Published: 2012-06-29 12:50:03 CEST
Hagar hf.
Reikningsskil

Hagar hf. árshlutauppgjör - fyrsti ársfjórðungur 2012/13

Árshlutareikningur Haga fyrir fyrsta ársfjórðung rekstrarársins 2012/13 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins á stjórnarfundi þann 29. júní 2012.  Reikningurinn nær yfir tímabilið 1. mars 2012 – 31. maí 2012. Árs­hlutareikningurinn hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélaga þess og er hann gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Reikningurinn hefur hvorki verið kannaður né endurskoðaður af endurskoðendum félagsins.

 

Helstu upplýsingar:

  • Hagnaður tímabilsins nam 628 millj. kr. eða 3,6% af veltu.
  • Vörusala tímabilsins nam 17.364 millj. kr.
  • Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 1.137 millj. kr.
  • Heildareignir samstæðunnar námu 24.636 millj. kr. í lok tímabilsins.
  • Handbært fé félagsins nam 2.773 millj. kr. í lok tímabilsins.
  • Eigið fé félagsins nam 6.897 millj. kr. í lok tímabilsins.
  • Eiginfjárhlutfall  var 28,0% í lok tímabilsins.

Vörusala  nam 17.364 milljónum króna, samanborið við 16.498 milljónum króna fyrir sama tímabil árið áður. Söluaukning félagsins er því 5,2% milli ára.

Afkoma fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta nam 1.137 milljónum króna, samanborið við 1.037 milljónir króna árið áður. Framlegð félagsins er 4.185 milljónir króna samanborið við 3.879 milljónir króna árið áður eða 24,1% samanborið við 23,5%. Annar rekstrarkostnaður er nokkuð sambærilegur milli ára sem hlutfall af veltu, eða 17,7% samanborið við 17,4% í fyrra. Kostnaðarhækkanir milli ára skýrast að mest öllu leyti af vísitölutengdum kostnaðarhækkunum og kjarasamningshækkunum launa.

Hagnaður rekstrarársins fyrir skatta nam 797 milljónum króna, samanborið við 696 milljónir króna árið áður.  Hagnaður eftir skatta nam 628 milljónum króna á tímabilinu, sem jafngildir um 3,4% af veltu.

Heildareignir samstæðunnar í lok tímabilsins námu 24.636 milljónum króna. Fastafjármunir voru 12.493 milljónir króna og veltufjármunir 12.143 milljónir króna. Birgðir hafa aukist á tímabilinu en það er nokkuð eðlilegt í rekstri félagsins þar sem birgðir ná yfirleitt lágmarki í lok febrúar og hækka svo aftur þegar nær dregur sumri.

Eigið fé félagsins var 6.897 milljónir króna í lok tímabilsins og eiginfjárhlutfall 28,0%. Eiginfjárhlutfall í lok síðasta rekstrarárs var 26,6%. Heildarskuldir samstæðunnar voru 17.739 milljónir króna, þar af eru langtímaskuldir 9.963 milljónir króna. Nettó vaxtaberandi skuldir félagsins í lok tímabilsins voru 7.150 milljónir króna en í apríl nýtti félagið heimild sína til aukalegrar innborgunar á lán félagsins eða að upphæð 500 milljónir króna. Innra virði hlutafjár í lok tímabilsins er 5,88 samanborið við 5,31 í lok síðasta rekstrarárs.

Handbært fé frá rekstri í lok tímabilsins var 1.347 milljónir króna samanborið við 391 milljón króna á sama tíma í fyrra. Handbært fé í lok tímabilsins var 2.773 milljónir króna samanborið við 1.204 milljónir króna árið áður.

 

Framtíðarhorfur:

Reksturinn fyrstu þrjá mánuði rekstrarársins var góður. Gert er ráð fyrir að rekstur á árinu verði sambærilegur niðurstöðu síðasta árs. Það er þó ljóst að enn er nokkur óvissa í efnahagslífinu sem hefur áhrif á hag heimilanna, sem eru stærsti viðskiptavinur Haga. Auk þess hefur samkeppnin á matvörumarkaði ávallt verið mikil og líkur á að svo verði áfram.   

Hagar munu ávallt leita nýrra tækifæra og verið er að skoða hvort rými sé fyrir fyrirtækið að stækka, m.a. með fjölgun Bónusverslana. Ekki hafa þó verið teknar ákvarðanir um stórar fjárfestingar eða fjölgun verslana..

 

Fjárhagsdagatal 2012/13:

2. ársfjórðungur (1. mars – 31. ágúst): 26. október 2012

3. ársfjórðungur (1. mars – 30. nóv): 18. janúar 2013

4. ársfjórðungur (1. mars – 28. feb): 17. maí 2013

 

Nánari upplýsingar veitir Finnur Árnason, forstjóri félagsins, í síma 530-5500.


Hagar árshlutareikningur 31 05 2012.pdf
Fréttatilkynning Hagar árshlutareikningur 310512.pdf