Paskelbta: 2012-05-04 14:31:01 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

2012 m. gegužės 14 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Obligacijos
VVP ISIN kodas LT0000610057
Emisijos dydis nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija LTL
Nominalioji vertė 100
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 3652
Apmokėjimo data 2012-05-17
Išpirkimo data 2022-05-17
Nekonkurencinių pavedimų tenkinimo apimtis pagal nominalią vertę, Lt 24 000 000
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Lt 3 000 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) Nustatoma aukciono metu
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2013-05-17;
2014-05-17;
2015-05-17;
2016-05-17;
2017-05-17;
2018-05-17;
2019-05-17;
2020-05-17;
2021-05-17;
2022-05-17.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCB00022A
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNB00022A

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB NASDAQ OMX Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

Rinkos operacijų departamentas
Tel. 8 5 2724352