Paskelbta: 2012-03-15 11:07:13 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Lietuvos bankas patvirtino privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą siekiant supirkti likusias AB "Snaigė" akcijas

Lietuvos bankas informavo, jog atsižvelgdamas į oficialaus siūlymo teikėjo UAB „VAIDANA“ 2012 m. sausio 6 d. prašymą patvirtinti AB „Snaigė“ privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (Žin., 2007, Nr. 17-626; 2011, Nr. 145-6819) 42 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatomis, Lietuvos bankas tvirtina UAB „VAIDANA“ pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą supirkti AB „Snaigė“ likusias paprastąsias vardines akcijas, mokant už vieną akciją 0,54 EUR (penkiasdešimt keturis euro centus).

 

NASDAQ OMX Vilnius
Rinkos operacijų departamentas
(8 5) 272 17 05