Julkaistu: 2012-02-02 07:00:01 CET
YIT
Tilinpäätöstiedote

YIT:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011: Hyvä tulos rakentamispalveluissa - asuntomyynti parani vuoden kolmannesta neljänneksestä

Helsinki, 2012-02-02 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- YIT OYJ                 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                  2.2.2012 KLO 8.00

 

 

YIT:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011: Hyvä tulos rakentamispalveluissa - asuntomyynti parani vuoden kolmannesta neljänneksestä

 

TOIMIALARAPORTOINTI 1-12/2011 (1-12/2010): Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat, tilauskanta vahva

 • Toimialojen liikevoitto oli 5 prosenttia edellisvuotta suurempi nousten 240,5 milj. euroon (1-12/2010: 229,1 milj. e). Liikevoitto yli kaksinkertaistui Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa syyskuun 2010 alussa voimaan tulleen yrityskaupan ja onnistuneiden kannattavuuden parantamistoimenpiteiden ansiosta. Kansainvälisissä rakentamispalveluissa liikevoitto kasvoi ja Suomen rakentamispalveluissa liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla.
 • Toimialojen liikevaihto oli 18 prosenttia edellisvuotista suurempi nousten 4 524,7 milj. euroon (1-12/2010: 3 847,0 milj. e). Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla. Liikevaihdon kasvua tuki syyskuun 2010 alussa voimaan tullut yrityskauppa Keski-Euroopassa, kiinteistöteknisten palveluiden kysynnän hienoinen elpyminen, asuntomyynnin vilkastuminen erityisesti Venäjällä sekä infraliiketoiminnan ja toimitilamarkkinoiden piristyminen Suomessa.
 • Toimialojen tilauskanta oli 15 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin nousten 3 752,7 milj. euroon (12/2010: 3 250,1 milj. e). Tilauskanta kasvoi syyskuun 2011 lopusta Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa, Suomen rakentamispalveluissa ja Kansainvälisissä rakentamispalveluissa.
 • Toimialaraportoinnin mukainen konsernin tulos ennen veroja oli 6 prosenttia edellisvuotta suurempi nousten 215,8 milj. euroon (1-12/2010: 203,8 milj. e).
 • Toimialaraportoinnin mukainen konsernin katsauskauden tulos oli 8 prosenttia edellisvuotista suurempi nousten 156,7 milj. euroon (1-12/2010: 145,5 milj. e).
 • Toimialaraportoinnin mukainen konsernin osakekohtainen tulos vuonna 2011 nousi 8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 1,25 euroa (1-12/2010: 1,16 e).

 

TOIMIALARAPORTOINTI 10-12/2011 (10-12/2010): Konsernin liikevoitto kasvoi rakentamispalveluiden hyvän tuloksen ansiosta

 • Toimialojen liikevoitto oli 9 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi nousten 76,2 milj. euroon (10-12/2010: 69,7 milj. e).
 • Toimialojen liikevaihto oli 6 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi nousten 1 264,5 milj. euroon (10-12/2010: 1 187,6 milj. e).
 • Toimialaraportoinnin mukainen konsernin tulos ennen veroja oli 3 prosenttia edellisvuotta suurempi nousten 68,6 milj. euroon (10-12/2010: 66,5 milj. e).
 • Toimialaraportoinnin mukainen konsernin katsauskauden tulos oli 10 prosenttia edellisvuotta suurempi nousten 51,8 milj. euroon (10-12/2010: 47,2 milj. e).
 • Toimialaraportoinnin mukainen konsernin osakekohtainen tulos nousi 11 prosenttia edellisvuodesta ja oli 0,41 euroa (10-12/2010: 0,37 e).

 

TULOSOHJEISTUS: Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto säilyy vuoden 2011 tasolla ja liikevoitto kasvaa vuoteen 2011 verrattuna

 

YIT arvioi, että vuonna 2012 sen toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto säilyy vuoden 2011 tasolla ja että liikevoitto kasvaa vuoteen 2011 verrattuna.

 

Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti liiketoiminnan normaalin sesonkiluonteisuuden vuoksi heikoin, mutta kannattavuuden parantaminen tehostamisohjelman etenemisen myötä Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialalla erityisesti vuoden toisella puoliskolla tukee YIT:n vuoden 2012 liikevoiton kasvua.

 

Suuri epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti myös YIT:n asiakkaiden päätöksentekoon ja siten YIT:n liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.

 

Tulosohjeistus perustuu toimialaraportointiin eli osatuloutukseen.

 

OSINKOESITYS: Hallituksen esityksen mukaan osinko nousee 0,70 euroon

 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,70 euroa osaketta kohden eli 70,5 prosenttia konsernin tilikauden tuloksesta.

 

 

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski katsauksen yhteydessä:

 

Tavoitteenamme on ollut kehittää yhtiötä paremmin suhdannevaihteluita kestäväksi ja kasvattaa huollon ja kunnossapidon osuutta. Syyskuun 2010 alussa voimaan tulleen yrityskaupan seurauksena Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden merkitys konsernille on kasvanut selvästi. Olemme onnistuneet hyvin hankitun liiketoiminnan kehittämisessä ja kannattavuuden parantamisessa: Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoitto yli kaksinkertaistui vuonna 2011.

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä Suomen rakentamispalveluiden että Kansainvälisten rakentamispalveluiden kannattavuus parantui kolmannesta neljänneksestä. Asuntojen myynti Venäjällä oli vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkien aikojen korkein YIT:n historiassa, ja kasvoi myös Suomessa kolmannesta neljänneksestä. Olemme erityisen ylpeitä onnistumisista Suomen infrarakentamisessa vaikean alkuvuoden jälkeen sekä menestyksestä toimitilaliiketoiminnassa.

 

Vuonna 2012 keskitymme erityisesti kannattavuuden parantamiseen Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa. Asuntomarkkinoiden näkymät ovat suotuisat erityisesti merkittävimmissä toimintamaissamme, Suomessa ja Venäjällä. Likviditeettiasemamme on hyvä, ja pyrimme hyödyntämään kaikki markkinatilanteet. Konsernin vahva tilauskanta antaa näkyvyyttä alkaneelle vuodelle makrotalouteen liittyvistä epävarmuuksista huolimatta.

 

AVAINLUKUJA

 

Toimialojen kehitys (osatuloutus, POC)

 

 

Liikevaihto, milj. e 1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2 097,6 1 803,6 16 %   600,1 519,2 16 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 779,3 550,2 42 %   200,3 258,7 -23 %
Suomen rakentamispalvelut 1 226,9 1 102,0 11 %   335,7 294,2 14 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 489,2 470,6 4 %   145,9 139,7 4 %
Muut erät -68,2 -79,4     -17,5 -24,2  
YIT:n toimialat yhteensä 4 524,7 3 847,0 18 %   1 264,5 1 187,6 6 %

 

 

Liikevoitto, milj. e 1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 78,8 88,7 -11 %   23,0 23,5 -2 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 33,3 16,4 103 %   9,3 8,9 4 %
Suomen rakentamispalvelut 111,6 108,1 3 %   32,1 29,4 9 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 37,2 34,7 7 %   17,4 13,4 30 %
Muut erät -20,4 -18,8     -5,6 -5,5  
YIT:n toimialat yhteensä 240,5 229,1 5 %   76,2 69,7 9 %

 

 

Liikevoittoprosentti, % 1-12/11 1-12/10     10-12/11 10-12/10  
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,8 4,9     3,8 4,5  
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 4,3 3,0     4,6 3,4  
Suomen rakentamispalvelut 9,1 9,8     9,6 10,0  
Kansainväliset rakentamispalvelut 7,6 7,4     11,9 9,6  
YIT:n toimialat yhteensä 5,3 6,0     6,0 5,9  

 

 

Tilauskanta, milj. e 12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 913,1 757,4 21 %   913,1 886,1 3 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 449,5 507,0 -11 %   449,5 523,9 -14 %
Suomen rakentamispalvelut 1 493,6 1 173,2 27 %   1 493,6 1 289,3 16 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 962,5 870,8 11 %   962,5 850,1 13 %
Muut erät -66,0 -58,3     -66,0 -60,3  
YIT:n toimialat yhteensä 3 752,7 3 250,1 15 %   3752,7 3 489,0 8 %

 

Toimialaraportoinnin tunnuslukuja (osatuloutus, POC)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Tulos ennen veroja, milj. e 215,8 203,8 6 %   68,6 66,5 3 %
Katsauskauden tulos, milj. e 156,7 145,5 8 %   51,8 47,2 10 %
Osakekohtainen tulos, e 1,25 1,16 8 %   0,41 0,37 11 %

 

Konsernin kehitys (IFRIC 15)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Liikevaihto, milj. e 4 382,1 3 787,6 16 %   1 190,4 1 338,0 -11 %
Liikevoitto, milj. e 200,0 220,1 -9 %   57,5 116,4 -51 %
Liikevoitto, % 4,6 5,8     4,8 8,7  
Tulos ennen veroja, milj. e 175,2 194,8 -10 %   49,9 113,2 -56 %
Katsauskauden tulos, milj. e 124,4 140,6 -11 %   34,4 82,6 -58 %
Osakekohtainen tulos, e 0,99 1,12 -12 %   0,27 0,65 -58 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen, milj. e -17,3 -61,7     14,1 -5,6  

 

 

  12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Tilauskanta, milj. e 4 148,6 3 535,7 17 %   4 148,6 3 738,3 11 %
Henkilöstö kauden lopussa 25 996 25 832 1 %   25 996 26 502 -2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (viim.12 kk), % 12,0 14,4     12,0 15,5  
Omavaraisuusaste, % 30,2 31,9     30,2 29,2  
Velkaantumisaste, % 80,4 72,6     80,4 86,8  

 

Yhtiökokous 2012

 

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 13.3.2012 klo 11.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M1 ja K1). Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan kokonaisuudessaan erillisenä pörssitiedotteena 2.2.2012.

 

Taloudellinen informaatio vuonna 2012

 

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2011, julkaistaan YIT:n verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi 21.2.2012. Osavuosikatsaukset julkaistaan 27.4.2012, 26.7.2012 ja 30.10.2012.

 

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

 

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 2.2.2012 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille.

 

Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 alkaen.

 

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon (0)9 2313 9201.

 

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

 

Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:

 

 

  Tilinpäätöstiedotteen julkaiseminen Tilaisuus sijoittajille ja analyytikoille, puhelinkonferenssi ja
suora webcast-lähetys
Webcast-lähetyksen tallenne saatavilla
EEST (Helsinki) 8.00 10.00 12.00
CEST (Pariisi, Tukholma) 7.00 9.00 11.00
BST (Lontoo) 6.00 8.00 10.00
US EDT (New York) 1.00 3.00 5.00

 

 

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy YIT:n internet-sivuilta osoitteesta www.yit.fi/sijoittajat. Aineistoja voi tilata kotisivujen kautta, sähköpostitse osoitteesta InvestorRelations@yit.fi tai puhelimitse numerosta 020 433 2257.

 

 

YIT OYJ

 

 

Juhani Pitkäkoski

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja antavat:

 

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi
 

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

 

SISÄLTÖ

 

 • Konsernin taloudellinen kehitys
 • Strategiset tavoitteet
 • Kehitys toimialoittain
 • Henkilöstö
 • Yhtiökokouksen päätökset
 • Osakkeet ja omistajat                     
 • Liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit ja riskienhallinta
 • Näkymät vuodelle 2012
 • Tilikauden jälkeiset tapahtumat
 • Hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä
 • Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa

 

 

 

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Muutoksia organisaatiorakenteessa ja konsernijohdossa

 

Syyskuun 2010 alussa voimaan tulleen yrityskaupan seurauksena Keski-Euroopan merkitys konsernille on kasvanut selvästi. YIT:n toimialajako muuttui 1.3.2011 lähtien siten, että Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimiala jaettiin kahteen toimialaan: Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut. YIT:n neljä toimialaa ovat 1.3.2011 alkaen Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut, Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut, Suomen rakentamispalvelut ja Kansainväliset rakentamispalvelut. Uuden toimialajaon mukaiset vertailutiedot vuoden 2010 luvuista julkistettiin erillisellä pörssitiedotteella 24.3.2011.

 

Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.3.2011 alkaen Karl-Walter Schuster (61). Hän toimi aikaisemmin Kiinteistö- ja teollisuuspalveluissa Keski-Euroopan liiketoimintaryhmän johtajana. Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 29.6.2011 alkaen Matti Malmberg (51). Hän toimi aikaisemmin Suomen, Venäjän ja Baltian kiinteistöteknisistä palveluista vastaavana johtajana.

 

YIT Oyj:n henkilöstöjohtaja, KTM Pii Raulo (44) nimitettiin YIT:n johtoryhmän jäseneksi 19.12.2011 alkaen. Raulo tuli YIT:n palvelukseen vuonna 2004, ja hänet nimitettiin YIT-konsernin henkilöstöjohtajaksi 1.7.2011 lähtien.

 

YIT Oyj:n hallitus perusti vuoden toisella neljänneksellä uuden valiokunnan, jonka tarkoituksena on avustaa hallitusta YIT:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Työvaliokunnaksi nimettyyn valiokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja) ja varapuheenjohtaja Reino Hanhinen sekä hallituksen keskuudestaan valitsemana jäsenenä Michael Rosenlew.

