Paskelbta: 2012-02-29 09:20:54 CET
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2011–2012 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2012-02-29 09:20 CET --

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:
1.     Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2.     AB „Linas Agro Group” 2011–2012 finansinių metų konsoliduotasis tarpinis pranešimas
 už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. gruodžio 31 d.;
3.     AB „Linas Agro Group“ 2011–2012 finansinių metų 6 mėnesių konsoliduotos finansinės 
ataskaitos (neaudituotos).

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_6_mėn_2011-2012_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA Tarpinis veiklos pranesimas 2011-2012 6 men.pdf
LNA IFRS LT 2011-2012 6 men.pdf