Julkaistu: 2012-02-10 07:30:00 CET
Marimekko Oyj
Tilinpäätöstiedote

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.– 31.12.2011

Marimekko Oyj, Tilinpäätöstiedote 10.2.2012 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.– 31.12.2011

Vuonna 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja kansainvälinen myynti 26 prosenttia. Panostukset kasvuun tuottivat tulosta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuosi 2012 tulee olemaan merkittävän kasvun ja paranevan kannattavuuden aikaa.

Vuosi 2011

 • Liikevaihto kasvoi 5,7 % ja oli 77,4 milj. euroa (73,3 milj. euroa).
  • Kansainvälisen myynnin kehitys oli erittäin vahvaa: liikevaihto nousi 25,9 % ja oli 27,7 milj. euroa (22,0 milj. euroa). Voimakkainta myynninkasvu oli Aasian-Tyynenmeren alueella, jolla kasvua kertyi 49,3 %. Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi myös vahvasti. Skandinaviassa myymäläavaukset vaikuttivat myynninkehitykseen positiivisesti.
  • Myynti Suomessa laski 3,0 % ja oli 49,7 milj. euroa (51,3 milj. euroa). Myynnin heikkeneminen johtui pelkästään jälleenmyyntikentässä toteutetuista jakelustrategian mukaisista muutoksista ja kampanjatoimitusten merkittävästä vähentämisestä. Omien myymälöiden vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,1 %.
 • Liikevoitto laski odotetusti ja oli 3,5 milj. euroa (8,2 milj. euroa). Tulosta rasittivat jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä, kampanjatoimitusten merkittävä vähentäminen sekä huomattavat kansainvälistymiseen tehdyt panostukset. Vuoden viimeisellä neljänneksellä nähtiin kuitenkin selvä käänne parempaan.
 • Investoinnit olivat edellisvuoteen verrattuna huomattavan suuret, 9,2 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
 • Brändimyynti* kasvoi hyvin, 12,6 %, ja oli 168,6 milj. euroa (149,7 milj. euroa).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa 0,55 euroa (0,55 euroa) osakkeelta.


Vuoden 2011 viimeinen neljännes

 • Liikevaihto kasvoi 6,8 % ja oli 23,6 milj. euroa (22,1 milj. euroa).
  • Kansainvälinen myynti nousi 36,7 % ja oli 8,0 milj. euroa (5,9 milj. euroa). Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Kasvu oli selvästi voimakkainta Pohjois-Amerikassa, jossa kaudella avatun New Yorkin -myymälän myynti ylitti odotukset.
  • Myynti Suomessa laski 4,0 % ja oli 15,6 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Vähittäismyynti nousi 19,9 %; tukkumyynti puolestaan laski 26,2 %.
 • Liikevoitto oli 1,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Tuloskehityksessä nähtiin kuitenkin selvä käänne parempaan. Tuloksen heikkeneminen johtui pelkästään jälleenmyyntikentässä toteutetuista muutoksista ja kampanjatoimitusten merkittävästä vähentämisestä.


Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet
Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden rakenteellisten ongelmien negatiiviset vaikutukset yleiseen talouskehitykseen varjostavat vähittäiskaupan näkymiä ja tekevät kuluttajien ostokäyttäytymisen arvioinnin vaikeaksi.

Vuoden 2011 aikana avatut myymälät ja muut merkittävät jakeluverkoston laajentamiseen tehdyt panostukset tuovat huomattavan myynninlisäyksen vuonna 2012. Lisäksi yhtiön tavoitteena on avata kuluvana vuonna 10–20 myymälää, joista noin puolet olisi yhtiön omia.

Vuodeksi 2012 suunniteltujen Marimekko-konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan runsaat 6 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista kohdistuu uusien myymälätilojen rakentamiseen ja kalustehankintoihin.

Taloudellinen ohjeistus
Vuonna 2012 Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % ja liikevoiton vähintään kaksinkertaistuvan.

Avainluvut

  1-12/2011 1-12/2010  Muutos, %
       
Liikevaihto, 1 000 euroa 77 442 73 297 5,7
Liikevoitto, 1 000 euroa 3 528 8 169 -56,8
Tilivuoden voitto, 1 000 euroa 2 826 6 072 -53,5
Tulos/osake, euroa 0,35 0,76 -53,9
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 euroa 651 4 559  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,4 25,0  
Omavaraisuusaste, % 67,2 78,8  
       
Brändimyynti*, 1 000 euroa 168 557 149 717 12,6
Myymälät & shop-in-shopit**, kpl 90 84 7,1

* Arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin näille jakelijoille, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.

** Sisältää Marimekon omat vähittäismyymälät, jälleenmyyjäomisteiset Marimekko-myymälät (ent. konseptimyymälät) sekä yli 30 m2:n suuruiset shop-in-shopit. Omia vähittäismyymälöitä oli 37 (28). Muutoksista kerrotaan jäljempänä liiketoimintakatsauksissa markkina-alueittain.


Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että otimme vuonna 2011 useita rohkeita askeleita kansainvälisen kasvun tiellä. Olen ylpeä marimekkolaisista, koska kaikki suunnitellut, yhtiön kokoon nähden mittavat toimenpiteet – kuten lukuisten uusien myymälöiden avaaminen ja tuotteiden lanseeraaminen, verkkokaupan avaaminen Yhdysvalloissa sekä kangaspainokapasiteetin kolminkertaistaminen Suomessa – toteutuivat aikataulussa. Vuonna 2011 luotiin edellytykset sille, että voimme odottaa myynnin kasvavan vahvasti ja tuloksen paranevan selvästi tänä vuonna.

Vuonna 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja kansainvälinen myynti 26 %. Myynninkehitys oli erittäin hyvää Aasian-Tyynenmeren alueella, jolla kasvua kertyi peräti 49 %. Mielestämme tällä valtavalla markkina-alueella on vielä paljon liiketoimintamahdollisuuksia; kuluvana vuonna Marimekolle uutena markkinana avautuu Kiina. Vuonna 2011 myynti kasvoi hyvin myös Pohjois-Amerikassa ja Keski- ja Etelä-Euroopassa. Erityisen ilahduttavaa oli, että New Yorkissa avattu oma lippulaivamyymälämme sai erinomaisen vastaanoton ja sen myynti ylitti selvästi odotuksemme. Tämän johdosta aiomme panostaa alkaneena vuonna aiempaa enemmän omien myymälöiden avaamiseen Yhdysvalloissa.

Suomessa liikevaihtomme laski 3 %, koska toteutimme strategiamme mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä sekä osallistuimme kampanjoihin aiempaa vähemmän. Näillä muutoksilla tähtäämme myynnin kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen.

Liikevoittomme laski odotetusti ja oli 3,5 milj. euroa (8,2 milj. euroa). Tulosta rasittivat muutokset jälleenmyyntikentässä ja kampanjatoimitusten vähentäminen sekä huomattavat panostukset kansainvälistymiseen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä nähtiin kuitenkin selvä käänne parempaan vaikka muutokset jälleenmyyntikentässä ja kampanjatoimitusten vähentäminen rasittivatkin vielä kannattavuutta. Viimeisen neljänneksen tulosta paransivat Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Yhdysvalloissa, avattujen omien myymälöiden tuoma merkittävä myynninlisäys sekä vertailukelpoisen vähittäismyynnin kasvu Suomessa. Lisäksi sekä tukkumyynnin että omien myymälöiden myyntikatteet paranivat raaka-ainekustannusten noususta huolimatta.

Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä tapahtunut selvä käänne parempaan oli paitsi rohkaisevaa myös osoitus siitä, että kasvuun tekemämme panostukset ovat kannattaneet. Vahvat panostukset jatkuvat myös vuonna 2012, ja odotammekin sen olevan meille merkittävän kasvun ja paranevan kannattavuuden aikaa. Tavoittelemme 10–20 uuden myymälän avaamista, joista noin puolet olisi yhtiön omia. Tämä tulee muuttamaan tukku- ja vähittäismyynnin välistä suhdetta jonkin verran sekä sitomaan aiempaa enemmän yhtiön pääomaa ja resursseja.

Vaikeasta kansainvälisestä taloustilanteesta huolimatta olen optimistinen Marimekon tulevaisuudennäkymien suhteen, koska vuosina 2010 ja 2011 tekemämme suuret panostukset alkavat nyt selvästi tuottaa tuloksia.”

Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille
Tätä tilinpäätöstiedotetta koskeva tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille pidetään tänään klo 9.00 alkaen Marimekon lippulaivamyymälässä Marikulmassa (Kämp Galleria, Pohjoisesplanadi 33, Helsinki). Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön kotisivuilla company.marimekko.fi kohdassa Tiedotteet & julkaisut / Osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 on luettavissa yhtiön kotisivuilta company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Hallinnointiperiaatteet.

Vuosikooste 2011
Kooste Marimekon tilivuoden 2011 aikana julkaisemista pörssitiedotteista on luettavissa yhtiön kotisivuilla company.marimekko.fi kohdassa Tiedotteet & julkaisut / Vuosikoosteet.

Vuosikalenteri 2012
Vuoden 2011 vuosikertomus julkistetaan viikolla 12. Varsinainen yhtiökokous pidetään 17.4.2012 klo 14.00 alkaen. Vuoden 2012 osavuosikatsaukset julkistetaan seuraavasti: tammi-maaliskuulta keskiviikkona 9.5.2012 klo 8.30, tammi-kesäkuulta tiistaina 14.8.2012 klo 8.30 sekä tammi-syyskuulta tiistaina 30.10.2012 klo 8.30.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Pakarinen
Puh. 09 758 7293
piia.pakarinen@marimekko.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin sekä vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2011 Marimekko-tuotteiden brändimyynti oli noin 170 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 77 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa Marimekko-myymälöitä oli 90. Yhtiön keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka, Pohjois-Eurooppa ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 430 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi


MARIMEKKO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.– 31.12.2011

MARKKINAKATSAUS

Maailmantaloudessa yleinen epävarmuus jatkuu kuluvana vuonna. Euroopan valtioiden vakava lainakriisi on edelleen keskeisin uhka, joka voi kääntää globaalin talouskehityksen selvästi heikompaan suuntaan. Euroopan odotetaankin olevan nollakasvun tuntumassa. Vaikka maailmantalouden ennakoidaan kasvavan Aasian maiden vetämänä lähes kolme prosenttia ja uusimmat tiedot USA:n taloudesta ovat varovaisen myönteiset, voi epävarmuus vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen kaikilla markkinoilla.

