Paskelbta: 2012-03-02 10:50:12 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

CORRECTION: AB „Vilkyškių pieninė“ 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija

Taisyta:Konsoliduota akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita

 AB „Vilkyškių pieninė“ pateikia 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2011m. 12 men. tarpiniu konsoliduotu ataskaitu rinkinys.pdf