Julkaistu: 2012-06-28 12:23:38 CEST

Joutsenon biojalostamo merkittävä EU-tason kehityshanke

Tiedote 28.6.2012


Gasum, Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja Helsingin Energia selvittävät mahdollisuutta rakentaa Joutsenoon puuraaka-aineesta biokaasua tuottava biojalostamo. Tähän mennessä tehdyt selvitykset osoittavat, että hanke on teknisesti toteuttamiskelpoinen, ja biokaasun tuotantoprosessi voidaan integroida Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan yhteyteen.


Gasum, Helsingin Energia ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre selvittävät yhdessä puupohjaista biokaasua tuottavan biojalostamon rakentamista Joutsenoon. Jalostamo tuottaisi uusiutuvasta puuraaka-aineesta biokaasua, joka siirrettäisiin kaasuverkossa muun muassa Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitokselle.

Puupohjainen biokaasu (synteettinen biokaasu, bio-SNG) on kotimainen uusiutuva, hiilidioksidineutraali polttoaine, joka valmistetaan kaasuttamalla biomassaa, esimerkiksi metsähaketta. Tuotettava kaasu vastaa koostumukseltaan maakaasua. Sitä voidaan hyödyntää kaikissa samoissa kohteissa kuin maakaasua, ja sen siirrossa ja jakelussa voidaan hyödyntää olemassa olevaa kaasuverkostoa.  Biokaasun tuotannossa käytettäisiin pääasiassa sellutehtaan puunhankinnan sivuvirroista syntyvää metsähaketta ja kuorta. Raaka-ainetarpeeksi on arvioitu 1,3 miljoonaa kuutiota vuodessa. Raaka-aineen hankintasäde olisi tällöin noin 180 kilometriä Joutsenosta.


Suunnitellulla biojalostamolla hake kuivattaisiin, kaasutettaisiin ja jalostettaisiin vähintään 95 prosenttiseksi metaaniksi. Suunnitelman mukaan Gasum vastaisi biokaasun syöttämisestä kaasuverkostoon ja jakelusta kaasunkäyttäjille. Laitoksen biokaasun tuotantokapasiteetti olisi 200 MW. Tässä kokoluokassa se olisi maailmanluokan edelläkävijäprojekti. Puupohjaisen biokaasuun liittyviä projekteja on käynnissä myös muualla Euroopassa, muun muassa Ruotsin Göteborgissa.

Tavoitteena on saada mahdollisen investointipäätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot valmiiksi vuoteen 2014 mennessä. Laitoksen rakentaminen kestää noin kolme vuotta toteutuspäätöksen tekemisestä. ”Työ- ja elinkeinoministeriössä arvioidaan, että hanke sopii hyvin Suomen energia- ja elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin”, ylijohtaja Esa Härmälä toteaa.

"Hanke edesauttaisi tärkeimpien uusiutuvien energian käytön tavoitteiden saavuttamista myös sellaisissa käyttökohteissa, joissa muutoin biopolttoaineiden käyttö esimerkiksi tilasyistä olisi hankalaa. Hanke mahdollistaisi osaltaan Helsingin Energialle uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen sen tuotannossa”, toimitusjohtaja Seppo Ruohonen Helsingin Energiasta toteaa.

”Selvityksemme mukaan Joutsenon biojalostamolle voitaisiin hakea investointitukea Euroopan unionin NER300-rahoitusohjelmasta, jolla tuetaan yksityisen sektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tekemiä investointeja”, huomauttaa toimitusjohtaja Antero Jännes Gasumilta. ”Tähän tarvitsemme myös valtiovallan tukea.”


Lisätietoja NER300-rahoitusohjelmasta: http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm


Lisätietoja:
Antero Jännes, Gasum Oy, antero.jannes@gasum.fi
Ilkka Hämälä, Metsä Fibre Oy, ilkka.hamala@metsagroup.com
Seppo Ruohonen, Helsingin Energia, seppo.ruohonen@helen.fi