Offentliggjort: 2012-03-20 23:09:35 CET
Trifork A/S
Selskabsmeddelelse

Sigtelse for overtrædelse af værdipapirhandelsloven

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har i dag rejst sigtelse mod Trifork A/S og Triforks administrerende direktør for overtrædelse af Værdipapirhandelslovens bestemmelser om kursmanipulation.

Aarhus, 2012-03-20 23:09 CET -- Trifork A/S og Jørn Larsen, som er Triforks administrerende direktør, er i dag blevet sigtet af statsanklageren for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) for overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 94, stk. 1, jf. § 39, stk. 1, jf. 38, stk. 1, nr. 2 og 4 (kursmanipulation).

Arbejdssigtelsen vedrører handel i selskabets aktie i perioden 21. december 2007 frem til den 28. december 2007, kort tid efter selskabets børsintroduktion den 20. december 2007.

Baggrunden for sigtelsen er, at SØK er af den opfattelse, at den indgåede market maker-aftale pr. den 21. december 2007 med ebh bank A/S, samt aftaler indgået i tilknytning hertil, havde til formål at påvirke kursen på den netop børsnoterede aktie i Trifork til at ligge på et unormalt eller kunstigt niveau.

På det foreliggende grundlag vurderer Triforks bestyrelse, at der må være tale om en misforståelse.

Trifork A/S og Triforks bestyrelse samarbejder tæt med SØK, så sagen kan blive belyst hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Trifork A/S

Kontaktperson:

Johan Blach Petersen, formand for bestyrelsen

T:   +45 86 11 33 55