 

Toimialojen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta

 

 

Liikevaihto, milj. e 1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2 097,6 1 803,6 16 %   600,1 519,2 16 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 779,3 550,2 42 %   200,3 258,7 -23 %
Suomen rakentamispalvelut 1 226,9 1 102,0 11 %   335,7 294,2 14 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 489,2 470,6 4 %   145,9 139,7 4 %
Muut erät -68,2 -79,4     -17,5 -24,2  
YIT:n toimialat yhteensä 4 524,7 3 847,0 18 %   1 264,5 1 187,6 6 %
IFRIC 15 -muunnos -142,6 -59,4     -74,1 150,4  
YIT-konserni yhteensä 4 382,1 3 787,6 16 %   1 190,4 1 338,0 -11 %

 

YIT:n toimialojen liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 18 prosenttia edellisvuodesta ja oli 4 524,7 milj. euroa (1-12/2010: 3 847,0 milj. e). Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla. Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta erityisesti syyskuun 2010 alussa voimaantulleen yrityskaupan seurauksena. Liikevaihdon kasvua tukivat myös kiinteistöteknisten palveluiden kysynnän hienoinen elpyminen, asuntomyynnin vilkastuminen erityisesti Venäjällä sekä infraliiketoiminnan ja toimitilamarkkinoiden piristyminen Suomessa. Valuuttakurssimuutokset kasvattivat toimialojen vuoden 2011 liikevaihtoa 45,4 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

 

IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen YIT-konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta ja oli tammi-joulukuussa 4 382,1 milj. euroa (1-12/2010: 3 787,6 milj. e). Omaperustaisten rakennushankkeiden valmistumisajankohdat vaikuttavat konsernin liikevaihdon tuloutumiseen ja konserniraportoinnissa voi siten olla suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Vuonna 2011 asuntoja valmistui hieman edellisvuotta vähemmän. Venäjällä asuntoja valmistui edellisvuotta vähemmän, kun taas Suomessa sekä Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa asuntoja valmistui edellisvuotta enemmän.

 

Tammi-joulukuussa 2011 konsernin liikevaihdosta 40 prosenttia tuli Suomesta (38 %), 17 prosenttia Ruotsista (15 %), 14 prosenttia Saksasta (10 %), 12 prosenttia Norjasta (12 %), 7 prosenttia Venäjältä (14 %), 4 prosenttia Tanskasta (4 %) ja 2 prosenttia Baltian maista (2 %) sekä 4 prosenttia muista maista (5 %).

 

Toimialojen liikevoitto kasvoi edellisvuodesta

 

 

Liikevoitto, milj. e 1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 78,8 88,7 -11 %   23,0 23,5 -2 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 33,3 16,4 103 %   9,3 8,9 4 %
Suomen rakentamispalvelut 111,6 108,1 3 %   32,1 29,4 9 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 37,2 34,7 7 %   17,4 13,4 30 %
Muut erät -20,4 -18,8     -5,6 -5,5  
YIT:n toimialat yhteensä 240,5 229,1 5 %   76,2 69,7 9 %
IFRIC 15 -muunnos -40,5 -9,0     -18,7 46,7  
YIT-konserni yhteensä 200,0 220,1 -9 %   57,5 116,4 -51 %

 

 

Liikevoittoprosentti, % 1-12/11 1-12/10     10-12/11 10-12/10  
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,8 4,9     3,8 4,5  
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 4,3 3,0     4,6 3,4  
Suomen rakentamispalvelut 9,1 9,8     9,6 10,0  
Kansainväliset rakentamispalvelut 7,6 7,4     11,9 9,6  
YIT:n toimialat yhteensä 5,3 6,0     6,0 5,9  
YIT-konserni yhteensä 4,6 5,8     4,8 8,7  

 

YIT:n toimialojen liikevoitto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta ja oli tammi-joulukuussa 240,5 milj. euroa (1-12/2010: 229,1 milj. e). Toimialojen luvuista laskettu liikevoittoprosentti oli 5,3 (1-12/2010: 6,0 %). Toimialojen vuoden 2011 liikevoittoon sisältyy -9,4 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (1-12/2010: -3,2 milj. e). IAS 23 -standardi määrittää vieraan pääoman menojen kirjaustavan pitkäaikaisissa rakennushankkeissa.

 

Toimialojen liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 76,2 milj. euroa (10-12/2010: 69,7 milj. e). Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittomarginaali Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa jäi edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen tiukasta hintakilpailusta erityisesti projektiliiketoiminnassa sekä talotekniikan ja teollisuuden uusinvestointien suhteellisen matalana jatkuneesta kysynnästä. Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden kannattavuus parani edellisvuodesta onnistuneiden kannattavuuden parantamistoimenpiteiden ansiosta.

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Suomen rakentamispalveluiden liikevoittoa paransivat kohentunut asuntokauppa, infraliiketoiminnan piristyminen sekä omaperusteisen toimitilakohteen Business Park Safiirin myynti. Kansainvälisten rakentamispalveluiden kannattavuutta paransivat asuntokaupan vilkastuminen sekä asuntojen hintojen nousu Venäjällä.

 

Konserniraportoinnissa omaperustaiset asuntohankkeet tuloutuvat vasta kohteen luovutuksen yhteydessä. IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen konsernin liikevoitto laski 9 prosenttia edellisvuodesta ollen 200,0 milj. euroa (1-12/2010: 220,1 milj. e). IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen konsernin liikevoittoprosentti oli 4,6 (1-12/2010: 5,8 %).

 

Rahoituskustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla

 

Katsauskauden rahoituskustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 24,7 milj. euroa (1-12/2010: 25,3 milj. e).

 

Toimialaraportoinnin mukainen tulos ennen veroja kasvoi 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammi-joulukuussa 215,8 milj. euroa (1-12/2010: 203,8 milj. e).

 

Konserniraportoinnin mukainen tulos ennen veroja pieneni 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli tammi-joulukuussa 175,2 milj. euroa (1-12/2010: 194,8 milj. e).

 

Toimialaraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos vuonna 2011 nousi 8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 1,25 euroa (1-12/2010: 1,16 e).

 

Konserniraportoinnin mukainen osakekohtainen tulos vuonna 2011 laski 12 prosenttia edellisvuodesta ja oli 0,99 euroa (1-12/2010: 1,12 e).

 

Osinkoesitys

 

YIT:n tavoitteena on maksaa 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,70 euroa osaketta kohden eli 70,5 prosenttia konsernin tilikauden tuloksesta.

 

Tilauskanta säilyi vahvana

 

 

Tilauskanta, milj. e 12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 913,1 757,4 21 %   913,1 886,1 3 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 449,5 507,0 -11 %   449,5 523,9 -14 %
Suomen rakentamispalvelut 1 493,6 1 173,2 27 %   1 493,6 1 289,3 16 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 962,5 870,8 11 %   962,5 850,1 13 %
Muut erät -66,0 -58,3     -66,0 -60,3  
YIT:n toimialat yhteensä 3 752,7 3 250,1 15 %   3 752,7 3 489,0 8 %
IFRIC 15 -muunnos 395,9 285,6     395,9 249,3 59 %
YIT-konserni yhteensä 4 148,6 3 535,7 17 %   4 148,6 3 738,3 11 %

 

YIT:n toimialojen tilauskanta oli joulukuun lopussa 3 752,7 milj. euroa (12/2010: 3 250,1 milj. e) eli noin 15 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tilauskanta nousi 8 prosenttia syyskuun 2011 lopusta, jolloin se oli 3 489,0 milj. euroa.

 

Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden tilauskanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna kiinteistöteknisten palveluiden kysynnän hienoisen elpymisen ansiosta. Rakentamispalveluiden tilauskannat kasvoivat asuntoaloitusten ansiosta. Suomen rakentamispalveluiden tilauskantaa paransi lisäksi infrarakentamisen tilauskannan kaksinkertaistuminen..

 

IFRIC 15 -muunnoksen jälkeen YIT-konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 4 148,6 milj. euroa (12/2010: 3 535,7 milj. e).

 

Investoinnit ja yrityskaupat

 

Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin olivat tammi-joulukuussa 48,7 milj. euroa (1-12/2010: 129,8 milj. e) eli 1,1 prosenttia (1-12/2010: 3,4 %) liikevaihdosta. Rakennuskalustoon investoitiin 15,5 milj. euroa (1-12/2010: 9,1 milj. e) ja tietotekniikkaan 9,5 milj. euroa (1-12/2010: 9,5 milj. e). Muut investoinnit sisältäen yrityskaupat olivat 23,7 milj. euroa (1-12/2010: 111,2 milj. e).

 

Yrityskauppoja arvioidessaan YIT:n tavoitteena on ostaa yhtiöitä, jotka tukevat YIT:n strategiaa tulla Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan johtavaksi kiinteistöteknisten järjestelmien huoltajaksi. Ostettavien yhtiöiden liiketoimintakulttuuri, osaamisalueet sekä ostettavan yrityksen kauppahinnan takaisinmaksuaika ovat keskeisiä arviointikriteereitä.

 

Vuonna 2011 YIT teki yhteensä kahdeksan yritysostoa, joista suurin osa tehtiin Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialalla. YIT myi tilikaudella Unkarin liiketoimintansa, jonka liikevaihto vuonna 2010 oli noin 10 milj. euroa.

 

YIT hankki vuoden viimeisellä neljänneksellä Jekaterinburgissa, Venäjällä isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiö OOO Upravljajushjaja Kompanija Olimpin koko osakekannan. Yhtiö vastaa noin 100 000 kiinteistöneliömetrin huollosta ja se on konsolidoitu konsernin lukuihin 1.11.2011 alkaen. YIT:llä on omat erilliset rakentamiensa talojen isännöinnistä ja huollosta vastaavat yhtiöt myös Pietarissa ja Moskovan alueella.

 

YIT sopi lisäksi kahdesta yrityskaupasta Itävallassa viimeisellä vuosineljänneksellä. YIT ostaa sopimusten mukaan kylmälaiteratkaisuja ja -palveluita toimittavan P&P Kälteanlagenbau GmbH:n sekä ilmanvaihtoratkaisuja toimittavan WM Haustechnik GmbH:n osakekannat. P&P Kälteanlagenbau GmbH:lla on noin 50 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 11 milj. euroa. WM Haustechnik GmbH:n vuotuinen liikevaihto on noin miljoona euroa. Itävallasta ostetut yhtiöt konsolidoidaan konsernilukuihin 1.1.2012 alkaen.

 

Tarkempi kuvaus vuonna 2011 tehdyistä yrityskaupoista löytyy tilinpäätöstiedotteen taulukko-osasta.

 

Panostukset kasvuun heikensivät kassavirtaa

 

Konsernin vuoden 2011 operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli -17,3 milj. euroa (1-12/2010: -61,7 milj. e). Loka-joulukuussa konsernin operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli 14,1 milj. euroa (10-12/2010: -5,6 milj. e). Viimeisen vuosineljänneksen operatiiviseen kassavirtaan vaikuttivat erityisesti omaperustaisen tuotannon myyntivarannon kasvu Suomessa ja tontti-investoinnit.

 

Joulukuun lopussa konsernin sijoitettu pääoma oli 1 855,8 milj. euroa (9/2011: 1 838,2 milj. e). Sijoitetusta pääomasta 26 prosenttia oli Venäjällä (9/2011: 25 %) eli 485,7 milj. euroa (9/2011: 465,3 milj. e). Ruplan kurssimuutokset lisäsivät Venäjälle sijoitettua pääomaa 17,8 milj. eurolla loka-joulukuussa. 

 

Konsernin Venäjälle sijoitettu pääoma on pääasiassa Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialalla. Venäjälle sijoitettu pääoma pysyi lähes ennallaan vuoden viimeisellä neljänneksellä asuntotuotannon kasvattamisesta huolimatta. Pääoman käyttöä on tehostanut pienempi hankekoko, asuntojen myyminen rakentamisen aikaisemmassa vaiheessa, parantuneet maksuehdot sekä asuntolainoituksen lisääntynyt osuus.

 

Sijoitetun pääoman tuotto oli viimeiseltä 12 kuukaudelta 12,0 prosenttia (10/2010-9/2011: 15,6 %). Sijoitettu pääoma lasketaan vähentämällä taseen loppusummasta korottomat velat. Toimialojen sijoitetun pääoman laskennassa huomioidaan ainoastaan operatiiviset erät. Konsernin taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 3 504,5 milj. euroa (9/2011: 3 418,6 milj. e).

 

Konserni on varautunut myös makrotalouden epävarmuuteen, likviditeettiasema vahva  

 

YIT:n rahoitusrakenne on monipuolinen ja likviditeettiasema vahva. Kassavarat olivat joulukuun lopussa 206,1 milj. euroa (9/2011: 224,1 milj. e). Lisäksi käyttämättömiä komittoituja rahoitus- ja tililimiittisopimuksia oli yhteensä 355,4 milj. euroa. Uusia komittoituja rahoituslimiittisopimuksia solmittiin vuonna 2011 yhteensä 130 milj. euroa. YIT:llä on käytössään yhteensä 280 milj. euroa komittoituja rahoituslimiittisopimuksia, joista 50 milj. euroa on voimassa joulukuuhun 2013 asti, 30 milj. euroa joulukuuhun 2014 asti ja 200 milj. euroa joulukuuhun 2015 asti. Komittoiduissa limiittisopimuksissa ei ole velvoitetta ylläpitää taloudellisia tunnuslukuja eli kovenantteja.

 

Velkaantumisaste laski syyskuun 2011 lopusta ja oli joulukuun 2011 lopussa 80,4 prosenttia (9/2011: 86,8 %). Omavaraisuusaste nousi hieman ja oli 30,2 prosenttia (9/2011: 29,2 %). Nettorahoitusvelat laskivat syyskuun 2011 lopusta 740,4 milj. euroon (9/2011: 755,0 milj. e).