Suomessa tämän hetkinen suhdannetilanne on jonkin verran keskimääräistä heikompi eikä merkkejä talouden kehityksestä parempaan suuntaan ole nähtävissä. Näkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaisut ja yleisesti suhdanteiden odotetaan heikkenevän edelleen. Kaupan alan myynnin kasvusta ennustetaan hidasta. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, helmikuu 2012) Kaupan liiton mukaan vähittäiskaupassa päästäneen puolen prosentin kasvuun (Kaupan liitto, Kaupan näkymät 2012–2013).

Vuonna 2011 Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,4 % (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2011, joulukuu). Vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi 1,6 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 1,5 % ja miesten vaatteiden 3,4 %. Lasten vaatteiden myynti laski 0,7 %. Laukkujen myynti kasvoi 5,9 %. Tammi-marraskuussa 2011 vaatteiden (SITC 84) vienti nousi 20 % ja tuonti 16 %; tekstiilien (SITC 65) vienti kasvoi 5 % ja tuonti 9 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, marraskuu 2011).

LIIKEVAIHTO

Vuosi 2011
Vuonna 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi kansainvälisen myynnin kasvun vetämänä 5,7 % ja oli 77 442 tuhatta euroa (73 297 tuhatta euroa).

Suomessa liikevaihto laski 3,0 % ja oli 49 715 tuhatta euroa (51 277 tuhatta euroa). Vähittäismyynti nousi 6,5 %; myyntiä lisäsivät vuoden aikana avatut uudet myymälät. Vertailukelpoinen vähittäismyynti kasvoi 4,1 %. Tukkumyynti puolestaan laski 16,0 %. Jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä sekä kampanjatoimitusten merkittävä vähentäminen laskivat tukkumyyntiä.

Kansainvälinen myynti kasvoi erittäin hyvin, 25,9 %, ja oli 27 727 tuhatta euroa (22 020 tuhatta euroa). Myynti nousi voimakkaasti Aasian-Tyynenmeren alueella, 49,3 %, ja Keski- ja Etelä-Euroopassa, 27,4 %, pääasiassa tukkumyynnin hyvän kehityksen johdosta. Loppuvuonna 2010 sekä vuonna 2011 avautuneet uudet myymälät lisäsivät myyntiä merkittävästi. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi vahvasti, 24,6 %, New Yorkin lippulaivamyymälän ennakoitua paremman myynnin ja uusien Crate and Barrelin avaamien Marimekko-shop-in-shopien ansiosta. Laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua Pohjois-Amerikassa kertyi noin 33 %. Skandinaviassa myynti kasvoi 6,6 %.

Kansainvälisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 35,8 % (30,0 %). Brändimyynnistä 47,5 % (44,9 %) kertyi ulkomailta. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 64,2 %, Skandinavia 9,7 %, Keski- ja Etelä-Eurooppa 8,6 %, Pohjois-Amerikka 6,5 % ja Aasian-Tyynenmeren alue 11,0 %. Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 36,6 %, sisustus 43,9 % ja laukut 19,5 %.

Vuoden 2011 viimeinen neljännes
Loka-joulukuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 6,8 % ja oli 23 581 tuhatta euroa (22 074 tuhatta euroa).

Suomessa liikevaihto laski 4,0 % ja oli 15 561 tuhatta euroa (16 205 tuhatta euroa). Vähittäismyynti nousi 19,9 %; katsauskaudella avatut omat myymälät lisäsivät myyntiä huomattavasti. Omien myymälöiden vertailukelpoinen myynti kasvoi 10,8 %. Tukkumyynti puolestaan laski 26,2 %. Muutokset jälleenmyyntikentässä sekä kampanjatoimitusten merkittävä vähentäminen laskivat myyntiä.

Kansainvälinen myynti kasvoi voimakkaasti, 36,7 %, ja oli 8 020 tuhatta euroa (5 869 tuhatta euroa). Omien myymälöiden myynninkehitys oli vakuuttavaa joka markkinalla: myynti nousi kaikissa myymälöissä, ja uudet myymälät, erityisesti New Yorkin lippulaivamyymälä, kasvattivat myyntiä merkittävästi. Tukkumyynti kasvoi etenkin Pohjois-Amerikassa.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Suomi
Vuonna 2011 myynti Suomessa laski 3,0 % ja oli 49 715 tuhatta euroa (51 277 tuhatta euroa). Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden myynti nousi 6,5 %. Myyntiä kasvattivat vuoden viimeisellä neljänneksellä avatut kolme myymälää. Vertailukelpoinen myynninkasvu omissa myymälöissä oli 4,1 %. Tukkumyynti laski 16,0 %. Tämä johtui osittain jälleenmyyntikentässä tapahtuneista jakelustrategian mukaisista muutoksista. Tukkumyynnin laskuun vaikutti lisäksi se, että yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyneet myyntitulot olivat hyvin vähäisiä edellisvuoteen verrattuna. Hintavetoisia kampanjoita vähentämällä pyritään parantamaan keskimääräistä myyntikatetta ja brändin hinnoitteluvoimaa entisestään. Edellä mainitut tekijät vaikuttivat etenkin sisustustuotteiden myyntiin, joka laski jonkin verran. Vaatteiden ja laukkujen myynti nousi aavistuksen.

