Paskelbta: 2012-04-11 15:42:10 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

2011 m. audituoti AB GRIGIŠKĖS rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2012-04-11 15:42 CEST -- 2011 metais AB „Grigiškės“ pardavimai siekė 159,3 mln. litų (46,1 mln. EUR) ir 14,3 mln. Litų (4,1 mln. EUR) arba 9,9 % viršijo paskelbtas 2011 m. prognozes.

Per tą patį laikotarpį įmonių grupė, kurią sudaro gamybos įmonės AB "Grigiškės", UAB “Baltwood”, AB „Klaipėdos kartonas“, OAO „Mena Pak“ bei makulatūros verslu užsiimanti bendrovė UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 307,7 mln. Litų (89,1 mln. EUR) audituotą konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 7,7 mln. Litų (2,2 mln. EUR) arba 2,6 % daugiau nei buvo skelbiama 2011 m. prognozėse.

 

Per 2011 metus AB „GRIGIŠKĖS“ uždirbo 13,5 mln. Lt (3,9 mln. EUR) audituoto pelno prieš apmokestinimą ir 8,7 mln. Lt (2,5 mln. EUR) arba 2,8 karto viršijo ataskaitinių metų prognozes.

Bendrovės pelno prieš apmokestinimą padidėjimą, palyginti su paskelbtomis 2011 metų prognozėmis, didžiąja dalimi nulėmė 2011 m. atliktas turto vertinimas, kuris buvo reikalingas 2011-12-02 paskelbtam dalies veiklos perkėlimui į dukterinę UAB „Baltwood“ įgyvendinimui. Turto vertinimo įtaka Grupės pelną prieš apmokestinimą padidino 5,8 mln. Lt (1,7 mln. EUR).

Eliminavus turto vertinimo poveikį, audituotas Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą – 7,7 mln. Lt (2,2 mln. EUR).

 

AB „Grigiškės“ įmonių grupė uždirbo 12,1 mln. Lt (3,5 mln. EUR) audituoto konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą ir 0,1 mln. Lt (0,03 mln. EUR) viršijo ataskaitinių metų prognozes.

Grupės audituotas konsoliduotas pelnas prieš mokesčius yra 6,7 mln. Lt (1,9 mln. EUR) mažesnis už Grupės neaudituotą konsoliduotą pelną prieš mokesčius daugiausia dėl minėto verslo vertinimo efekto eliminavimo.

         Gintautas Pangonis
         Generalinis Direktorius
         (+370-5) 243 58 01