 

Vuonna 2011 nettorahoituskulut pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 24,8 milj. euroa (1-12/2010: 25,3 milj. e) eli 0,6 prosenttia konsernin liikevaihdosta (1-12/2010: 0,7 %). Nettorahoituskuluissa on huomioitu 12,2 milj. euroa IAS 23 mukaisina aktivointeina (1-12/2010: 8,0 milj. e). Nettorahoituskuluihin sisältyvät kurssierot, joita oli yhteensä -4,1 milj. euroa (1-12/2010: -7,3 milj. e), olivat lähes kokonaan Venäjälle tehtyjen vieraanpääomanehtoisten sijoitusten suojauskuluja. Suojattava ruplapositio on edelleen pienentynyt. Joulukuun 2011 lopussa Venäjälle sijoitetusta pääomasta 85,7 milj. euroa oli vieraanpääomanehtoisia sijoituksia (9/2011: 90,7 milj. e) ja 400,0 milj. euroa omanpääomanehtoisia sijoituksia tai sen luonteisia pysyviä nettoinvestointeja (9/2011: 374,6 milj. e). Vieraanpääomanehtoiset sijoitukset on suojattu YIT:n suojauspolitiikan mukaisesti valuuttakurssiriskiltä, kun taas omanpääomanehtoiset sijoitukset jätetään suojaamatta niiden pysyvän luonteen vuoksi. 

 

Rahoitusvelan määrä oli joulukuun lopussa 946,6 milj. euroa (9/2011: 979,1 milj. e) ja keskikorko 3,2 prosenttia (9/2011: 3,3 %). Kiinteäkorkoisten lainojen osuus konsernin rahoitusvelasta oli 50 prosenttia (9/2011: 50 %). Lainoista 41 prosenttia (9/2011: 46 %) oli otettu suoraan pääoma- ja rahamarkkinoilta, 45 prosenttia pankeilta ja muilta rahalaitoksilta (9/2011: 40 %) ja 13 prosenttia vakuutusyhtiöiltä (9/2011: 13 %). Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma on tasapainoinen. Vuonna 2012 pitkäaikaisista lainoista erääntyy yhteensä 96,2 milj. euroa.

 

Vuoden 2011 toisella neljänneksellä YIT laski liikkeeseen joukkovelkakirjalainaohjelmansa alla institutionaalisille sijoittajille sekä muille valituille sijoittajille suunnatun 100 milj. euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan eräpäivä on 20.6.2016, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko 4,750 prosenttia ja liikkeeseenlaskuhinta 99,843 prosenttia. Joukkovelkakirjalainan efektiivinen tuotto on 4,786 prosenttia.

 

Rahoituslaitoksille myytyjen rakennusaikaisten urakkasaatavien kokonaismäärä kasvoi syyskuun 2011 lopusta ja oli joulukuun lopussa 265,6 milj. euroa (9/2011: 208,3 milj. e). Tästä 221,8 milj. euroa sisältyy taseen korollisiin velkoihin (9/2011: 189,9 milj. e) ja loput ovat IAS 39 -säännösten mukaisesti taseen ulkopuolisia eriä. Rahoitusyhtiöille myydyistä saamisista maksettiin vuonna 2011 korkoja 5,1 milj. euroa (1-12/2010: 2,6 milj. e). Korot sisältyvät kokonaisuudessaan katsauskauden rahoituskuluihin.

 

Valmiiden myymättömien asuntojen yhtiölainaosuudet olivat joulukuun lopussa 45,1 milj. euroa (9/2011: 38,7 milj. e), ja ne sisältyivät korollisiin velkoihin. Yhtiölainaosuuksien korot, 3,0 milj. euroa (1-12/2010: 0,9 milj. e), sisältyvät yhtiövastikkeisiin ja ne on siten kirjattu projektikuluihin.

 

YIT maksoi vuoden toisella neljänneksellä 81,3 milj. euroa osinkoa vuodelta 2010 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

 

Konsernin tasapainoinen liiketoimintarakenne ja vahva rahoitusasema mahdollistavat YIT:n kasvustrategian toteuttamisen sekä sen edellyttämät yrityskaupat ja tontti-investoinnit. Konserni on toisaalta myös varautunut makrotalouden epävarmuuteen vahvistamalla likviditeettiasemaansa.

 

 

STRATEGISET TAVOITTEET

 

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 21.9.2011 konsernin strategian kaudelle 2012-2014. Strategian päätavoitteena on tasapainoinen, kannattava kasvu. Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitetasot on pidetty ennallaan ja ne ovat: liikevaihdon yli 10 prosentin vuosittainen keskimääräinen kasvu, 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, operatiivisen kassavirran investointien jälkeen tulee olla riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen, 35 prosentin omavaraisuusaste ja osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueella.

 

Liiketoiminnoista YIT:n kasvun painopisteinä ovat edelleen kiinteistötekniikan huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä asuntorakentaminen. Kasvua haetaan sekä yrityskaupoin että orgaanisesti. Kiinteistöteknisiä palveluja kasvatetaan Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa ja asuntorakentamista Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa ja Keskisessä Itä-Euroopassa. Konsernin potentiaalisia uusia markkina-alueita ovat kiinteistöteknisissä palveluissa Sveitsi sekä rakentamispalveluissa Puola. Erityisiä kasvun painopistealueita ovat Venäjän asuntorakentaminen ja Saksan kiinteistötekniset palvelut.

 

YIT julkisti strategian vahvistamisesta pörssitiedotteen sekä strategian painopisteisiin keskittyvän pääomamarkkinapäivän aineistot 22.9.2011.

 

 

KEHITYS TOIMIALOITTAIN

 

Toimialojen kehitystä kuvataan toimialaraportoinnin mukaisin luvuin.

 

POHJOIS-EUROOPAN KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

 

Avainlukuja

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Liikevaihto, milj. e 2 097,6 1 803,6 16 %   600,1 519,2 16 %
Liikevoitto, milj. e 78,8 88,7 -11 %   23,0 23,5 -2 %
Liikevoittoprosentti, % 3,8 4,9 -24 %   3,8 4,5 -15 %
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 23,8 35,9     - -  

 

 

  12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 372,9 289,2 29 %   - -  
Tilauskanta, milj. e 913,1 757,4 21 %   913,1 886,1 3 %

 

 

Liikevaihto, milj. e 1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Suomi 637,2 571,8 11 %   173,1 153,3 13 %
Ruotsi 706,5 566,4 25 %   213,9 174,0 23 %
Norja 528,6 480,8 10 %   150,7 137,6 10 %
Tanska 170,6 141,3 21 %   47,7 41,3 15 %
Venäjä ja Baltian maat 54,7 43,3 26 %   14,7 12,9 14 %
Yhteensä 2 097,6 1 803,6 16 %   600,1 519,2 16 %

 

Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 16 prosenttia ja oli 2 097,6 milj. euroa (1-12/2010: 1 803,6 milj. e). Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 600,1 milj. euroa (10-12/2010: 519,2 milj. e). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat tammi-joulukuun liikevaihtoa 51,7 milj. eurolla edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu oli laajaa: liikevaihto kasvoi kaikissa maissa.

 

Liikevoitto toimialalla jäi edellisvuotista alhaisemmaksi. Tämä johtui tiukasta hintakilpailusta erityisesti projektiliiketoiminnassa, lisäksi talotekniikan ja teollisuuden uusinvestointien kysyntä jatkui suhteellisen matalana. Toimialan kannattavuus kääntyi lievään nousuun vuoden toisella puoliskolla toiminnan tehostamistoimenpiteiden ansiosta, mutta se jäi edelleen YIT:n omia tavoitteita alhaisemmalle tasolle. Etenkin Tanskassa kannattavuus parani vuoden viimeisellä neljänneksellä toiminnan tehostuessa, mutta teollisuuspalveluiden kannattavuus jäi edelleen erittäin heikoksi.

 

Kaikissa Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden toimintamaissa käynnissä oleva liiketoiminnan uudelleenjärjestely eteni suunnitellusti katsauskaudella. Katsauskauden aikana tehtiin uudelleenjärjestelyiden tuloksena päätökset yhteensä noin 800 henkilön vähentämisestä. Järjestelyiden vuositason säästöjen arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa vuodesta 2013 alkaen. Teollisuuspalveluissa päätetyistä henkilövähennyksistä 270 toteutettiin vuoden toisella puoliskolla. Toimialan kannattavuutta pyritään parantamaan myös toimipaikkaverkoston uudelleenjärjestelyillä, selektiivisemmällä projektivalinnalla sekä hankintoja tehostamalla. Lisäksi materiaalilogistiikkaa, laskutusprosessia ja huollon kapasiteetin suunnittelua tehostetaan, palvelukulttuuria vahvistetaan ja organisaatiorakennetta parannetaan huollon tehostamiseksi.

 

Joulukuun lopun tilauskanta kasvoi 21 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 913,1 milj. euroa (12/2010: 757,4 milj. euroa). Etenkin suurten, pitkäkestoisten energiansäästöprojektien osuus tilauskannasta kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä.

 

Huollon ja kunnossapidon liikevaihto jatkoi kasvuaan viimeisellä vuosineljänneksellä

 

YIT:n tavoitteena on olla Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa johtava teknisten, energiatehokkaiden järjestelmien ja ratkaisujen sekä elinkaaripalveluiden toimittaja. Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa pyritään kasvattamaan muuta toimintaa nopeammin. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan vuoden 2011 liikevaihdosta oli 1 319,3 milj. euroa (1-12/2010: 1 228,9 milj. e) eli 63 prosenttia koko liikevaihdosta (1-12/2010: 68 %). Toimialan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdosta 396,5 milj. euroa (10-12/2010: 352,5 milj. e) eli noin 66 prosenttia oli huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa (1-12/2010: 68 %).

 

YIT on parantanut useita teknisiä järjestelmiä kattavien huolto- ja kunnossapitopalvelujen tarjontaa kehittämällä ServiFlex -konseptin, jossa asiakas voi sopia laajasta palvelukokonaisuudesta yhdellä sopimuksella. Teollisuuden palveluissa lanseerattiin iServiflex-palvelu vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuonna 2012 konseptia laajennetaan eServiFlex-palvelulla, jonka avulla YIT toimittaa energiansäästöpalveluita asiakkaiden olemassa oleviin rakennuksiin.

 

Uusinvestoinnit edelleen suhteellisen alhaisella tasolla

 

Uusinvestoinnit talotekniikkaan elpyivät hieman katsauskauden aikana, mutta pysyivät edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Myös teollisuudessa asiakkaiden kysyntä painottui huoltoon ja kunnossapitoon.

 

Tanskassa YIT käynnisti vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävän energiansäästöhankkeen Helsingørin kaupungissa Kööpenhaminan pohjoispuolella. Hanke kattaa 90 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala on noin 164 000 neliömetriä. Hankkeen ensimmäisestä vaiheesta tehdyn sopimuksen arvo on noin 2,8 milj. euroa ja se kattaa seitsemän rakennuksen energiasaneerauksen.

 

YIT ja Torsbyn kunta laajensivat vuoden viimeisellä neljänneksellä Ruotsin laajinta energiatehokkuussopimustaan. Torsbyn kunta sijoittaa tulevina vuosina yli 8 milj. euroa kiinteistöjensä kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. YIT ja Kalmarin kunta allekirjoittivat viimeisellä vuosineljänneksellä sopimuksen, jonka tavoitteena on vähentää Ruotsissa sijaitsevan kunnan kiinteistöjen energiankulutusta 20 prosentilla vuoteen 2013 mennessä. Sopimus työllistää yli 20 henkilöä kahden vuoden ajan.

 

Norjassa YIT solmi viimeisellä vuosineljänneksellä puitesopimuksen Norjan puolustusvoimien kanssa. Sopimuksen mukaan YIT toimittaa sähköiset turvallisuuslaitteistot, kuten valvonta- ja kulunvalvontalaitteistot Norjassa sijaitseviin puolustusvoimien rakennuksiin. Sopimuksen myötä YIT:llä on yhteensä kuusi palvelusopimusta Norjan puolustusvoimien kanssa. Lisäksi YIT toimittaa Norjan Bjørvikaan rakennettavaan, Deloitten uuteen toimitilaan sähkö- ja putkistotyöt.

 

 

KESKI-EUROOPAN KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT

 

Avainlukuja

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Liikevaihto, milj. e 779,3 550,2 42 %   200,3 258,7 -23 %
Liikevoitto, milj. e 33,3 16,4 103 %   9,3 8,9 4 %
Liikevoittoprosentti, % 4,3 3,0     4,6 3,4  
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 53,8 46,4     - -  

 

 

  12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 72,0 51,6 42 %   - -  
Tilauskanta, milj. e 449,5 507,0 -11 %   449,5 523,9 -14 %

 

 

Liikevaihto, milj. e 1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Saksa 633,2 408,2 55 %   162.8 205,4 10 %
Itävalta 107,0 100,1 7 %   31.4 28,7 13 %
Puola, Tshekki, Unkari ja muut maat *) 39,1 41,9 -7 %   6.1 24,6 -57 %
Yhteensä 779,3 550,2 42 %   200.3 258,7 5 %

 

*) YIT myi Unkarin toimintonsa vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

 

Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa liikevaihto kasvoi selvästi tammi-joulukuussa edellisvuodesta johtuen pääasiassa yrityskaupasta, joka astui voimaan syyskuun 2010 alussa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 23 prosenttia ja oli 200,3 milj. euroa (10-12/2010: 258,7 milj. e). Liikevaihdon ja tilauskannan laskuun vaikuttivat asiakkaiden investointipäätösten siirtyminen muutamissa suurissa projekteissa Saksassa, markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuva matala aktiviteetti itäisessä Keski-Euroopassa ja luopuminen kansainvälisistä projekteista.

