Offentliggjort: 2012-03-02 09:54:55 CET
Investeringsforeningen Alternativ Invest
Indre værdi

Indre værdier er forsinkede.

Den indre værdi er i dag forsinket på grund af forkerte kurser på underliggende papirer.