Paskelbta: 2012-02-29 08:32:12 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB „Vilkyškių pieninė“ 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija

 AB „Vilkyškių pieninė“ pateikia 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį bei 2011 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų pristatymą.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


VLP_rezultatai_2011_IVQ.pdf
2011m. 12 men. tarpiniu konsoliduotu ataskaitu rinkinys.pdf