 

Tammi-joulukuun liikevoitto kasvoi 103 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta erityisesti Saksan toimintojen parantaessa suoritustaan. Liikevoitto vuonna 2011 oli 33,3 milj. euroa (1-12/2010: 16,4 milj. e). Liikevaihdon laskusta huolimatta vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 9,3 milj. euroa (10-12/2010: 8,9 milj. e).

 

Joulukuun lopun tilauskanta laski 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 449,5 milj. euroa (12/2010: 507,0 milj. e).

 

Syyskuussa 2010 voimaan tullut yrityskauppa kasvatti liiketoimintaa Keski-Euroopassa

 

YIT:n tavoitteena on tarjota erityisesti teknistä asiantuntemusta vaativia kiinteistöteknisiä palveluja lähellä asiakkaitaan. Tavoitteena on vahvistaa paikallista markkina-asemaa orgaanisesti ja yrityskaupoin.

 

Syyskuun 2010 alussa toteutui yrityskauppa, jossa YIT osti kiinteistöteknisiä palveluja tarjoavan yhtiön osakekannan Keski-Euroopassa. Ostetun yhtiön kannattavuus oli alle YIT:n keskimääräisen kannattavuuden, ja YIT:n tavoitteena on parantaa ostetun toiminnan liikevoittomarginaalia yhdellä prosenttiyksiköllä vuodessa. Ostetun liiketoiminnan kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

 

Huollon ja kunnossapidon liikevaihto kasvoi

 

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus toimialan vuoden 2011 liikevaihdosta oli 191,7 milj. euroa (1-12/2010: 126,1 milj. e) eli 25 prosenttia koko liikevaihdosta (1-12/2010: 23 %). Toimialan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdosta 52,2 milj. euroa (10-12/2010: 52,0 milj. e) eli noin 26 prosenttia oli huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa (1-12/2010: 20 %).

 

Vuonna 2011 huollon ja kunnossapidon osuus Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa (25 %) oli merkittävästi Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisiä palveluita (63 %) alhaisempi, ja siten sen kasvattamiselle Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa on hyvät mahdollisuudet.

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä YIT solmi useita pitkäaikaisia huoltosopimuksia, sopimusten laajennuksia ja pidennyksiä. Saksassa YIT solmi sopimukset muun muassa Münchenissä sijaitsevan ADAC-keskuksen sekä vakuutusyhtiö Barmenian ja DEVK Versicherungenin pääkonttoreiden huollosta. YIT:n sopimuksia O2:n pääkonttorin, m.pire -toimistokompleksin, Garchingissa sijaitsevan teknillisen korkeakoulun sekä Jenoptikin rakennusten huollosta jatkettiin viimeisellä vuosineljänneksellä.

 

Puolassa YIT vastaa vuoden viimeisellä neljänneksellä solmittujen sopimusten mukaan muun muassa Decathlonin kahden urheiluliikkeen, Goodmanin ja Panattonin logistiikkakeskusten sekä Varsovan kaupungin pysäköintilaitosten huollosta. Itävallassa YIT solmi viimeisellä vuosineljänneksellä huolto- ja korjaussopimukset muun muassa Wiener Linienin, Coca Colan ja General Motorsin kanssa.

 

YIT:n kehittämä ServiFlex-konsepti on käytössä kaikissa Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialan toimintamaissa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä solmittiin useita konseptin mukaisia huolto- ja kunnossapitosopimuksia etenkin Itävallassa, minkä lisäksi myös vanhoja sopimuksia muutettiin ServiFlex-muotoon.

 

Viivettä asiakkaiden päätöksenteossa loppuvuonna

 

Kiinteistöteknisten uusinvestointien kysyntä jatkui Saksassa ja Itävallassa suhteellisen hyvällä tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä, samana aikana hintapaineet lisääntyivät. Puolassa etenkin infrastruktuuri-investoinnit pysyivät hyvällä tasolla, kun taas Tshekissä uusinvestointien määrä oli katsauskaudella matalalla tasolla.

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä YIT solmi useita huipputeknologiaa vaativia sopimuksia. Saksassa YIT toimittaa kiinteistötekniset palvelut BioCuben uuteen tutkimus- ja kehityskeskukseen, Jenoptikin tuotantolaitokseen ja Robert-Koch -instituuttiin sekä automaatio- ja ilmastointityöt Tübingenin yliopiston molekyylibiologian laitokselle. YIT toimittaa myös lämmitys-, jäähdytys- ja sprinklerityöt vuonna 1743 rakennettuun Berliinin kansallisoopperaan sekä Berliinissä sijaitsevaan kansalliskirjastoon. Lisäksi YIT toimittaa vuoden viimeisellä neljänneksellä solmitun sopimuksen mukaan jäähdytys- ja lämmitysratkaisut noin 110 000 neliömetrin suuruiselle Vodafone-kampukselle.

 

Itävallassa YIT toteuttaa laajat Wienin sairausvakuutusyhtiön uudistamistyöt, joissa yhtiön tilat uudistetaan korkeiden hygienia- ja energiatehokkuusvaatimusten mukaisiksi.

 

Puolassa YIT solmi sopimuksen Krakovan sairaalan modernisointitöiden ja Myslowicessä sijaitsevan logistiikkakeskuksen kiinteistöteknisten palveluiden toimittamisesta.

 

 

SUOMEN RAKENTAMISPALVELUT

 

Avainlukuja

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Liikevaihto, milj. e 1 226,9 1 102,0 11 %   335,7 294,2 14 %
Liikevoitto, milj. e 111,6 108,1 3 %   32,1 29,4 9 %
Liikevoittoprosentti, % 9,1 9,8     9,6 10,0  
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 24,0 28,1     - -  

 

 

  12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 558,4 419,3 33 %   - -  
- josta tonttivaranto, milj. e 294,6 285,7 4 %   - -  
Tilauskanta, milj. e 1 493,6 1 173,2 27 %   1 493,6 1 289,3 16 %

 

Liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 11 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta asunto- ja toimitilarakentamisen volyymin ollessa hyvällä tasolla. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 335,7 milj. euroa (10-12/2010: 294,2 milj. e). Infraliiketoiminnan volyymi oli vuoden viimeisellä neljänneksellä hyvällä tasolla, ja YIT sopi useista merkittävistä tilauksista.

 

Vuoden 2011 liikevoitto kasvoi hieman edellisvuodesta. Toimialan vuoden 2011 liikevoittoon sisältyy -5,7 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (1-12/2010: -2,5 milj. e). Vuoden 2011 liikevoittomarginaali heikkeni hieman edellisvuodesta. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 32,1 milj. euroa (10-12/2010: 29,4 milj. e). Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto sisältää -1,7 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (10-12/2010: -0,9 milj. e). Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoittoa paransivat kohentunut asuntokauppa, infraliiketoiminnan piristyminen sekä omaperusteisen toimitilakohteen Business Park Safiirin myynti.

 

Tilauskanta oli joulukuun lopussa 1 493,6 milj. euroa (12/2010: 1 173,2). Tilauskanta kasvoi 27 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta etenkin asuntoaloitusten sekä infrarakentamisen tilauskannan kaksinkertaistumisen ansiosta. Syyskuun 2011 lopusta tilauskanta kasvoi 16 prosenttia (9/2011: 1 289,3 milj. e).

 

Toimialan tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli joulukuun lopussa 294,6 milj. euroa (12/2010: 285,7 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 1 624 000 krs-m² asuntotontteja (12/2010: 1 639 000) ja 721 000 krs-m² toimitilatontteja (12/2010: 857 000).

 

Asuntomyynti kuluttajille edellisvuoden tasolla, sijoittajakaupat lisääntyivät

 

YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa Suomen suurimpana asuntorakentajana. Asuntomyynti vauhdittui vuoden viimeisellä neljänneksellä kohtuulliselle tasolle. YIT myi Suomessa vuonna 2011 suoraan kuluttajille 1 893 asuntoa (1-12/2010: 1 890), joista 449 myytiin viimeisellä vuosineljänneksellä (10-12/2010: 478). Asuntojen hinnat pysyivät vakaina vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tammikuussa asuntojen myynti jatkui hyvällä tasolla.

 

YIT:n asuntorakentamisen painopiste on omaperustaisessa, suoraan kuluttajille suunnatussa tuotannossa markkinakysynnän mukaisesti. YIT aloitti vuonna 2011 yhteensä 2 349 suoraan kuluttajille suunnatun asunnon rakentamisen (1-12/2010: 2 550). Aloituksista 508 tehtiin loka-joulukuussa (10-12/2010: 547). YIT aloitti viimeisellä vuosineljänneksellä myös noin 500 sijoittaja-asunnon rakentamisen. YIT on aktiivisesti täydentänyt tonttivarantoaan hankkimalla tontteja sekä solmimalla tonttien esisopimuksia varmistaakseen hyvät mahdollisuudet asuntoaloituksille myös jatkossa.

 

Myyntivarantoa on edelleen vahvistettu uusilla asuntoaloituksilla: joulukuun lopussa YIT:llä oli myynnissä kuluttajille 2 180 asuntoa (12/2010: 1 724). Valmiiden myynnissä olevien asuntojen lukumäärä on pysynyt suhteellisen alhaisella tasolla ollen 283 joulukuun lopussa (12/2010: 112). Rakenteilla olevista asunnoista 54 prosenttia on myyty (12/2010: 65 %), mikä pienentää YIT:n myyntiriskiä. Myyntivaranto painottuu keskihintaiseen asuntotuotantoon: noin 77 prosenttia myynnissä olevista asunnoista on hinnaltaan alle 300 tuhatta euroa.

 

YIT:llä on hyvä valmius sopeuttaa asuntotuotantoaan markkinatilanteen mukaisesti. Nykyisen omaperusteisen asuntotuotannon ja myynnissä olevan toimitilatuotannon loppuunsaattamiskustannukset olivat joulukuun 2011 lopussa 346,4 milj. euroa.

 

Asuntorakentaminen Suomessa, kpl

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Myytyjä 2 765 2 432 14 %   962 456 755 592
- joista suoraan kuluttajille 1 893 1 890 0 %   449 396 513 535
Aloitettuja 3 221 3 092 4 %   1 021 621 917 662
- joista suoraan kuluttajille 2 349 2 550 -8 %   508 561 675 605
Valmistuneita 3 674 2 249 63 %   543 869 1 344 918
- joista suoraan kuluttajille 2 477 857 189 %   543 580 791 563
Rakenteilla kauden lopussa 4 105 4 559 -10 %   4 105 3 627 3 875 4 302
- joista myytyjä kauden lopussa 2 208 2 947 -25 %   2 208 1 743 2 127 2 660
Myynnissä kauden lopussa 2 180 1 724 26 %   2 180 2 121 1 956 1 794
- joista valmiita asuntoja 283 112 153 %   283 237 208 152

 

Asuntomäärissä voi tapahtua muutoksia kohteen rakentamisen käynnistymisen jälkeen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä johtuen.

 

Liike- ja toimitilamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui

 

Liike- ja toimitilojen markkinoiden positiivinen kehitys jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja YIT:n liike- ja toimitilarakentamisen tilauskanta säilyi hyvällä tasolla. Rakenteilla olevien liike- ja toimitilojen vuokraus eteni kohtuullisesti viimeisellä vuosineljänneksellä: tilojen vuokrasopimuksia allekirjoitettiin noin 16 600 m². Toimitilavuokrat ja sijoittajien tuottovaatimukset pysyivät muuttumattomina viimeisellä vuosineljänneksellä. Ulkomaalaisten kiinteistösijoittajien kiinnostus Suomea kohtaan lisääntyi edellisvuodesta.

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä YIT myi Espoon Matinkylässä sijaitsevan Business Park Safiirin saksalaiselle rahastolle. Safiirin kokonaislaajuus on sen valmistuessa noin 14 000 m² ja kaupan arvo oli noin 50 milj. euroa. Tiloista noin 75 prosenttia on vuokrattu Outotec Oyj:lle, minkä lisäksi kohteeseen vuokralaiseksi tulee myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja muita pienempiä vuokralaisia. Safiirin rakentaminen aloitettiin lokakuussa 2010 ja se valmistuu kahdessa osassa. Ensimmäinen vaihe kattaa noin 8 800 m² ja sen arvioidaan valmistuvan keväällä 2012. Noin 5 300 m²:n suuruinen toinen vaihe käynnistyy maaliskuussa 2012 ja sen arvioidaan valmistuvan keväällä 2013.

 

Infrarakentaminen piristyi

 

Infrarakentamisen kysyntä piristyi vuoden 2011 loppua kohden, mutta kilpailu alalla jatkui kireänä. Kuntasektorin investoinnit ovat vähentyneet ja päätöksenteko on viivästynyt.