Skandinavia
Skandinaviassa (ent. muut Pohjoismaat) myynti kasvoi 6,6 % ja oli 7 512 tuhatta euroa (7 045 tuhatta euroa). Vuoden kolmannella neljänneksellä avattiin omat myymälät Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Marimekon ensimmäinen oma vähittäismyymälä Oslossa avautui lokakuussa. Kuluttajien ostokäyttäytyminen oli varovaista kaikissa maissa. Erityisen selvästi tämä oli nähtävissä Tanskassa, jossa yleinen epäluottamus maan talouskehitystä ja johtoa kohtaan kasvoi. Ilman myymäläavauksia myynnin kehitys Skandinaviassa olisi ollut huomattavasti heikompaa. Vaatteiden ja laukkujen myynti kasvoi jonkin verran; sisustustuotteiden myynti oli samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Keski- ja Etelä-Eurooppa
Keski- ja Etelä-Euroopassa (ent. muu Eurooppa) liikevaihto nousi 6 687 tuhanteen euroon, mikä oli 27,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin (5 248 tuhatta euroa). Kaikkien tuotelinjojen myynti kasvoi. Myynti veti hyvin etenkin Saksassa, Belgiassa ja Isossa-Britanniassa. Osa myynnin kasvusta tuli loppuvuonna 2010 avatun Berliinin-myymälän liikevaihdosta. Marimekon toinen oma vähittäismyymälä Lontoossa avattiin joulukuun alussa. Myös Ranskassa ja Italiassa myynnin kehitys oli positiivista.

Pohjois-Amerikka
Pohjois-Amerikassa liikevaihto kasvoi 24,6 % ja oli 5 008 tuhatta euroa (4 020 tuhatta euroa). Laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua kertyi noin 33 %. Laukkujen myynti kasvoi erittäin voimakkaasti. Myös vaatteiden ja sisustustuotteiden myynti kasvoi hyvin. Merkittävä osa kasvusta tuli lokakuun alussa New Yorkissa avatun lippulaivamyymälän liikevaihdosta. Loppuvuonna 2010 ja kuluvana vuonna Yhdysvalloissa avattujen seitsemän Marimekko-shop-in-shopin ostot lisäsivät myös myyntiä. Näistä viimeisin avattiin lokakuussa Miamin alueella.

Aasian-Tyynenmeren alue
Aasian-Tyynenmeren alueella (ent. muut maat) liikevaihto kasvoi erittäin hyvin, 49,3 %, ja oli 8 520 tuhatta euroa (5 707 tuhatta euroa). Vahva myynninkasvu kaikissa maissa lisää uskoa kasvavaan kiinnostukseen yhtiön tuotteita kohtaan tällä markkina-alueella. Vuonna 2011 alue nousi yhtiön toiseksi suurimmaksi markkinaksi, ohi Skandinavian. Sisustustuotteiden myynti nousi vahvasti, ja myös laukkujen myynti kasvoi jonkin verran. Erityisen voimakasta oli vaatemyynnin kasvu uusien mallistojen saaman positiivisen vastaanoton ansiosta. Liikevaihtoa kasvattivat osaltaan myös uuden Japanin-myymälän avausostot sekä loppuvuonna 2010 avatun Soulin-myymälän ostot.

Vaatetus
Vuonna 2011 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto nousi 10,3 % ja oli 28 351 tuhatta euroa (25 703 tuhatta euroa). Myynti kasvoi voimakkaasti Aasian-Tyynenmeren alueella, muun muassa uusien myymälöiden ostojen ja menestyksekkäiden mallistojen ansiosta. Myös muilla kansainvälisillä markkinoilla myynti kasvoi hyvin. Suomessa myynti nousi aavistuksen. Kansainvälisen myynnin osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 30,7 %.

Sisustus
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, 34 003 tuhatta euroa (34 028 tuhatta euroa). Myynti kasvoi voimakkaasti Aasian-Tyynenmeren alueella. Myös Pohjois-Amerikassa ja Keski- ja Etelä-Euroopassa myynti kasvoi hyvin. Kasvu johtui osittain uusien myymälöiden ostoista. Myynti Skandinaviassa oli edellisvuoden tasolla. Suomessa sisustustuotteiden myynti laski jonkin verran; tämä johtui muutoksista jälleenmyyntikentässä sekä vähentyneistä kampanjatoimituksista. Kansainvälisen myynnin osuus sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 39,9 %.

Laukut
Laukut-tuotelinjan liikevaihto kasvoi 11,2 % ja oli 15 088 tuhatta euroa (13 566 tuhatta euroa). Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Erityisen vahvaa myynninkehitys oli Pohjois-Amerikassa. Myös Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Aasian-Tyynenmeren alueella myynti kasvoi hyvin. Kansainvälisen myynnin osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 36,0 %.

Tuotanto
Vuonna 2011 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 28 %. Tuotantomäärän nousuun vaikuttivat henkilöresurssien lisääminen ja tuotantoprosessien tehostaminen sekä se, että joidenkin aiemmin alihankintana painettujen kankaiden valmistus siirrettiin omaan kangaspainoon. Lokakuussa otettiin myös käyttöön uusi painokone, jonka myötä kangaspainon tuotantokapasiteetti kolminkertaistui. Lisäkapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain. Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä oli edellisvuoden tasolla. Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski huomattavasti tuotantorakenteen muutosten johdosta.

TULOS

Vuosi 2011
Vuonna 2011 konsernin liikevoitto laski odotetusti ja oli 3 528 tuhatta euroa (8 169 tuhatta euroa). Voitto verojen jälkeen oli 2 826 tuhatta euroa (6 072 tuhatta euroa) ja tulos osaketta kohden 0,35 euroa (0,76 euroa).

Jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä sekä kampanjatoimitusten merkittävä vähentäminen heikensivät liikevoittoa. Myös huomattavat panostukset kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa pienensivät tulosta. Lisäksi kasvaneet henkilöstö- ja markkinointikulut, kohonneet raaka-ainekustannukset ja yleisen kustannustason nousu heikensivät kannattavuutta. Tulosta puolestaan paransi myynnin erittäin hyvä kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella. Myös Suomen-vähittäismyynnin vertailukelpoinen kasvu sekä kotimaassa ja ulkomailla avattujen myymälöiden tuoma myynninlisäys vahvistivat tulosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloskehityksessä nähtiin selvä käänne parempaan.

Markkinointiin käytettiin vuoden aikana 4 115 tuhatta euroa (3 341 tuhatta euroa) eli 5,3 % (4,6 %) konsernin liikevaihdosta. Konsernin poistot kasvoivat merkittävien investointien seurauksena 2 216 tuhanteen euroon (1 478 tuhatta euroa), joka oli 2,9 % (2,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 187 tuhatta euroa (54 tuhatta euroa) eli 0,2 % (0,1 %) liikevaihdosta.

Vuoden 2011 viimeinen neljännes
Loka-joulukuussa 2011 konsernin liikevoitto oli 1 645 tuhatta euroa (2 188 tuhatta euroa). Muutokset jälleenmyyntikentässä sekä kampanjatoimitusten merkittävä vähentäminen olivat ainoat liikevoittoa heikentävät tekijät. Tulosta paransivat Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Yhdysvalloissa, avattujen omien myymälöiden tuoma merkittävä myynninlisäys sekä omien myymälöiden vertailukelpoisen myynnin kasvu Suomessa. Raaka-ainekustannusten noususta huolimatta sekä tukkumyynnin että omien myymälöiden myyntikatteet paranivat. Lisäksi markkinointikustannukset laskivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Näiden tekijöiden positiivinen tulosvaikutus ylitti selvästi myös Yhdysvaltain-maaorganisaation kasvun aiheuttamat kustannukset.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 9,2 milj. euroa (1,5 milj. euroa) eli 11,9
 % (2,1 %) liikevaihdosta. Tähän sisältyvät muun muassa noin 1,5 milj. euron painokoneinvestointi ja siihen liittyvät tilojen muutostyöt, noin milj. euron verkkokauppahanke, uusien myymälätilojen rakentaminen ja kalustehankinnat sekä tietojärjestelmien hankinnat ja kehittäminen. Konsernin kokonaisinvestointien arvioitiin olevan noin 6,5 milj. euroa. Arvion ylittyminen johtui joidenkin myymälöiden ennakoitua suuremmista rakentamiskustannuksista, joidenkin hankkeiden aikaistumisesta sekä Herttoniemen-kiinteistön kunnostamiskustannuksista.

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS

Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden päättyessä 67,2 % (78,8 % 31.12.2010). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 10,2 %, kun se edellisvuoden lopussa oli -28,2 %.

Konsernin rahoitusvelat olivat vuoden päättyessä 4 944 tuhatta euroa (0 euroa). Tilivuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 620 tuhatta euroa (9 667 tuhatta euroa).

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Osakepääoma
Vuoden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.

Osakeomistus
Vuoden 2011 lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 898 (6 673) osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 13,6 % (15,0 %) ja ulkomaalaisten omistuksessa 15,9 % (15,9 %). Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 1 150 930 (1 086 440) osaketta eli 14,3 % (13,5 %) yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 31.12.2011

    Osakkeita ja ääniä, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, %
1. Muotitila Oy 1 127 700 14,03
2. Semerca Investment Ltd 850 377 10,58
3. ODIN Finland 406 087 5,05
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 385 920 4,80
5. Kuntien eläkevakuutus 330 395 4,11
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 265 419 3,30
7. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 218 468 2,72
8. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi 66 395 0,82
9. Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry 50 000 0,62
10. Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Small Firm 50 000 0,62
  Yhteensä 3 750 761 46,65
  Hallintarekisteröidyt 1 092 098 13,58
  Muut 3 197 141 39,77
  Yhteensä 8 040 000 100,00


Liputukset
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 2,05 %:iin eli 164 560 osakkeeseen osakelainan johdosta 19.4.2011 ja palautui 5,77 %:iin eli 464 152 osakkeeseen osakelainan päättyessä 10.5.2011.


