Avaldatud: 2012-05-02 10:47:26 CEST
Baltika
Börsiteade

Aprilli müük

Baltika aprilli konsolideeritud jaemüük ulatus 3 897 tuhande euroni, mis on 3% vähem kui eelmise aasta samal perioodil ning mis saavutati 8% väiksema müügipinnaga. Jaesüsteemi müügiefektiivsus (müük/m²) kasvas aprillis 6%.

Suurim müügikasv saavutati Balti regioonis, kus müük kasvas 3%, sealhulgas Eestis 2%, Lätis 11% ja Leedus vähenes 1% võrra. Ida-Euroopa regiooni müük vähenes eelmise aastaga võrreldes 5% võrra, jaemüük Ukrainas kasvas 2% ning Venemaal vähenes 11%.

Võrreldavate poodide müük ruutmeetrile kasvas aprillis 3%, sealhulgas Eestis 2%, Lätis 9%, Venemaal 4% ja Ukrainas 2%. Leedus jäi võrreldavate poodide müük ruutmeetrile eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Kohalikus valuutas vähenes võrreldavate poodide müük eelmise aasta aprilliga võrreldes Venemaal 1% ja Ukrainas 6% võrra.

Hulgimüük kasvas aprillis eelmise aastaga võrreldes 12%.

Baltika aprilli konsolideeritud müügitulu ulatus 4 229 tuhande euroni, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 1% võrra. 

Müük aprillis      
Tuhat eurot 2012 2011 Muutus
Jaemüük 3 897 4 010 -3%
Hulgimüük 236 211 12%
Muu 96 47 104%
Kokku 4 229 4 268 -1%

Baltikal oli aprilli lõpu seisuga 108 kauplust müügipinnaga 21 807 m².

Nelja kuu kokkuvõttes ulatusid Grupi müügitulud 16 872 tuhande euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5%, sealhulgas jaemüük oli kokku 15 428 tuhat eurot (+4%) ja hulgimüük 1 075 tuhat eurot (2%).

Jaesüsteemi nelja kuu müügiefektiivsus kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 14%. 

Müügiefektiivsus (müük/m²) 4k 2012
Läti 22%
Eesti 17%
Venemaa 13%
Leedu 7%
Ukraina 0%
Kokku 14%

 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com