 

YIT:n infrapalveluiden tilauskanta vahvistui vuoden viimeisellä neljänneksellä voitettujen hankkeiden ansiosta. YIT:n, Destian, Meridiam Infrastructure Projects S.á.r.l:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistama Tieyhtiö Valtatie 7 Oy allekirjoitti Liikenneviraston kanssa palvelusopimuksen E18 Koskenkylä-Kotka -moottoritien toteuttamisesta. Tieosuuden rakennustyöt on aloitettu, ja niiden arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2015. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 623 miljoonaa euroa. YIT vastaa moottoritien rakentamisesta ja ylläpidosta yhdessä Destian kanssa. Projektin vaikutus YIT:n tilauskantaan on noin 190 miljoonaa euroa ja sillä on merkittävä työllistävä vaikutus YIT:lle tulevina vuosina.

 

Lisäksi YIT:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n perustama työyhteenliittymä Haminan Kehä allekirjoitti vuoden viimeisellä neljänneksellä sopimuksen Liikenneviraston kanssa E18 Haminan ohikulkutien (Vt7) ensimmäisen rakennusurakan toteuttamisesta. Urakan arvo on noin 120 milj. euroa, josta YIT:n osuus on noin 60 milj. euroa. Tieosuuden rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2011 ja sen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoteen 2015 mennessä.

 

 

KANSAINVÄLISET RAKENTAMISPALVELUT

 

Avainlukuja

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 10-12/10 Muutos
Liikevaihto, milj. e 489,2 470,6 4 %   145,9 139,7 4 %
Liikevoitto, milj. e 37,2 34,7 7 %   17,4 13,4 30 %
Liikevoittoprosentti, % 7,6 7,4     11,9 9,6  
Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 6,5 5,3     - -  

 

 

  12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Operatiivinen sijoitettu pääoma, milj. e 602,2 661,0 -9 %   - -  
- josta tonttivaranto, milj. e 349,2 303,6 15 %   - -  
Tilauskanta, milj. e 962,5 870,8 11 %   962,5 850,1 13 %

 

Kansainvälisissä rakentamispalveluissa asuntokysyntä säilyi katsauskaudella hyvällä tasolla, ja viimeisellä vuosineljänneksellä asuntomyynti Venäjällä nousi ennätystasolle. Vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta ja oli 489,2 milj. euroa (1-12/2010: 470,6 milj. e). Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 145,9 milj. euroa (10-12/2010: 139,7 milj. e).

 

Vuoden 2011 liikevoitto kasvoi 7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 37,2 milj. euroa (1-12/2010: 34,7 milj. e). Toimialan katsauskauden liikevoittoon sisältyy -3,7 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (1-12/2010: -0,7 milj. e). Liikevaihdon ja liikevoiton tuloutumiseen vaikutti edelleen aiempaa aikaisemmassa rakentamisen vaiheessa olevien kohteiden myynti: rakentamisen alkuvaiheessa myydyistä asunnoista tuloutuu myyntihetkellä vain vähän. Toimialan vuoden 2011 kannattavuutta heikensi lisäksi YIT:n Pietariin rakentamien asuntojen ammoniakkiongelman korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, joiden kattamiseksi yhtiö teki 10 milj. euron kuluvarauksen kolmannella vuosineljänneksellä.

 

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 30 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 17,4 milj. euroa (10-12/2010: 13,4 milj. e). Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto sisältää -1,5 milj. euroa IAS 23:n mukaisia korkokuluja (10-12/2010: -0,5 milj. e). Liikevoittoa paransivat asuntokaupan vilkastuminen sekä asuntojen hintojen nousu Venäjällä.

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehtyjen asuntoaloitusten ansiosta joulukuun lopun tilauskanta kasvoi 11 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasosta ja 13 prosenttia syyskuun 2011 lopun tasosta. Toimialan tilauskantaa pienensi ruplan heikentyminen, jonka vaikutus oli -22,5 milj. euroa tammi-joulukuussa. Tilauskanta sisältää kaksi asuntohanketta, joiden rakentaminen keskeytettiin Venäjällä lokakuussa 2008 markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi. Joulukuun 2011 lopussa edelleen keskeytettynä olleiden kohteiden arvo tilauskannassa on 86,5 milj. euroa (12/2010: 137,1 milj. e). Keskeytettyjen hankkeiden uudelleenkäynnistys ei kasvata tilauskantaa.

 

Nykyisen omaperusteisen asunto- ja myynnissä olevan toimitilatuotannon loppuunsaattamiskustannukset olivat joulukuun 2011 lopussa 350,0 milj. euroa.

 

Toimialan tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli joulukuun lopussa 349,2 milj. euroa (12/2010: 303,6 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 2 625 000 krs-m² asuntotontteja (12/2010: 2 498 000) ja 695 000 krs-m² toimitilatontteja (12/2010: 712 000) Venäjällä, Baltian maissa, Tshekissä ja Slovakiassa.

 

Asuntomyynti Venäjällä jatkui vahvana

 

Kansainvälisten rakentamispalveluiden tammi-joulukuun liikevaihdosta 80 prosenttia tuli Venäjältä (1-12/2010: 83 %). Liikevaihto Venäjällä pysyi edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla ja oli 393,2 milj. euroa (1-12/2010: 390,2 milj. e).

 

Venäjällä tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli joulukuun lopussa 269,3 milj. euroa (12/2010: 223,6 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 2 293 000 krs-m² asuntotontteja (12/2010: 2 124 000) ja 552 000 krs-m² toimitilatontteja (12/2010: 563 000).

 

Asuntorakentaminen Venäjällä, kpl

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Myytyjä 3 561 3 073 16 %   1 147 957 782 675
Aloitettuja 4 492 3 683 22 %   1 587 665 1 089 1 151
Valmistuneita 1) 1 576 3 426 -54 %   694 539 238 105
Rakenteilla kauden lopussa 2) 7 365 4 457 65 %   7 365 6 472 6 346 5 495
- joista myytyjä kauden lopussa 2 632 1 051 150 %   2 632 2 164 1 762 1 375
Myynnissä kauden lopussa 5 142 4 211 22 %   5 142 4 702 4 993 4 687
- joista valmiita asuntoja 409 805 -49 %   409 394 409 567

 

 

Rakenteilla kauden lopussa 2) 1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Pietari 2 396 1 615 48 %   2 396 1 988 1 801 1 935
Moskovan ympäristö 3 142 2 366 33 %   3 142 3 141 3 570 2 646
Jekaterinburg, Kazan, Don Rostov ja Moskova 1 827 476 284 %   1 827 1 343 975 914

 

1) Asuntohankkeiden valmistuminen edellyttää viranomaisten myöntämän käyttöönottoluvan.

2) YIT:llä oli joulukuun 2011 lopussa Venäjällä 365 asuntoa (12/2010: 685) kohteissa, joiden rakentaminen keskeytettiin syksyllä 2008. Nämä asunnot eivät sisälly taulukossa rakenteilla oleviin asuntoihin. Asuntomäärissä voi tapahtua muutoksia kohteen rakentamisen käynnistymisen jälkeen asuntojen jakamisesta tai yhdistämisestä johtuen.

 

Venäjällä toiminnan painopiste on omaperustaisessa asuntorakentamisessa Pietarissa, Moskovassa, Moskovan ympäristön kaupungeissa, Jekaterinburgissa, Donin Rostovissa ja Kazanissa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä YIT teki tontti-investointeja Moskovan alueella, Jekaterinburgissa ja Donin Rostovissa sekä laajensi toimintaansa Moskovan ympäristössä sijaitseviin kaupunkeihin Egorevskiin, Bronnitcyyn ja Lytkarinoon. 

 

Vuoden 2011 aikana YIT myi Venäjällä 3 561 asuntoa (1-12/2010: 3 073), joista 1 147 myytiin vuoden viimeisellä neljänneksellä (10-12/2010: 857). Katsauskaudella asuntomyynti Venäjällä painottui aikaisempaa enemmän rakentamisen alkuvaiheessa oleviin kohteisiin, jolloin myydyistä asunnoista tuloutuu myyntihetkellä suhteellisesti vähemmän. Asuntomyynti Venäjällä jatkui normaalilla tasolla tammikuussa. Tyypillisesti toimialan ensimmäinen vuosineljännes on vuoden heikoin Venäjän alkuvuoden lomasesongista johtuen.

 

Asuntomyyntiä ovat tukeneet YIT:n vakiintunut asema luotettavana rakennusyhtiönä Venäjällä, YIT:n monipuolinen asuntotarjonta, YIT:n omat markkinointi- ja myynninedistämistoimet sekä laaja asuntolainayhteistyö pankkien kanssa. Lainarahoituksen merkitys on kasvanut Venäjällä ja vuoden viimeisellä neljänneksellä asiakas käytti asuntolainaa 46 prosentissa YIT:n asuntokaupoista. Asuntomyyntiä tukivat lisäksi patoutunut uusien asuntojen kysyntä, hyvänä säilyneet kuluttajaluottamus ja öljyn hintataso sekä maltillisella tasolla pysyneet asuntolainojen korot.

 

Katsauskauden aikana asuntojen hinnat nousivat Venäjällä maltillisesti ja YIT nosti asuntojensa hintoja hieman kaikissa toimintakaupungeissaan Venäjällä.

 

Hyvän kysynnän perusteella YIT on aloittanut Venäjällä aktiivisesti uusia asuntokohteita, ja vuonna 2011 YIT aloitti yhteensä 4 492 asunnon rakentamisen (1-12/2010: 3 683). Asuntoaloituksista 1 587 tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä (10-12/2010: 1 140). Aloituksia tehtiin Pietarissa, Moskovan alueella, Donin Rostovissa ja Jekaterinburgissa.

 

Myynnissä olevien asuntojen määrää kasvatettiin hallitusti vuoden aikana ja maantieteellisesti tasapainoinen myyntivaranto oli joulukuun lopussa 5 142 (12/2010: 4 211). Valmiiden myynnissä olevien asuntojen lukumäärä laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli joulukuun lopussa 409 (12/2010: 805). Rakenteilla olevista asunnoista 36 prosenttia oli myyty (12/2010: 24 %).

 

Vuonna 2011 asuntoja valmistui Venäjällä 1 576 (1-12/2010: 3 426). Asuntokohteiden luovutuksen jälkeen YIT tarjoaa asiakkailleen huolto- ja ylläpitopalvelua. Vuoden 2011 lopussa YIT vastasi noin 10 200 asunnon huollosta ja ylläpidosta.

 

YIT voitti syksyllä 2011 useita asumisen laatupalkintoja Venäjällä. Moskovassa YIT:n Prozorovskoye-Golitsino-asuinalue voitti kansallisessa RREF AWARDS-2011 -kilpailussa Uusi konsepti -kategorian. Pietarissa YIT voitti Trinity-asuintalokokonaisuudellaan Paras asuntorakennuskohde -sarjan Rakentamisen laatujohtaja 2011 -kilpailussa. Lisäksi YIT:n Pietariin rakentama asuintalo, Toreza 44, on valittu yhdeksän parhaan projektin joukkoon. Projektit esitellään toukokuussa 2012 arvostetussa kansainvälisessä FIABCI Prix d'excellence -kilpailussa. YIT:n Moskovan alueella Venäjällä toimiva tytäryhtiö YIT Moskovia voitti viimeisellä vuosineljänneksellä Vuoden yritys 2011 -kilpailussa Korkea luotettavuus -sarjan.

 

Toimitilarakentaminen edelleen alhaisella tasolla Venäjällä

 

YIT:n toimitilarakentamisen volyymi Venäjällä oli katsauskaudella alhaisella tasolla. Pietarin lähellä sijaitsevan Gorelovon teollisuuspuiston markkinointia jatkettiin myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Alueen kilpailuetuna ovat sen hyvä sijainti sekä valmiit infrastruktuuriliittymät, ja asiakkaiden kiinnostus aluetta kohtaan jatkui.

 

Asuntomarkkinoiden elpyminen hitaampaa Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa

 

Baltiassa ja Keskisen Itä-Euroopan maissa YIT:n tavoitteena on kasvattaa asuntotuotantoaan markkinatilanteen mukaisesti. YIT:n asuntotuotannon volyymi näissä maissa kasvoi vuoden 2011 aikana. Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialan tammi-joulukuun liikevaihdosta 20 prosenttia (1-12/2010: 11 %) tuli Virosta, Latviasta, Liettuasta, Tshekistä ja Slovakiasta. Näiden maiden liikevaihto nousi 64 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 96,0 milj. euroon (1-12/2010: 58,6 milj. e). Baltian maissa, Tshekissä ja Slovakiassa tonttivarantoon sijoitettu pääoma oli joulukuun lopussa 79,8 milj. euroa (12/2010: 80,0 milj. e). Tonttivaranto sisälsi 332 000 krs-m² asuntotontteja (12/2010: 374 000) ja 143 000 krs-m² toimitilatontteja (12/2010: 149 000).

 

Kilpailu-urakoinnin omaperusteista asuntotuotantoa heikompi kannattavuus ja sen korkeana pysynyt osuus Baltian maiden liikevaihdosta heikensi edelleen toimialan kannattavuutta vuoden viimeisellä neljänneksellä. YIT:n tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä uusien asuntoaloitusten myötä edelleen urakkatuotannosta omaperusteiseen asuntorakentamiseen.

 

Asuntorakentaminen Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa, kpl

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos   10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11
Myytyjä 364 73 399 %   97 111 99 57
Aloitettuja 526 482 9 %   58 152 181 135
Valmistuneita 288 106 172 %   147 60 0 81
Rakenteilla kauden lopussa 614 376 63 %   614 698 611 430
- joista myytyjä kauden lopussa 171 43 298 %   171 183 108 47
Myynnissä kauden lopussa 611 449 36 %   611 645 609 527
- joista valmiita asuntoja 168 116 45 %   168 130 106 144

 

Vuonna 2011 Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tshekissä ja Slovakiassa käynnistettiin 526 asunnon rakentaminen (1-12/2010: 482). YIT aloitti viimeisellä vuosineljänneksellä yhteensä 58 asunnon rakentamisen Liettuassa ja Tshekissä (10-12/2010: 153). Joulukuun lopussa rakenteilla oli 614 asuntoa (12/2010: 376). Katsauskaudella asuntojen hinnat nousivat hieman Baltiassa ja säilyivät vakaina Tshekissä ja Slovakiassa.

