jõuda Eesti turul, kus jäätisesegmendi käive jäi vaid 1% võrra alla 2011.aasta 6 kuu tulemusele. Enim kannatas käibetulemus Lätis ja Venemaal, 2011.aasta 6 kuu kokkuvõttes saavutatud resultaadini ei ulatunud ka Leedu.

Kuid, nagu ka varasemates aruannetes toonitatud, tuleb jäätisesegmendi edukust hinnata terve suveperioodi ehk siis 2. ja 3. kvartali summeeritud tulemuste põhjal. Tulenevalt sesoonsetest mõjudest ei pruugi üksiku suvise kvartali võrdlemine varasema aasta sama perioodiga anda segmendi käekäigust täit selgust.

Külmutatud toodete müük on jätkuvalt kasvamas. 6 kuu kokkuvõttes saavutatud miljoni eurone ehk 10%-line käibekasv on tulnud kõigi Premia sihtturgude tubli töö tulemusena. Enim on vaadeldaval perioodil käivet kasvatanud Läti, järgnevad Leedu ja Eesti. On näha, et külmutatud kaupade müük hakkab taastuma kriisiaegsest madalseisust, taas on populaarseks muutunud kvaliteetsed aedviljasegud ning elavnemist näitab ka Horeca- sektor.

Kala ja kalatoodete segmendi käivet mõjutas 2012. aasta 6 kuu kokkuvõttes enim langenud toorkala hind. Toorkala ja – filee keskmine turuhind on võrreldes 2011.aasta sama perioodiga langenud ligikaudu 27%, mis üsna loomulikult avaldab mõju käibetulemustele. Soome turul, mis on Premia peamine sihtturg kalatoodete müügil, on toorkala ja – fileede osas käimas ka armutu hinnavõitlus kõigi konkurentidega, sealhulgas kasvab surve private label’ite poolt. Tulenevalt konkurentsisituatsioonist on Premia fookus kõrgema lisandväärtusega toodetel, turule on toodud mitmeid uudistooteid, sealhulgas on uuendatud juba kaks aastat tagasi suure populaarsuse võitnud Iso-Grilli sarja. 6 kuu kokkuvõttes on kalasegmendi käive  võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanenud 2% ehk 415 tuhande euro võrra.     

Sihtturu käive (milj EUR) 1.kv
2012
1.kv
2011
2.kv 2012 2.kv 2011 6 kuud 2012 6 kuud 2011    
Soome 6,7 6,3 7,9 8,5 14,6 14,9    
Eesti 4,9 4,7 7,5 7,5 12,4 12,2    
Läti 2,4 2,3 3,7 3,6 6,1 5,9    
Venemaa 1,5 1,9 3,3 4,3 4,8 6,2    
Leedu 1,6 1,4 3,6 3,6 5,2 5,1    
Muud riigid 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1    
Kokku 17,1 16,7 26,1 27,6 43,2 44,2    

 

6 kuu kokkuvõttes on parima käibetulemuse teinud Läti turg, kus kasv on 4% ehk 0,2 miljonit eurot. Ka teised Balti riigid on 6 kuu lõikes oma eelmise aasta käibetulemust parandanud - Eesti 1,7 % ja Leedu 1,9% võrra. 2011.aasta 6 kuu tulemusele käid alla Soome ja Venemaa turud. Kui Soome turul oli käibetulemuse peamiseks mõjutajaks eespool kirjeldatud turuhindade langus, siis Venemaal jätkub töö ümberkorraldatud tooteportfelliga. Tulenevalt jaekettide poliitikast toodi uudistooted turule alles mai lõpus. Hladokombinat No 1 sortimendist on kaotatud suur osa vähem populaarseid ning ebaefektiivset tootmist tingivaid tooteid, mis omakorda avaldab planeeritult mõju käibele. Kuna Peterburi turul müüb Premia vaid jäätist, siis oli oma osa mängida ka külmal kevadel ja jahedal juunil, mis sealsete tarbijate impulsiivsust jäätiseostul tugevasti mõjutas. 

         Lisainformatsioon:
         Kuldar Leis
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu