Published: 2012-02-28 17:35:00 CET
Icelandair Group hf.
Hluthafafundir

Aðalfundur 23. Mars 2012

ICELANDAIR GROUP HF. – AÐALFUNDUR 23. MARS 2012

Haldinn í Víkingasal Icelandair hótel Reykjavík Natura klukkan 16:30

 

Dagskrá

 1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár
 2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu
 3. Tillögur um breytingar á samþykktum
 4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
 5. Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu
 6. Kosning stjórnar félagsins
 7. Kosning endurskoðanda
 8. Heimild til að kaupa eigin hlutabréf
 9. Önnur mál löglega fram borin

Tillögur

 1. Ársreikningur (liður 2)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2011 verði samþykktur.

 1. Arður (liður 2)

Markmið Icelandair Group hf. er að greiða 20–40% af hagnaði hvers árs í arð samkvæmt arðgreiðslustefnu félagsins. Heildarhagnaður ársins 2011 nam 3.934 m.kr. og leggur stjórn Icelandair Group hf. til við aðalfund félagsins að greiddur verði arður til hluthafa að fjárhæð 800 m.kr. sem er 20,3% af framangreindum hagnaði og 16% af nafnverði hlutafjár.

 1. Tillögur um breytingar á samþykktum (liður 3)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að eftirfarandi breytingar verði gerðar á samþykktum félagsins:

 • Eftirfarandi falli brott úr 1. málsl. greinar 5.1 í samþykktum félagsins: „og 3 til vara“. Breytingin taki þegar gildi.
 • Eftirfarandi verði grein 15.1, í stað núverandi greinar:

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé með eftirfarandi hætti:

 1. Heimilt er að hækka hlutaféð um allt að 500.000.000 króna að nafnvirði með áskrift nýrra hluta.
 2. Heimildin rennur út 1. mars 2013.
 3. Áskriftargengi skal ákveðið með almennu útboði.
 4. Hluthafar njóta ekki forgangsréttar við hækkunina.
 5. Stjórn skal setja nánari reglur um fresti til áskriftar og greiðslu hluta.
 1. Þóknun til stjórnarmanna (liður 4)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnarmenn fái 250.000 krónur á mánuði, formaður fái 500.000 krónur á mánuði og varaformaður fái 375.000 krónur á mánuði.

 1. Starfskjarastefna (liður 5)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að meðfylgjandi starfskjarastefna verði samþykkt.

 1. Endurskoðandi (liður 7)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að KPMG hf. verði endurskoðunarfyrirtæki félagsins, en að Alexander Eðvardsson og Guðný Helga Guðmundsdóttir muni annast endurskoðunina f.h. KPMG.

 1. Heimild til kaupa á eigin bréfum (liður 8)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 5 árum allt að 10% af eigin bréfum,  skv. 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Kaupverð bréfanna skal miðað við dagslokagengi daginn áður en kaup eru gerð.


Starfskjarastefna Icelandair Group hf.pdf