 

YIT:n asuntojen myyntivaranto on kasvanut Baltian maissa, Tshekissä ja Slovakiassa, ja YIT:n tavoitteena on kasvattaa myynnissä olevien asuntojen määrää kysynnän mukaisesti. Tammi-joulukuussa näissä maissa myytiin 364 asuntoa (1-12/2010: 73), joista loka-joulukuussa myytiin 97 (10-12/2010: 40). Asuntoja oli myynnissä joulukuun lopussa 611 (12/2010: 449) ja niistä valmiita oli 168 (12/2010: 116). Vuoden 2011 aikana valmistui 288 asuntoa (1-12/2010: 106).

 

 

YMPÄRISTÖ JA ENERGIA

 

YIT:n toiminnassa merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat materiaalien ja energian käyttö, jätteiden käsittely sekä huoltoautoista ja kuljetuksista syntyvät päästöt. YIT:n tavoitteena on jatkuvasti pienentää toiminnan ympäristövaikutuksia ja parantaa energiatehokkuutta. Syntyvät jätteet käsitellään asianmukaisesti ja materiaalihukka pyritään minimoimaan. Näiden tavoitteiden toteutuminen huomioidaan tuotantoketjun valvonnassa ja alihankkijoiden koulutuksessa. Ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy on osa laatu- ja turvallisuustyötä. Vuonna 2011 konsernin liikevaihdosta 47 prosenttia oli ISO14001-standardin mukaisesti sertifioitua liiketoimintaa (2010: 42 %). Sertifikaatti auttaa kehittämään ympäristöasioiden hallintaa ja parantamaan ympäristönsuojelun tasoa yrityksessä.

 

Tärkeimpiä asiakkaille tarjottavia ympäristöliiketoiminnan tuotteita ja palveluja ovat energiatehokkaat kodit, toimisto- ja liikekiinteistöt sekä palvelut energiankäytön tehostamiseksi kiinteistöissä ja teollisuudessa. Lisäksi YIT:llä on teknisiä ratkaisuja alue- ja kiinteistökohtaiseen energian tuottamiseen ja aluekohtaiseen jätteen keräykseen. YIT on myös mukana energiatuotantolaitosten rakentamisessa. Vuonna 2011 YIT loi kolmiosaisen toimenpideohjelman, joka tähtää edelläkävijäaseman säilyttämiseen kestävän kehityksen mukaisten asuin- ja työskentely-ympäristöjen rakentajana ja niiden ylläpitäjänä. YIT perusti myös uuden liiketoimintayksikön, joka keskittyy tuulivoimaan liittyvien infrapalveluiden kehittämiseen. Vuonna 2011 YIT toteutti useita energiatehokkuusprojekteja laajalti eri toimintamaissaan sekä yksityisille että julkisille asiakkaille.

 

Omien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ohella YIT on aktiivinen toimija ympäristöystävälliseen rakentamiseen liittyvissä verkostoissa. Maailmanlaajuinen World Green Building Council koostuu maakohtaisista paikallisista verkostoista, joissa YIT on jäsenenä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Venäjällä.  Verkostot kokoavat yhteen kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen toimijoita, tarjoavat työkaluja ja järjestävät erilaisia koulutuksia aiheeseen liittyen. Alan edelläkävijänä YIT osallistuu useissa maissa erilaisiin rakentamisen ympäristönäkökulmia kehittäviin tutkimusohjelmiin. Lisäksi Saksan Aachenissa sijaitsee YIT:n oma tutkimus- ja kehityskeskus, jossa kehitetään muun muassa uusia ratkaisuja toimitilojen energiatehokkuuden edistämiseksi.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

Vuonna 2011 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 26 254 henkilöä (1-12/2010: 24 317). Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 25 996 (12/2010: 25 832). Kesällä 2011 YIT:ssä työskenteli noin 1 200 kesätyöntekijää. Konsernin henkilöstöstä 88 prosenttia oli vuoden 2011 lopussa miehiä (2010: 88 %) ja 12 prosenttia naisia (2010: 12 %). Vuoden 2011 henkilöstökulut olivat yhteensä 1 357,2 milj. euroa (1-12/2010: 1 175,0 milj. e).

 

YIT:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kustannusvaikutus oli tammi-joulukuussa noin 3,4 milj. euroa (1-12/2010: 3,9 milj. e).

 

 

Henkilöstö toimialoittain 12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 15 900 15 844 0 %   15 900 16 273 -2 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3 506 3 767 -7 %   3 506 3 569 -2 %
Suomen rakentamispalvelut 3 429 3 209 7 %   3 429 3 416 0 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 2 753 2 656 4 %   2 753 2 837 -3 %
Konsernipalvelut 408 356 15 %   408 407 0 %
YIT-konserni yhteensä 25 996 25 832 1 %   25 996 26 502 -2 %

 

 

Henkilöstö maittain 12/11 12/10 Muutos   12/11 9/11 Muutos
Suomi 9 165 9 209 0 %   9 165 9 377 -2 %
Ruotsi 4 770 4 429 8 %   4 770 4 790 0 %
Norja 3 602 3 505 3 %   3 602 3 623 -1 %
Saksa 2 627 2 816 -7 %   2 627 2 677 -2 %
Venäjä 2 498 2 390 5 %   2 498 2 516 -1 %
Tanska 1 218 1 386 -12 %   1 218 1 370 -11 %
Baltian maat 1 067 983 9 %   1 067 1 092 -2 %
Muut maat (Keski-Eurooppa pl. Saksa) 1 049 1 114 -6 %   1 049 1 057 -1 %
YIT-konserni yhteensä 25 996 25 832 1 %   25 996 26 502 -2 %

 

YIT haluaa huolehtia henkilöstöstään ja olla haluttu työnantaja myös tulevaisuudessa. Tärkeimmät kehityskohteet henkilöstöön liittyen ovat YIT:n kulttuuri, osaamisen johtaminen ja hallinta, esimiesvalmennukset, henkilöstön hyvinvointi ja uusien alalle tulijoiden perehdytys. YIT:n kulttuuri tarkoittaa ennen kaikkea arkipäivän toimintaa, jota ohjaavat konsernin vahvat arvot ja eettiset toimintatavat. Näitä kaikkia edistetään eri toiminnoissa ja eri maissa kunkin yksikön tarpeiden ja kehitysvaiheen mukaisesti.

 

Työturvallisuus oli YIT:n keskeinen painopistealue vuonna 2011. Työturvallisuuden parantamiseen on pyritty yhtenäistämällä ohjeistusta, lisäämällä koulutusta ja panostamalla ennakoivaan toimintaan. YIT:n johto seuraa työturvallisuuden kehittymistä kattavasti. Työturvallisuutta mitataan yleisesti käytössä olevalla mittarilla (tapaturmat per miljoona työtuntia), ja tulokset ovat parantuneet. Vuonna 2011 tapaturmataajuus oli 14 (2010: 19). Työturvallisuuden parantamiseen panostetaan myös vuonna 2012.

 

 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2011. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvisti osingon hallituksen ehdotuksen mukaisesti, päätti hallituksen palkkioista ja valitsi tilintarkastajan. Yhtiökokous vahvisti hallituksen kokoonpanon: hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), Reino Hanhinen (varapuheenjohtaja), Kim Gran, Eino Halonen, Antti Herlin ja Satu Huber. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Michael Rosenlew.

 

Järjestäytymiskokouksessaan 11.3.2011 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajat ja jäsenet.

 

YIT julkaisi yhtiökokouksen päätöksistä ja hallituksen järjestäytymisestä pörssitiedotteet 11.3.2011. Pörssitiedotteet ja hallituksen jäsenten esittely ovat luettavissa YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi.

 

 

OSAKKEET JA OMISTAJAT

 

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

 

Osakepääoma ja osakkeiden määrä

 

YIT Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät vuoden 2011 aikana muuttumattomina. YIT Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2011 alussa 149 216 748,22 euroa (2010: 149 216 748,22 e) ja osakkeiden lukumäärä 127 223 422 kappaletta (2010: 127 223 422).

 

Omat osakkeet ja hallituksen valtuudet

 

Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta sekä osakepääoman muutokseen johtavista päätöksistä päättää osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous. YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 11.3.2011 hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän lisäksi hallituksella on voimassaoleva osakeantivaltuutus, jonka YIT:n varsinainen yhtiökokous antoi 10.3.2010. Osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

 

YIT Oyj:llä oli katsauskauden alussa hallussaan 2 145 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita, jotka oli hankittu yhtiökokouksen 6.10.2008 antaman valtuutuksen perusteella.

 

YIT Oyj:n hallitus vahvisti 28.4.2011 YIT:n johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuoden 2010 ansaintajakson palkkiot, joiden osakeosuudet luovutettiin katsauskaudella suunnattuna, maksuttomana osakeantina. Osakeannissa annettiin 196 910 YIT Oyj:n hallussa ollutta omaa osaketta ja osakkeet luovutettiin osakepalkkiojärjestelmään kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Vuoden 2011 loppuun mennessä 4 324 osaketta oli palautunut YIT:lle. Vuoden lopussa yhtiön hallussa oli 1 952 414 omaa osaketta. Tytäryhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita vuoden 2011 aikana.

 

Emoyhtiön hallituksella ei ollut vuoden päättyessä voimassa olevaa valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseen laskuun.

 

Kaupankäynti osakkeella

 

YIT:n osakkeen kurssi oli vuoden alussa 18,65 euroa (1.1.2010: 14,44 e). Osakkeen päätöskurssi vuoden 2011 viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 12,38 euroa (30.12.2010: 18,65 e). Osakekurssi laski vuoden 2011 aikana noin 34 prosenttia. Osakkeen ylin kurssi vuoden 2011 aikana oli 21,92 euroa (1-12/2010: 19,00 e), alin 10,04 euroa (1-12/2010: 12,98 e) ja keskikurssi 15,28 euroa (1-12/2010: 16,35 e). Osakkeita vaihdettiin Nasdaq OMX:ssä tammi-joulukuun aikana 151 023 tuhatta kappaletta (1-12/2010: 127 537 tuhatta). Vaihdon arvo oli 2 314,0 milj. euroa (1-12/2010: 2 085,0 milj. e), lähde: Nasdaq OMX.

 

Helsingin pörssin lisäksi YIT:n osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten Chi-X:ssä, BATS:ssä ja Turquoisessa. Vuoden 2011 aikana vaihtoehtoiset kauppapaikat kasvattivat osuuttaan YIT:n osakkeiden kaupankäyntimäärästä. YIT Oyj:n osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla kauppapaikoilla tammi-joulukuun aikana 40 504 tuhatta kappaletta (1-12/2010: 21 580 tuhatta), mikä vastaa noin 21 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä (1-12/2010: 14 %). Vaihtoehtoisista kauppapaikoista YIT:n osakkeella käytiin kauppaa etenkin Chi-X:ssä, jonka osuus koko vuoden kaupankäyntimäärästä oli noin 12 prosenttia (1-12/2010: 9 %). YIT Oyj:n osakkeita vaihdettiin lisäksi OTC-kaupoilla 240 tuhatta kappaletta (1-12/2010: 62 tuhatta), lähde: Nasdaq OMX.

 

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 550,9 milj. euroa (12/2010: 2 332,7 milj. e). Osakekannan markkina-arvo on laskettu ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 

Osakkeenomistajien määrä ja liputusilmoitukset

 

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2011 lopussa 36 547 (12/2010: 32 476). Henkilöomistajien määrä kasvoi vuoden 2011 aikana noin 3 500:lla. Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli joulukuun lopussa 32,2 prosenttia osakkeista (12/2010: 37,9 %).

 

Yhtiö ei saanut vuoden 2011 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta YIT Oyj:ssä.

 

 

LIIKETOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

YIT on määritellyt merkittävimmät riskitekijät ja niiden hallinnan koko konsernin näkökulmasta huomioiden konsernin liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet. Riskit on jaettu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja tapahtumariskeihin.

 

YIT on kehittänyt konsernin liiketoimintarakennetta tasapainoiseksi ja talouden heilahteluita paremmin sietäväksi. Vakaasti kehittyvää huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa on kasvatettu. Kassavirtaa tuottavat (kiinteistötekniset ja teollisuuden palvelut, urakointi) ja pääomaa vaativat liiketoiminnot (omaperustainen asunto- ja toimitilatuotanto) tasapainottavat liiketoimintaan ja pääoman käyttöön liittyviä riskejä ja mahdollistavat paremman riskienhallinnan konsernitasolla.

 

Toimintaa on laajennettu maantieteellisesti, jolloin talouden muutokset vaikuttavat eri aikaan eri markkina-alueilla. Jatkuvan seurannan ja analysoinnin sekä vaihtoehtoisten skenaarioiden ja niihin perustuvien toimintasuunnitelmien avulla pyritään reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin ajoissa sekä toisaalta hyödyntämään muutosten tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Konsernin tavoitteena on kasvaa kannattavasti sekä orgaanisesti että yrityskaupoin. Kiinteistöteknisten palvelujen toiminta on kasvanut Keski-Euroopassa syyskuun 2010 alussa voimaan tulleen yrityskaupan myötä. Ostettujen yritysten integrointi ja liiketoiminnan kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

 

YIT:lle tyypillisiä operatiivisia riskejä ovat tonttihankintoihin liittyvät riskit, omaperustaisten asunto- ja toimitilahankkeiden myyntiriski sekä urakkatarjouksiin, palvelusopimuksiin, projektinhallintaan ja henkilöstöön liittyvät riskit. YIT hallitsee myyntiriskiä sopeuttamalla asuntoaloitusten määrän arvioituun asuntokysyntään ja myymättömien asuntojensa lukumäärään (asuntotuotannon luvut on esitetty kohdassa Kehitys toimialoittain) sekä hankkimalla normaalisti keskeiset vuokralaiset ja/tai sijoittajan ennen toimitilahankkeen aloittamista. Korkotason voimakas nousu ja asuntoluottojen ja kiinteistörahoituksen saatavuudessa tapahtuvat muutokset ovat keskeisiä asuntojen ja toimitilojen kysyntään liittyviä riskejä.

 

YIT tarkastaa tonttiensa arvon IFRS-tilinpäätöskäytännön vaatimalla tavalla. Tonttivaranto arvostetaan hankintamenoon, ja tontin arvoa pienennetään, mikäli arvioidaan, että tontille rakennettava kohde myydään tontin hinnan ja rakennuskustannusten summaa alhaisempaan hintaan. Tontteihin ei tehty alaskirjauksia vuoden 2011 aikana.

 

Rahoitus- ja taloudellisia riskejä ovat likviditeetti-, luotto-, vastapuoli-, korko- ja valuuttakurssiriskit sekä raportointiprosessiin liittyvät riskit. Rahoitus- ja taloudellisia riskejä hallitaan laskenta- ja rahoituspolitiikoilla, sisäisellä valvonnalla sekä sisäisellä ja ulkoisella tarkastuksella.

 

YIT:lle merkittävin valuuttakurssiriski liittyy ruplamääräisiin sijoituksiin. Venäjälle sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa kokonaisuudessaan 485,7 milj. euroa (9/2011: 472,7 milj. e). Omanpääomanehtoisten nettosijoitusten määrä kauden lopussa oli 400,0 milj. euroa (9/2011: 374,6 milj. e). Venäjällä olevien tytäryhtiöihin tehdyt nettosijoitukset ovat rahoituspolitiikan mukaisesti suojaamatta ja niiden osalta ruplan mahdollinen devalvoituminen aiheuttaisi pääomien arvon alentumisen suuruisen negatiivisen muutoksen konsernin omaan pääomaan. Vieraanpääomanehtoisten sijoitusten määrä oli katsauskauden lopussa 85,7 milj. euroa (9/2011: 90,7 milj. e) ja tämä positio oli kokonaisuudessaan suojattu. Euron ja ruplan välinen korkoero vaikuttaa suojauskustannuksiin ja sitä kautta nettorahoituskuluihin.

 

Tapahtumariskejä voivat olla henkilö- tai tietoturvaan liittyvät onnettomuudet tai toimitiloille, projektikohteille tai muulle omaisuudelle sattuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot kuten tulipalot, sortumiset ja varkaudet. YIT noudattaa konsernin laajuista turvallisuuspolitiikkaa, joka kattaa turvallisuuden eri osa-alueet.

 

Yksityiskohtaisempi selvitys YIT:n riskienhallintapolitiikasta sekä merkittävimmistä riskeistä julkaistaan vuoden 2011 vuosikertomuksessa. Rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin vuoden 2011 tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2012

 

YIT arvioi, että vuonna 2012 sen toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto säilyy vuoden 2011 tasolla ja että liikevoitto kasvaa vuoteen 2011 verrattuna.

 

Ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti liiketoiminnan normaalin sesonkiluonteisuuden vuoksi heikoin, mutta kannattavuuden parantaminen tehostamisohjelman etenemisen myötä Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialalla erityisesti vuoden toisella puoliskolla tukee YIT:n vuoden 2012 liikevoiton kasvua.

 

Suuri epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti myös YIT:n asiakkaiden päätöksentekoon ja siten YIT:n liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.

 

Tulosohjeistus perustuu toimialaraportointiin eli osatuloutukseen.

 

Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut

 

Pohjoismaissa kiinteistöteknisten palveluiden markkinatilanne vaihtelee maittain. Rakennusalan Euroconstruct-asiantuntijaverkoston ennusteen mukaan huolto- ja kunnossapitomarkkinoiden arvioidaan kasvavan hieman kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2012 (marraskuun 2011 raportti). Tekniikan lisääntyminen rakennuksissa kasvattaa uusien palvelujen kysyntää. Energiatehokkuuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Julkisen sektorin odotetaan jatkavan kiinteistöpalvelujen ulkoistamista.

 

Euroconstructin ennusteen mukaan Suomen ja Tanskan kiinteistötekniikan projektimarkkinoiden odotetaan pysyvän heikkoina vuonna 2012. Uusinvestoinnit eivät ole juuri lisääntyneet, koska liike- ja toimistorakentaminen on pysynyt vähäisenä. Prognoscentretin ennusteen mukaan Ruotsissa ja Norjassa projektimarkkinat kasvavat kohtuullisesti vuonna 2012. Toimitilarakentamisen arvioidaan lisääntyvän sekä Ruotsissa että Norjassa, mikä avaa YIT:lle uusia mahdollisuuksia. Talotekniikan markkinat ovat kuitenkin luonteeltaan jälkisykliset. Julkinen sektori tulee investoimaan edellisvuotta vähemmän uusiin rakennuksiin, kun maiden hallitukset pyrkivät tasapainottamaan budjettejaan.

 

Baltian maissa ja Venäjällä sekä projekti- että palvelumarkkinoiden arvioidaan kehittyvän ja kasvavan tasaisesti.

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden ja energiasektorin investoinnit Suomessa kasvavat hieman vuonna 2012. Investoinnit ovat ensisijaisesti kapasiteetin korvausinvestointeja ja laajennusinvestointien määrän arvioidaan pysyvän alhaisena. Teollisuuden kunnossapitomarkkinoiden arvioidaan pysyvän vakaina.

 

Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut

 

Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa sekä huolto- ja kunnossapitomarkkinoiden että uusinvestoinneista riippuvaisten projektimarkkinoiden uskotaan kasvavan yhtä paljon. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osalta kasvulle on suotuisat edellytykset erityisesti Saksassa ja Itävallassa. Kiinteistöteknisten palveluiden markkinat Keskisessä Itä-Euroopassa (Puola, Tshekki ja Romania) ovat kehittymässä.

 

Talotekniikan uusinvestoinnit ovat palanneet suhteellisen hyvälle tasolle YIT:n Keski-Euroopan toimintamaissa, mutta etenkin Saksassa, Itävallassa ja Puolassa. Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta taloteknisten uusinvestointien määrän arvioidaan kasvavan 1-2 prosenttia vuonna 2012.

 

Energiatehokkuuspalveluiden kysynnän kasvulle on edellytyksiä tulevina vuosina korkean energian hinnan ja tiukentuvan ympäristölainsäädännön myötä etenkin Itävallassa ja Saksassa. Teollisuusasiakkaiden investoinnit ovat hyvällä tasolla ja toimitilojen kysyntä on myös kasvanut vuonna 2011. Edellisen matalasuhdanteen aikana taloteknisten palveluiden markkinat Keskisessä Itä-Euroopassa pienenivät merkittävästi ulkomaisten investointien vähentymisen ja kotimaan markkinoiden vähäisen kysynnän vuoksi. Puolassa markkinan arvioidaan jatkavan toipumistaan, mutta Tshekissä markkinan arvioidaan parantuvan hitaasti.

 

Kiinteistöteknisten palvelujen markkinoilla toimii paljon pieniä yrityksiä ja markkinoiden konsolidoituminen tuo mahdollisuuksia yritysostoihin. YIT:n vahvuutena on laaja palveluvalikoima, ja mahdollisuus taata korkea palvelutaso asiakkailleen. YIT:n tavoitteena on olla Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa johtava teknisten järjestelmien huoltaja.

 

Suomen rakentamispalvelut

 

Euroopan talousnäkymien heikentyminen on heijastunut epävarmuuden lisääntymisenä Suomen rakennusmarkkinoilla. VTT:n arvion mukaan rakentaminen supistuu noin 2 % vuonna 2012. Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan alkuvuoden aikana rakentaminen pysyy kohtuullisen hyvällä tasolla jo käynnistettyjen hankkeiden ansiosta. Loppuvuoden aikana rakentaminen saattaa kuitenkin kääntyä laskuun.

 

Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan Suomessa aloitetaan 27 000 asunnon rakentaminen vuonna 2012 (2011: 30 500). Valmiiden myymättömien asuntojen määrä on edelleen varsin alhainen. VTT:n tammikuussa julkaiseman selvityksen mukaan uusien asuntojen vuosittainen tuotantotarve on pitkällä aikavälillä 24 000–29 000 asuntoa. YIT:n tavoitteena on vahvistaa asemaansa maan johtavana asuntorakentajana.

 

Asuntokysyntää tukevat edelleen alhaiset korot, suhteellisen vakaa työllisyystilanne ja muuttoliike kasvukeskuksiin. Korkotason ennustetaan laskevan hieman vuonna 2012. Muuttoliike jatkuu Suomessa voimakkaana ihmisten muuttaessa yhä enemmän kasvukeskuksiin. Lisäksi väestön ja asuntokuntien määrä lisääntyy, koska maahanmuutto jatkaa kasvua ja yhden hengen talouksien määrä nousee.

 

YIT arvioi asuntojen hintatason pysyvän vakaana vuonna 2012. Rakennuskustannusten nousun arvioidaan tasaantuvan vuonna 2012. 

 

VTT:n arvion mukaan toimistorakentaminen laskee noin 8-9 prosenttia vuoden 2012 aikana. Toimistojen vajaakäyttöasteet ovat edellisen taantuman jäljiltä vielä korkeahkolla tasolla, ja rakennuskanta pitää sisällään myös vanhaa toimistotilaa. YIT arvioi, että kysyntä kohdistuu moderneihin ja energiatehokkaisiin toimistoihin. VTT:n ennusteen mukaan liikerakentaminen kääntyy laskuun. Rakentamista pitää yllä vähittäiskaupan siirtyminen yhä suurempiin liikekiinteistöihin ja ulkomaisten kauppaketjujen laajentuminen Suomessa. Liiketilojen vajaakäyttöasteet ovat varsin alhaiset. Euroopan velkakriisin aiheuttama riskinottohalukkuuden lasku saattaa näkyä toimitilamarkkinoiden uusinvestointien tasossa vuonna 2012.

 

Infrarakentamisen arvioidaan kääntyvän vuonna 2012 maltilliseen nousuun ja erityisesti tierakentamisen volyymin arvioidaan piristyvän. Rata- ja metrorakentamisen arvioidaan jatkavan kasvuaan ainakin vuosien 2012-2013 ajan. Kalliorakentamisen markkinatilanteen arvioidaan pysyvän hyvänä kaivosinvestointien ja maanalaisten kalliolouhintatöiden ansiosta. Teiden kunnossapitomarkkinan arvioidaan pysyvän vakaana ja uusien kilpailutusten avaavan YIT:lle mahdollisuuksia markkinaosuuden kasvattamiseen.

 

Kansainväliset rakentamispalvelut

 

Asuntorakentamisen määrän arvioidaan kasvavan Venäjällä vuonna 2012: Venäjän hallituksen arvion mukaan asuntoja rakennetaan noin 67 miljoonaa neliötä eli noin viisi prosenttia viime vuotta enemmän.

 

Moskova, Moskovan ympäristö ja Pietari muodostavat Venäjän suurimmat asuntomarkkinat: näillä alueilla rakennetaan noin viidennes kaikista asunnoista. Vaikka asuntorakentaminen on kasvanut viime vuosina, on tietyillä alueilla edelleen pulaa uusista asunnoista. Asuntojen kysyntä on pysynyt hyvänä johtuen myös Venäjän vahvasta talouskehityksestä, hyvästä kuluttajaluottamuksesta ja asuntolainamarkkinan myönteisestä kehityksestä. Asuntolainojen korot kääntyivät kuitenkin nousuun vuoden 2011 lopussa.

 

Tulevaisuudennäkymät ovat Venäjän asuntorakentamisessa hyvät. Asumisväljyys on vielä selvästi Länsi-Eurooppaa alhaisempi ja asuntojen kunto heikko, mikä luo tarpeen uusille laadukkaille asunnoille. Lisäksi asuntokuntien lukumäärän arvioidaan jatkavan kasvuaan ja keskiluokan osuuden väestöstä kasvavan. Asuntolainamarkkinoiden kehittyminen Venäjälle on myös osaltaan lisännyt uusien asuntojen kysyntää. YIT on edesauttanut kuluttajien lainansaantia tekemällä laajaa yhteistyötä pankkien kanssa. YIT arvioi, että asuntojen hinnat nousevat Venäjällä vuonna 2012. YIT on Venäjän suurin länsimainen asuntorakentaja ja sen tavoitteena on edelleen vahvistaa markkina-asemaansa valituissa toiminta-kaupungeissa.

 

Toimitilarakentamisen volyymin odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2012. Yksittäisistä markkinoista suurin on Pietari, jossa YIT jatkaa edelleen Gorelovon teollisuuspuiston markkinointia ja myyntiä.