Valtuutukset
Tilivuoden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen.

Osakkeiden vaihto
Vuoden 2011 aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 1 103 125 kappaletta eli 13,7 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 14 398 456 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 9,62 euroa, ylin 15,90 euroa ja keskikurssi 12,97 euroa. Vuoden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 9,88 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2011 oli 79 435 200 euroa (115 776 000 euroa 31.12.2010).

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2011 henkilöstöä oli keskimäärin 402 (376) ja vuoden lopussa 434 (388). Vuoden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 63 (26) henkeä.

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Merkittävimmät strategiset riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä sekä kasvun hallintaan. Maailmantalouden suhdanteet ja epävarmuustekijät vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Vuonna 2011 kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vakavat ongelmat varjostivat vähittäiskaupan kehitysnäkymiä ja Marimekon kasvu- ja tulosnäkymiä. Kuluttajien ostokäyttäytyminen oli varovaista erityisesti Skandinaviassa.

Marimekko elää voimakasta kansainvälistymis- ja muutosvaihetta. Tuotteiden jakelua laajennetaan kaikilla päämarkkina-alueilla, varsinkin Pohjois-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Aiemmasta poiketen kasvu perustuu enenevässä määrin omien myymälöiden perustamiseen Suomen ulkopuolelle. Tämä edellyttää suurempia tai kokonaan uusia maaorganisaatioita kyseisillä markkinoilla, mikä rasittaa yhtiön kustannustehokkuutta erityisesti laajentumisen alkuvaiheessa. Lisäksi oman myymäläverkoston laajentaminen kasvattaa yhtiön investointeja, liikepaikkojen vuokravastuita ja varastoja. Myös merkittäviin yhteistyösopimuksiin ja kumppanivalintoihin yhtiön päämarkkina-alueilla liittyy riskejä.

Vuonna 2011 yhtiössä toteutettiin useita tuotekehityshankkeita. Yhtiön kyvyllä kehittää ja kaupallistaa uusia kuluttajien odotuksia vastaavia tuotteita ja samanaikaisesti ylläpitää kannattavaa ja tehokasta omaa tuotantoa on vaikutusta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Yhtiön operatiivisista riskeistä korostuvat laajentumishankkeiden hallintaan sekä hankinta- ja logistiikkaprosessien toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen liittyvät riskit sekä raaka-aineiden ja muiden hankintahintojen muutoksiin liittyvät riskit. Uusien tuotteiden myötä oman tuotannon osuus on laskenut, ja yhtiö käyttää tuotteidensa valmistukseen enenevässä määrin alihankkijoita. Näin ollen yhtiön riippuvuus hankintaketjusta on lisääntynyt. Tavarantoimitusten viiveet tai häiriöt ja vaihtelut tuotteiden laadussa voivat haitata liiketoimintaa hetkellisesti. Toiminnan laajentuessa ja monipuolistuessa myös varastojen hallintaan liittyvät riskit kasvavat.

Yhtiön taloudellisista riskeistä myynnin rakenteeseen, investointien kasvuun, tuotannontekijöiden hintakehitykseen, asiakkaiden maksuvalmiuteen ja valuuttakurssimuutoksiin liittyvillä riskeillä voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Herttoniemen-kangaspainolla on voimassa oleva ympäristölupa, ja tuotanto on järjestetty sen edellyttämällä tavalla. Marimekon tuotannossa ei synny ongelmajätteeksi luokiteltavaa eikä terveydelle vaarallista jätettä. Tuotannon ja muun liiketoiminnan ympäristövaikutusten seurantaa varten toimintatapoja kehitetään ja tuotteisiin käytettäviä materiaaleja testataan säännöllisesti. Alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit velvoitetaan sopimuksissa sitoutumaan ympäristövastuun kantamiseen. Yhtiön toiminnassa pyritään säästämään energiaa kehittämällä tuotantomenetelmiä, investoimalla energiatehokkaisiin koneisiin ja laitteisiin sekä seuraamalla energiankulutusta. Marimekon työturvallisuutta ja työyhteisöllistä hyvinvointia seurataan ja kehitetään aktiivisesti yhteistyössä työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon kanssa.

Vuonna 2011 jatkettiin pitkäjänteistä yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmän rakentamista. Lähivuosien painopistealueiksi on määritetty hankinnat ja suunnittelu. Marimekko raportoi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista laajemmin vuosikertomuksessaan sekä tiivistelmänä osavuosikatsauksissa. Raportoinnin viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.

JOHDON PITKÄAIKAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 7.2.2011 uuden pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa toimimaan yrittäjähenkisesti ja luomaan yhtiöstä entistä arvokkaampi nimenomaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on usean vuoden aikajänteellä yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu pörssitiedotteessa 19.4.2011 sekä osavuosikatsauksessa 3.5.2011.

MARIMEKKO TUOTANTO OY:N YT-NEUVOTTELUT

Marimekko Oyj:n tytäryhtiössä Marimekko Tuotanto Oy:ssä käytiin keväällä 2011 yhteistoimintaneuvottelut, jotka liittyivät Helsingin Herttoniemessä sijaitsevien varastotoimintojen uudelleenjärjestelyyn. Varastotoimintojen tehostaminen ja niiden keskittäminen yhteen paikkaan johtivat 11 työtehtävän päättymiseen.

TYTÄRYHTIÖIDEN SULAUTUMINEN

Marimekko Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Marimekko Tuotanto Oy, Marimekko Kitee Oy ja Decembre Oy sulautettiin emoyhtiöön 31.12.2011.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILIVUODELTA 2011 MAKSETTAVAKSI OSINGOKSI

Vuodelta 2010 maksettiin osinkoa 0,55 euroa osaketta kohden eli yhteensä 4 422 000 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 157,1 % konsernin tilivuoden osakekohtaisesta tuloksesta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011 olivat 22 014 358,16 euroa. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 20.4.2012 ja osingon maksupäiväksi 3.5.2012.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Useita myymälöitä Kiinaan
Marimekko kertoi 30.1.2012 solmineensa yhteistyösopimuksen hongkongilaisen muoti- ja lifestylemerkkien vähittäiskauppaan keskittyvän Sidefame Ltd:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on, että vuoden 2016 loppuun mennessä Kiinassa avataan 15 Marimekko-myymälää. Näistä ensimmäinen avataan kuluvana vuonna Hongkongissa ja seuraava Shanghaissa heti sopivien liiketilojen löydyttyä. Sopimuksen mukaan Sidefamella on yksinoikeus Marimekko-tuotteiden maahantuontiin ja vähittäismyyntiin Kiinassa ja Hongkongissa. Marimekolla on kuitenkin itsellään oikeus harjoittaa verkkokauppaa. Vastaavasta toimintamallista on hyviä kokemuksia Japanista ja Etelä-Koreasta, joissa on tällä hetkellä yhteensä 22 Marimekko-myymälää.

MARKKINANÄKYMÄT JA KASVUTAVOITTEET

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden rakenteellisten ongelmien negatiiviset vaikutukset yleiseen talouskehitykseen varjostavat vähittäiskaupan näkymiä ja tekevät kuluttajien ostokäyttäytymisen arvioinnin vaikeaksi.

Vuoden 2011 aikana avatut myymälät ja muut merkittävät jakeluverkoston laajentamiseen tehdyt panostukset tuovat huomattavan myynninlisäyksen vuonna 2012. Lisäksi yhtiön tavoitteena on avata kuluvana vuonna 10–20 myymälää, joista noin puolet olisi yhtiön omia.

Vuodeksi 2012 suunniteltujen Marimekko-konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan runsaat 6 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista kohdistuu uusien myymälätilojen rakentamiseen ja kalustehankintoihin.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Vuonna 2012 Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % ja liikevoiton vähintään kaksinkertaistuvan.

Helsingissä 10. helmikuuta 2012

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin tunnuslukuja
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain
Segmenttitiedot
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin

Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Vuonna 2011 voimaan tulleilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla, joiden sisältö on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä, ei ole ollut vaikutusta tilinpäätöstiedotteen tietoihin.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos/osake (EPS), euroa:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euroa:
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 31.12.

Oman pääoman tuotto (ROE), %:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma


KONSERNITULOSLASKELMA

(1 000 euroa) 10-12/
2011
10-12/
2010
1-12/
2011
1-12/
2010
         
LIIKEVAIHTO 23 581 22 074 77 442 73 297
Liiketoiminnan muut tuotot - 3 2 16
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos  
809
 
-101
 
-2 353
 
-1 173
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 7 478 8 636 30 287 28 496
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 5 885 4 852 20 030 17 311
Poistot 766 370 2 216 1 478
Liiketoiminnan muut kulut 6 998 6 132 23 736 19 032
         
LIIKEVOITTO 1 645 2 188 3 528 8 169
         
Rahoitustuotot 203 74 246 83
Rahoituskulut 31 -8 -59 -29
  234 66 187 54
         
VOITTO ENNEN VEROJA 1 879 2 254 3 715 8 223
         
Tuloverot 468 603 889 2 151
         
TILIKAUDEN VOITTO 1 411 1 651 2 826 6 072
         
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille  
1 411
 
1 651
 
2 826
 
6 072
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa  
 
 
0,18
 
 
 
0,21
 
 
 
0,35
 
 
 
0,76


LAAJA TULOSLASKELMA

(1 000 euroa) 10-12/
2011
10-12/
2010
1-12/
2011
1-12/
2010
         
Tilikauden tulos 1 411 1 651 2 826 6 072
Muut laajan tuloksen erät        
   Muuntoeron muutos 17 13 -28 8
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1 428 1 664 2 798 6 080
         
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille 1 428 1 664 2 798 6 080


KONSERNITASE

(1 000 euroa) 31.12.2011 31.12.2010
     
VARAT    
     
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineelliset hyödykkeet 14 966 9 390
Aineettomat hyödykkeet 2 296 869
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 16
Laskennalliset verosaamiset 140 -
  17 418 10 275
     
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 21 348 17 172
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 680 6 437
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 514 -
Rahavarat 1 620 9 667
  31 162 33 276
     
VARAT YHTEENSÄ 48 580 43 551
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 8 040 8 040
Muuntoerot -18 10
Kertyneet voittovarat 24 641 26 237
Oma pääoma yhteensä 32 663 34 287
     
PITKÄAIKAISET VELAT    
Laskennalliset verovelat 630 651
Rahoitusvelat 4 994 -
  5 574 651
     
LYHYTAIKAISET VELAT    
Ostovelat ja muut velat 10 328 8 583
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 15 30
  10 343 8 613
     
Velat yhteensä 15 917 9 264
     
OMA PÄÄOMAT JA VELAT YHTEENSÄ 48 580 43 551
     


Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 euroa) 2011 2010
     
LIIKETOIMINNNAN RAHAVIRTA    
     
Tilikauden voitto 2 826 6 072
Oikaisut    
   Suunnitelman mukaiset poistot 2 216 1 478
   Realisoitumattomat kurssivoitot -416 -
   Rahoitustuotot ja -kulut -187 -54
   Verot 890 2 151
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 329 9 647
     
Käyttöpääoman muutos -3 454 -2 452
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -969 - 1 193
   Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -4 175 -1 943
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 1 690 684
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 875 7 195
     
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 129 -30
Saadut korot 66 81
Maksetut verot -1 419 -2 687
     
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 651 4 559
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9 220 -1 519
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -9 220 -1 519
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
     
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 944 -
Maksetut osingot -4 422 -3 618
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 522 -3 618
     
Rahavarojen muutos -8 047 -578
     
Rahavarat kauden alussa 9 667 10 245
Rahavarat kauden lopussa 1 620 9 667


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(1 000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
   
Osakepääoma
 
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2010 8 040 2 23 783 31 825
Tilikauden laaja tulos   8 6 072 6 080
Osingonjako     -3 618 -3 618
Oma pääoma 31.12.2010 8 040 10 26 237 34 287
         
Oma pääoma 1.1.2011 8 040 10 26 237 34 287
Tilikauden laaja tulos   -28 2 826 2 798
Osingonjako     -4 422 -4 422
Oma pääoma 31.12.2011 8 040 -18 24 641 32 663


TUNNUSLUKUJA

  1-12/2011 1-12/2010 Muutos, %
       
Tulos/osake, euroa 0,35 0,76 -53,9
Oma pääoma/osake, euroa 4,06 4,26 -4,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,4 18,4  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,4 25,0  
Omavaraisuusaste, % 67,2 78,8  
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 10,2 -28,2  
Bruttoinvestoinnit, 1000 euroa 9 220 1 519  
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 11,9 2,1  
Vastuusitoumukset, 1000 euroa 27 610 11 147 147,7
Henkilöstö keskimäärin 402 376 6,9
Henkilöstö vuoden lopussa 434 388 11,9
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa 8 040 8 040  
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä keskimäärin (1000 kpl) 8 040 8 040  


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

(1000 euroa) 10-12/
2011
10-12/
2010*
Muutos,% 1-12/
2011
1-12/
2010*
Muutos, %
             
Suomi 15 561 16 205 -4,0 49 715 51 277 -3,0
Skandinavia 2 218 1 761 26,0 7 512 7 045 6,6
Keski- ja Etelä-Eurooppa 1 821 1 421 28,1 6 687 5 248 27,4
Pohjois-Amerikka 2 173 1 341 62,0 5 008 4 020 24,6
Aasian-Tyynenmeren alue 1 808 1 346 34,3 8 520 5 707 49,3
YHTEENSÄ 23 581 22 074 6,8 77 442 73 297 5,7

* Johtuen katsauskaudella tehdyistä muutoksista yhtiön sisäisessä myyntilaskennassa aiemmin raportoidut markkina-aluekohtaiset vertailuluvut ovat muuttuneet.

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN

(1000 euroa) 10-12/
2011
10-12/
2010*
Muutos,% 1-12/
2011
1-12/
2010*
Muutos, %
             
Vaatetus 7 817 6 316 23,8 28 351 25 703 10,3
Sisustus 11 714 12 109 -3,3 34 003 34 028 -0,1
Laukut 4 050 3 649 11,0 15 088 13 566 11,2
YHTEENSÄ 23 581 22 074 6,8 77 442 73 297 5,7

* Johtuen katsauskaudella tehdyistä muutoksista yhtiön sisäisessä myyntilaskennassa aiemmin raportoidut tuotelinjakohtaiset vertailuluvut ovat muuttuneet.

SEGMENTTITIEDOT

(1000 euroa) 2011 2010
     
Marimekko-liiketoiminta    
   Liikevaihto 77 442 73 297
   Liikevoitto 3 528 8 169
   Varat 48 580 43 551


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1 000 euroa) 10-12/2011 7-9/2011 4-6/2011 1-3/2011
         
Liikevaihto 23 581 19 812 16 815 17 234
Liiketulos 1 645 2 321 -798 360
Tulos/osake, euroa 0,18 0,21 -0,07 0,04
         
(1 000 euroa) 10-12/2010 7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010
         
Liikevaihto 22 074 19 468 15 747 16 008
Liiketulos 2 188 4 170 588 1 223
Tulos/osake, euroa 0,21 0,38 0,05 0,12

 


Marimekko_Tilinpäätöstiedote_2011.pdf