Publicēts: 2012-02-23 14:11:43 CET
Talsu mežrupnieciba
Finanšu informācija

A/s Talsu mežrūpniecība 2011.gada 12 mēnešu pārskats (neauditēts)

Lūdzu skatīt Pielikumā A/S "Talsu mežrūpniecība" 2011.gada 12 mēnešu pārskatu (nerevidētu) un Ziņojumu par valdes atbildību.

 

A/s "Talsu mežrūpniecība"

valdes priekšsēdētājs

Gatis Štāks.


Finanšu pārskats, 2011..pdf
Zinojums par valdes atbildību,LVL.pdf