Avaldatud: 2012-04-12 15:48:18 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused 12.04.2012

12. aprillil 2012. aastal toimus Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 30 108 542 häält so 73,92% häältest.

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas: 

1. Tallinna Kaubamaja AS 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada 30 108 541 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011 on 262 466 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 435 977 tuhat eurot ning puhaskasum 21 538 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine.

Kinnitada 30 098 542 hääle ehk 99,97% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2011. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum                                                               38 795 tuhat eurot

2011. aasta puhaskasum                                                                                21 538 tuhat eurot

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2011                                         60 333 tuhat eurot

Maksta dividendi 0,35 eurot aktsia kohta                                                       14 255 tuhat eurot

Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist                                        46 078 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 26.04.2012 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 27.04.2012 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada 30 093 092 hääle ehk 99,95% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2012. – 2014. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus. 

4. Nõukogu liikmete valimine

30 006 312 hääle ehk 99,66% poolthäälega:

4.1 Valida alates 20.05.2012 järgmiseks volituste tähtajaks Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu liikmeteks Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder ja Gunnar Kraft.

4.2 Muuta nõukogu liikmete tasustamise otsust ning määrata tasud järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks 1 200 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks 1 000 eurot kuus.

         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel. 731 5000