Julkaistu: 2012-04-04 15:40:04 CEST
Elisa
Yhtiökokouksen päätökset

Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätökset

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2012 KLO 16.40

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2011 perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 11.4.2012 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2012.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2011.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6), ja hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Leena Niemistö ja Eira Palin-Lehtinen sekä uusi jäseninä Mika Salmi ja Mika Vehviläinen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on enintään 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille.

Osingon jako vaikuttaa sääntöjen mukaisesti Elisa Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin siten, että osingonjaon täsmäytyspäivänä optio-oikeus 2007B:n mukainen osakkeen merkintähinta laskee 6,87 euroon ja 2007C merkintähinta 9,97 euroon.

ELISA OYJ
 

Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. 010 262 3036

Jakelu:
 

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi