Avaldatud: 2012-02-03 15:50:58 CET
Baltika
Börsiteade

Netovara seis

AS Baltika soovib informeerida investoreid, et esialgsete konsolideeritud majandustulemuste alusel ei vasta ettevõte 31.12.2011 seisuga Äriseadustiku netovara nõudele: omakapital ei moodusta poolt aktsiakapitalist. Lisaks oktoobri ja novembri väga headele müügitulemustele ja kasumile vastas ka detsember ettevõtte ootustele nii müügitulemuste kui ka jooksva kasumi osas enne ühekordseid kandeid. Samas tingitud suurtest ühekordsetest mitterahalistest mahakandmistest ja provisjonidest lõpetab ettevõte esialgsete majandustulemuste alusel neljanda kvartali märkimisväärse kahjumiga.

Konsolideeritud auditeerimata 2011 ja neljanda kvartali finantstulemused avaldatakse 29. veebruaril.

Vastavalt ka 16. detsembril 2011 avaldatud informatsioonile esitatakse nõukogu poolt heakskiidetud tegevuskava kohaselt aktsionäride üldkoosolekule 20. aprillil 2012 ettepanek vähendada aktsiakapitali nimiväärtust, mis tagab Äriseadustiku nõuetele vastavuse.

Maigi Pärnik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com