Avaldatud: 2012-07-04 08:50:00 CEST
Tallink Grupp
Börsiteade

2012 juuni ja 2012 majandusaasta II kvartali statistika

Tallinn, 2012-07-04 08:50 CEST -- 2012 juuni ja 2012 majandusaasta II kvartali statistika

AS Tallink Grupp vedas 2012 majandusaasta teises kvartalis (aprill-juuni) 2 376 516 reisijat, mis on ligi 2% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaautode maht vähenes enam kui  5% võrra 72 014 ühikuni ning veetud sõiduautode maht kasvas rohkem kui 4%, 293 267 ühikuni. Juunis 2012 oli kontserni reisijate arv 894 282 mis on ligi 1% vähem võrreldes eelmise aasta juuniga.

2012 a. juunis ja majandusaasta teises kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja sõiduautosid järgmiselt:        

  Juuni 2012 Juuni 2011 muutus   II kvartal 2012 II kvartal 2011 muutus
Reisijad 894 282 900 149 -0,7%   2 376 516 2 336 462 1,7%
Soome-Rootsi 303 028 324 273 -6,6%   763 794 786 084 -2,8%
Eesti-Soome 422 802 395 614 6,9%   1 171 270 1 092 477 7,2%
Eesti-Rootsi 91 391 88 623 3,1%   239 389 236 994 1,0%
Läti-Rootsi 77 061 79 438 -3,0%   202 063 197 446 2,3%
Soome-Saksamaa 0 12 201 -100,0%   0 23 461 -100,0%
               
Kaubaveo ühikud 23 367 24 357 -4,1%   72 014 75 972 -5,2%
Soome-Rootsi 7 112 7 544 -5,7%   22 527 24 548 -8,2%
Eesti-Soome 11 843 10 408 13,8%   36 027 30 365 18,6%
Eesti-Rootsi 3 015 3 175 -5,0%   8 918 10 505 -15,1%
Läti-Rootsi 1 397 1 400 -0,2%   4 542 4 821 -5,8%
Soome-Saksamaa 0 1 830 -100,0%   0 5 733 -100,0%
               
Sõiduautod 116 776 114 056 2,4%   293 267 281 029 4,4%
Soome-Rootsi 22 051 22 262 -0,9%   45 386 45 338 0,1%
Eesti-Soome 78 069 70 704 10,4%   204 870 184 928 10,8%
Eesti-Rootsi 7 364 7 781 -5,4%   18 639 19 525 -4,5%
Läti-Rootsi 9 292 9 147 1,6%   24 372 23 526 3,6%
Soome-Saksamaa 0 4 162 -100,0%   0 7 712 -100,0%

Veomahtude arengutele 2012. a. juunis avaldasid mõju järgmised asjaolud:

 

SOOME-SAKSAMAA

Liinil on opereerimine lõpetatud. Liinil varem opereerinud laevad on prahitud kontsernist välja.

 

Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht

 

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel    +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


2012_06_EST.pdf