Julkaistu: 2005-03-07 11:00:00 CET
Metsä Board Oyj - Pörssitiedote
M-REAL OSALLISTUU BOTNIAN SELLUTEHDASHANKKEESEEN URUGUAYSSA
M-real Oyj Pörssitiedote 7.3.2005 klo 12.00

M-REAL OSALLISTUU BOTNIAN SELLUTEHDASHANKKEESEEN URUGUAYSSA

M-realin, UPM-Kymmenen ja Metsäliiton yhdessä omistama resurssiyhtiö
Botnia on tänään päättänyt investoinnista uuteen sellutehtaaseen
Uruguayssa. Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on noin miljoona tonnia
lyhytkuitusellua vuodessa ja raaka-aineena se käyttää viljeltyä
eukalyptusta. Kokonaisinvestointi on noin 1,1 miljardia dollaria ja
tehtaan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2007 kolmannen neljänneksen
aikana. Botnian omistusosuus hankkeen toteuttavasta Botnia S.A.:sta
on 82,1 prosenttia, muut omistajat ovat: UPM-Kymmene (12,4 %) ja
Metsäliitto (5,5 %).

M-real myy 8 %:n osuuden Botniasta Metsäliitolle 164 miljoonan euron
kauppahinnalla. Kaupan jälkeen Botnian omistusosuudet ovat: M-real 39
%, Metsäliitto 14 % ja UPM-Kymmene 47 %, ja siten M-realin
omistusosuus Uruguyan selluhankkeesta on 32 %. Kaupan seurauksena M-
realin omavaraisuusaste vahvistuu noin kahdella prosenttiyksiköllä ja
velkaantumisaste alenee noin yhdeksällä prosenttiyksiköllä.
Osakkeiden myynnistä syntyy 80 miljoonan euron suuruinen
luovutusvoitto.

Johtuen muun muassa kasvavasta BCTMP-kapasiteetista alentunut
omistusosuus ei heikennä nettomääräisesti M-realin sellutasetta.
Uruguayn sellutehtaan käynnistyttyä M-real käyttää tämänhetkisen
arvion mukaan koko 32 %:n omistustaan vastaavan määrän
eukalyptussellua omilla paperitehtaillaan.

Varmistaakseen Botnian omistuspohjan vakauden yhtiön omistajat UPM, M-
real ja Metsäliitto ovat sopineet täydennyksestä  osakassopimukseen
sellutehdasinvestointipäätöksen yhteydessä. Sopimuksen mukaan Botnian
osakkaat tarjoavat osakkeensa muiden osakkaiden ostettaviksi
mahdollisessa osake- ja ääntenenemmistönsä muutostilanteessa.
Metsäliiton äänivallan mahdollinen aleneminen M-realissa alle 50
prosentin ei kuitenkaan aiheuta M-realille Botnian osakkeiden
tarjoamisvelvoitetta.

”Uruguayn hanke on M-realille erinomainen tilaisuus osallistua
tuotantokustannuksiltaan yhteen maailman tehokkaimmista
sellutehtaista, jonka raaka-ainehuolto on vuosien määrätietoisen työn
tuloksena vankalla pohjalla. M-realin omistusosuuden alentaminen
Botniassa mahdollistaa taloudellisesti  mukanaolomme Uruguayn
hankkeessa ilman merkittävää heikennystä keskeisissä tunnusluvuissa
tehtaan rakentamisaikana”, toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi.

M-REAL OYJ


Konserniviestintä

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila puh. 010 469 4343
ja talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö puh. 010 469 5283

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Tervetuloa Botnian Uruguayn sellutehdashanketta koskevaan
tiedotustilaisuuteen tänään 7.3.2005 klo 13.30 Ravintola Bankin
auditorioon, Unioninkatu 22.

Tilaisuudessa hankkeen esittelevät Botnian toimitusjohtaja Erkki
Varis ja projektijohtaja Timo Piilonen sekä UPM:n toimitusjohtaja
Jussi Pesonen ja M-realin toimitusjohtaja Hannu Anttila. Tilaisuus on
yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille.