Paskelbta: 2012-04-02 08:59:08 CEST
APB "Apranga"
Informacinis pranešimas investuotojams

„Aprangos” grupės apyvarta 2012 m. kovo mėnesį ir I-ą ketvirtį

Vilnius, Lietuva, 2012-04-02 08:59 CEST -- „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2012 m. kovo mėnesį sudarė 38,9 mln. litų (11,3 mln. eurų) ir išaugo 34,6% lyginant su 2011 m. kovo mėnesiu.

2012 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 108,2 mln. litų (31,3 mln. eurų), arba 25,4% daugiau, nei 2011 m. I-ą ketv.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2012 m. sausio-kovo mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2011 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 24,7%, Latvijoje 30,1%, o Estijoje 19,9%.

2012 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupė atidarė 6 naujas parduotuves, 3 rekonstravo ir 1 parduotuvę uždarė.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 126 parduotuvių tinklą (83 Lietuvoje, 32 Latvijoje ir 11 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 65,6 tūkst. kv. m. arba 3,6% daugiau, nei 2011 m. I ketv. pabaigoje.

„Aprangos“ akcijos listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos Baltijos Oficialiame prekybos sąraše. Kontrolinis „Aprangos“ grupės akcijų paketas priklauso koncernui „MG Baltic“.

         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801