Paskelbta: 2012-05-10 14:01:44 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Linas Agro Group“ planuoja įsigyti dar vieną žemės ūkio bendrovę

Panevėžys, Lietuva, 2012-05-10 14:01 CEST -- AB „Linas Agro Group“ pavaldžioji įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos pasirašė pajų pirkimo-pardavimo sutartis su Labūnavos žemės ūkio bendrovės pajininkais, siekdama įsigyti 87  proc. Labūnavos žemės ūkio bendrovės pajų.  Šios sutartys įsigalios, jei tam neprieštaraus Konkurencijos taryba, kurios sprendimo tikimasi liepos viduryje. UAB „Linas Agro“ Konsultacijos planuoja pajų įsigijimui išleisti 21,4 mln. litų.  

Kėdainių rajone įsikūrusi Labūnavos žemės ūkio bendrovė įsteigta 1992 metais. Bendrovė dirba 2 800 ha žemės. Verčiasi pieno ir mėsos gamyba – laiko 600 melžiamų karvių ir 100 mėsinių galvijų; taip pat augina rapsus, kviečius, miežius bei kukurūzus. Įmonėje dirba 125 darbuotojai. 2011 metais įmonės apyvarta siekė 16,3 mln. litų, EBITDA (pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizaciją, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį) buvo 5,2 mln. Lt,  grynasis pelnas – 3,7 mln. litų. Bendrovė turi beveik 500 ha nuosavos žemės, jos valdomas turtas įvertintas yra 34,4 mln. Lt.

„Šia investicija tęsiame planuotą plėtrą žemės ūkio produktų gamybos srityje. Žemės ūkio bendrovių įsigijimai yra mūsų ilgalaikės strategijos dalis, planuojame plėsti dirbamos žemės plotus iki 20 tūkst. ha, įsigydami perspektyvias žemės ūkio įmones. Labūnavos žemės ūkio bendrovė yra patraukli, nes visada buvo viena pirmaujančių bendrovių Lietuvoje; jos veikla diversifikuota, apyvarta ir grynasis pelnas kasmet auga, o svarbiausia tai, kad  įmonė visą laiką dirbo pelningai. Įsigijus Labūnavos žemės ūkio bendrovę, mūsų Grupės dirbamas žemės plotas viršys 14 tūkst. ha“, – komentuoja AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Andrius Pranckevičius.

AB „Linas Agro Group“ dar priklauso penkios žemės ūkio bendrovės, įsikūrusios derlingose Lietuvos vietovėse – Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB, Šakių rajono Lukšių ŽŪB, Biržų rajono Medeikių ŽŪB, Sidabravo ŽŪB ir Užupės ŽŪB. Jos užsiima pieno gamyba, grūdų, rapsų ir cukrinių runkelių auginimu.

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ yra žemės ūkio veiklą vystanti kontroliuojančioji bendrovė, kuri augina ir parduoda grūdus, aliejines sėklas, žaliavas pašarams žaliavas bei prekes žemės ūkio gamybai. Ji valdo bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Danijoje. Grupei priklauso augalinės žemės ūkio produkcijos tarptautinės prekybos kompanija Lietuvoje AB „Linas Agro“, grūdų saugyklų valdymo įmonė UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB (valdanti grūdų saugyklas Joniškyje, Kėdainiuose, Kupiškyje, Pasvalyje, Šakių rajone, Šiauliuose ir Vilkaviškyje), prekybos įmonė Latvijoje SIA „Linas Agro“, tarptautinė prekybos įmonė Danijoje Linas Agro A/S, žemės ūkio paskirties žemių valdymo kompanijų grupė ŽŪB „Landvesta“, penkias žemės ūkio bendroves valdanti įmonė UAB „Linas Agro“ Konsultacijos, lignino biokuro gavybos įmonė UAB „Lignineko“ bei kt. Įmonių finansiniai metai prasideda liepos 1 d.

Kartu su partneriais įmonė valdo prekes ir paslaugas žemės ūkiui teikiančią įmonę UAB „Dotnuvos projektai“ bei logistikos įmonę UAB „Jungtinė ekspedicija“.

Nuo 2010 m. vasario 17 d. AB „Linas Agro Group“ yra pagrindiniame NASDAQ OMX Vilnius biržos įmonių sąraše.

Daugiau informacijos:

         Andrius Pranckevičius
         AB „Linas Agro Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
         Mob. 8 687 71 419
         E. p. a.pranckevicius@linasagro.lt