 

Baltian maissa asuntojen kysyntä on ollut nousussa johtuen parantuneesta kuluttajaluottamuksesta ja työllisyystilanteesta. VTT arvioi, että vuonna 2012 valmistuvien asuntojen määrä nousee vuodesta 2011 noin 9 prosenttia 11 200:een.

 

VTT:n ennusteen mukaan vuonna 2012 asuntoaloitusten arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla Tshekissä. Korot ja työttömyys ovat nousussa, mikä tyypillisesti heikentää asuntojen kysyntää. Slovakiassa asuntojen hintataso on pysynyt vakaana. VTT arvioi, että asuntoaloitukset jäävät alhaiselle tasolle vuonna 2012 johtuen myymättömien asuntojen suuresta määrästä. Asuntomarkkinoita tukee Slovakian hyvä talouskasvu ja alhaisena pysyneet korot.

 

 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

YIT sopi joulukuussa kahdesta yrityskaupasta Itävallassa. YIT ostaa sopimusten mukaan kylmälaiteratkaisuja ja -palveluita toimittavan P&P Kälteanlagenbau GmbH:n sekä ilmanvaihtoratkaisuja toimittavan WM Haustechnik GmbH:n osakekannat. P&P Kälteanlagenbau GmbH:lla on noin 50 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 11 milj. euroa. WM Haustechnik GmbH:n vuotuinen liikevaihto on noin miljoona euroa. Itävallasta ostetut yhtiöt konsolidoidaan konsernilukuihin 1.1.2012 alkaen.

 

YIT on tammikuussa 2012 ostanut Elektriska Installationer i Finspång AB:n ja Kraftmontage i Finspång AB:n koko osakekannan. Yhtiöillä on noin 20 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 2 milj. euroa.

 

Hankintojen arvioitu yhteenlaskettu  hankintahinta on noin 3,4 milj. euroa. Hankinnoista ei odoteta syntyvän liikearvoa.

 

 

 

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ

 

Emoyhtiö YIT Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2011 ovat:

 

Voitto edellisiltä tilikausilta                                  208 652 040,26

Tilikauden voitto                                                   98 200 896,78

Kertyneet voittovarat yhteensä                             306 852 937,04

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                2 825 024,41

Jakokelpoiset varat yhteensä                              309 677 961,45

 

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

 

Osakkeenomistajille jaetaan osinkona kertyneistä voittovaroista 0,70 euroa/osake eli          87 689 705,60

Jätetään jakokelpoisiin varoihin                                                                                      221 988 255,85

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

 

Helsingissä 1. päivänä helmikuuta 2012

 

 

 

Henrik Ehrnrooth                                     Reino Hanhinen

Puheenjohtaja                                         Varapuheenjohtaja

 

 

 

Kim Gran                                                 Eino Halonen

 

 

 

Antti Herlin                                               Satu Huber

 

 

 

Michael Rosenlew                                   Juhani Pitkäkoski

                                                                Toimitusjohtaja

 

 

 

 

 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN TAULUKKO-OSA

 

Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2011.

 

1. YIT-konsernin tunnuslukuja

 

Tunnusluvut

Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

 

2. Konsernitilinpäätös 1.1. - 31.12.2011

 

Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2011

Laaja tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2011

Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2011

Tase

Laskelma oman pääoman muutoksista

Rahavirtalaskelma

 

3. Liitetietoja

 

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet, valuuttakurssit

Rahoitusriskien hallinta

Segmenttitiedot

Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät

Hankitut ja myydyt liiketoiminnot

Aineellisten hyödykkeiden muutokset

Vaihto-omaisuus

Oman pääoman liitetiedot

Korolliset velat

Ehdollisten velkojen ja varojen muutokset sekä vastuusitoumukset

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa

 

 

1. YIT-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

 

 

TUNNUSLUVUT (KONSERNIRAPORTOINTI, IFRIC 15)

 

 

  12/11 12/10 Muutos
Tulos/osake, e 0,99 1,12 -12 %
Tulos/osake, e, laimennettu 0,99 1,12 -12 %
Oma pääoma/osake, e 7,33 7,04 4 %
Osakkeen keskikurssi kauden aikana, e 15,28 16,35 -2 %
Osakkeen kurssi kauden lopussa, e 12,38 18,65 -34 %
Osakekannan markkina-arvo, milj. e 1 550,9 2 332,7 -34 %
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 125 210 125 078 0 %
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl, laimennettu 125 210 125 078 0 %
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 125 271 125 078 0 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 740,4 640,9 16 %
Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, % 12,0 14,4 -17 %
Omavaraisuusaste, % 30,2 31,9 -5 %
Velkaantumisaste, % 80,4 72,6 11 %
Nettovelka / liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia 3,0 2,5 20 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. e 48,7 129,7 -62 %
  % liikevaihdosta 1,1 3,4  
Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa, milj. e 4 148,6 3 535,7 17 %
  josta Suomen ulkopuolista tilauskantaa 2 066,9 1 857,7 11 %
Henkilöstö keskimäärin 26 254 24 317 8 %

 

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (KONSERNIRAPORTOINTI, IFRIC 15)

 

 

  10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/10 7-9/10 4-6/10 1-3/10
Liikevaihto, milj. e 1 190,4 1 084,8 1 137,2 969,7 1 338,0 829,6 854,8 765,3
Liikevoitto, milj. e 57,5 35,4 67,9 39,2 116,4 33,9 35,9 33,9
  % liikevaihdosta 4,8 3,3 6,0 4,0 8,7 4,1 4,2 4,4
Rahoitustuotot, milj. e 1,4 0,0 0,3 2,4  0,7 1,1 1,1 0,7
Kurssierot, milj. e -2,1 0,0 -0,8 -1,3  -0,8 -2,3 -1,9 -2,3
Rahoituskulut, milj. e -6,9 -7,8 -4,4 -5,6  -3,1 -5,7 -7,2 -5,6
Voitto ennen veroja, milj. e 49,9 27,6 63,0 34,7 113,2 27,0 27,9 26,7
  % liikevaihdosta 4,2 2,5 5,5 3,6 8,5 3,3 3,3 3,5
                 
Taseen loppusumma, milj. e 3 504,5 3 418,6 3 387,4 3 274,8 3 117,1 3 234,6 3 067,9 2 994,8
                 
Tulos/osake, e 0,27 0,15 0,37 0,20 0,65 0,16 0,16 0,15
Oma pääoma/osake, e 7,33 6,93 7,00 6,64 7,04 6,30 6,35 6,08
Osakkeen kurssi kauden lopussa, e 12,38 11,33 17,24 20,92 18,65 17,39 14,78 17,10
Osakekannan markkina-arvo, milj. e 1 550,9 1 419,3 2 159,7 2 616,6 2 332,7 2 175,1 1 848,7 2 138,8
                 
Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, % 12,0 15,6 15,7 14,0  14,4 10,6 10,7 11,3
Omavaraisuusaste, % 30,2 29,2 29,7 28,5  31,9 29,2 31,8 30,2
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 740,4 755,0 702,7 626,1 640,9 636,6 514,8 496,0
Velkaantumisaste, % 80,4 86,8 79,9 75,2 72,6 80,5 64,7 65,0
                 
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. e 7,1 18,3 14,6 8,7  30,7 81,0 8,7 9,4
Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa, milj. e 4 148,6 3 738,3 3 796,9 3 699,0 3 535,7 3 727,5 3 329,2 3 152,5
Henkilöstö kauden lopussa 25 996 26 502 26 807 25 748 25 832 25 943 23 877 23 211

 

 

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (TOIMIALARAPORTOINTI, POC)

 

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

 

 

  10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/10 7-9/10 4-6/10 1-3/10
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 600,1 511,9 509,4 476,2 519,2 416,8 460,8 406,8
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 200,3 210,8 191,1 177,1 258,7 134,2 86,9 70,4
Suomen rakentamispalvelut 335,7 269,4 332,3 289,5 294,2 279,7 275,2 252,9
Kansainväliset rakentamispalvelut 145,9 122,5 120,5 100,3 139,7 111,9 112,1 106,9
Muut erät -17,5 -18,1 -16,4 -16,2 -24,2 -18,4 -20,7 -16,2
YIT:n toimialat yhteensä 1264,5 1 096,5 1 136,9 1 026,9 1 187,6 924,2 914,3 820,8
IFRIC 15 -muunnos -74,1 -11,6 0,3 -57,2 150,4 -94,6 -59,6 -55,5
YIT-konserni yhteensä 1 190,4 1 084,9 1 137,2 969,7 1 338,0 829,6 854,7 765,3

 

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

 

 

  10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/10 7-9/10 4-6/10 1-3/10
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 23,0 19,9 18,8 17,1 23,5 20,2 25,1 19,9
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 9,3 7,9 12,1 4,0 8,9 2,7 3,1 1,7
Suomen rakentamispalvelut 32,1 21,1 32,8 25,6 29,4 29,3 26,4 23,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 17,4 -0,9 12,3 8,4 13,4 9,2 7,6 4,6
Muut erät -5,6 -4,4 -5,7 -4,7 -5,5 -3,4 -5,1 -4,8
YIT:n toimialat yhteensä 76,2 43,6 70,3 50,4 69,7 57,9 57,1 44,5
IFRIC 15 -muunnos -18,7 -8,2 -2,4 -11,2 46,7 -24,0 -21,2 -10,6
YIT-konserni yhteensä 57,5 35,4 67,9 39,2 116,4 33,9 35,9 33,9

 

Liikevoittoprosentti segmenteittäin

 

 

  10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/10 7-9/10 4-6/10 1-3/10
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 3,8 3,9 3,7 3,6 4,5 4,8 5,4 4,9
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 4,6 3,7 6,3 2,3 3,4 2,0 3,6 2,4
Suomen rakentamispalvelut 9,6 7,8 9,9 8,8 10,0 10,5 9,6 9,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 11,9 -0,7 10,2 8,4 9,6 8,2 6,8 4,3
YIT:n toimialat yhteensä 6,0 4,0 6,2 4,9 5,9 6,3 6,2 5,4
YIT - konserni yhteensä 4,8 3,3 6,0 4,0 8,7 4,1 4,2 4,4

 

Vuonna 2011 kolmannella neljänneksellä Kansainvälisten rakentamispalvelujen liikevoittoa heikentää 10 milj. euron suuruinen kuluvaraus liittyen Pietarin ammoniakkiongelmaan. Toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikentää 3,0 milj. euron varaus ja Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa parantaa 5,0 milj. euron myyntivoitto Unkarin liiketoimintojen myynnistä.

 

Vuonna 2010 Kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikensivät yrityskauppojen toteuttamiseen liittyvät 6,3 milj. euron kertaluonteiset kustannukset. Kertaluonteisista eristä 1,4 milj. euroa kirjattiin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin ja 1,9 milj. euroa Keski-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin. Neljännellä vuosineljänneksellä Keski-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin kirjattiin 3,0 milj. euroa kertaluontoisia kustannuksia.

 

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

 

 

  12/11 9/11 6/11 3/11 12/10 9/10 6/10 3/10
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 913,1 886,1 879,5 804,9 757,4 743,0 748,5 697,9
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 449,5 523,9 554,1 573,2 507,0 589,1 276,8 266,3
Suomen rakentamispalvelut 1 493,6 1 289,3 1 239,5 1 176,0 1 173,2 1 205,2 1 154,7 905,4
Kansainväliset rakentamispalvelut 962,5 850,1 896,4 862,7 870,8 884,8 946,8 1 013,2
Muut erät -66,0 -60,3 -60,2 -61,2 -58,3 -55,2 -59,4 -45,8
YIT:n toimialat yhteensä 3 752,7 3 489,0 3 509,4 3 355,6 3 250,1 3 366,9 3 067,4 2 837,0
IFRIC 15 -muunnos 395,9 249,3 287,5 343,4 285,6 360,6 261,8 315,5
YIT-konserni yhteensä 4 148,6 3 738,3 3 796,9 3 699,0 3 535,7 3 727,5 3 329,2 3 152,5

 

1) Joulukuun 2011 lopussa keskeytettyinä olleiden kohteiden arvo tilauskannassa oli 86,5 milj. euroa (12/2010: 137,1 milj. e). 

 

Toimialaraportoinnin tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

 

 

  10-12/11 7-9/11 4-6/11 1-3/11 10-12/10 7-9/10 4-6/10 1-3/10
Tulos ennen veroja, milj. e 68,6 35,8 65,5 45,9 66,5 50,9 49,1 37,3
Katsauskauden tulos, milj. e 51,8 24,5 47,6 32,7 47,2 36,4 35,5 26,4
Osakekohtainen tulos, e 0,41 0,20 0,38 0,26 0,37 0,29 0,29 0,21

 

 

2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2011 (KONSERNIRAPORTOINTI, IFRIC 15)

 

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Liikevaihto 4 382,1 3 787,6 16 %
josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus 2 607,7 2 343,6  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -4 142,9 -3 531,1 17 %
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 -0,5 -180 %
Poistot ja arvonalentumiset -39,6 -35,9 10 %
Liikevoitto 200,0 220,1 -9 %
% liikevaihdosta 4,6 5,8  
Rahoitustuotot 4,2 3,7 14 %
Kurssierot -4,1 -7,3 -44 %
Rahoituskulut -24,8 -21,7 14 %
Voitto ennen veroja 175,3 194,8 -10 %
% liikevaihdosta 4,0 5,1  
Tuloverot 1) -50,2 -54,2 -7 %
Katsauskauden voitto 125,1 140,6 -11 %
% liikevaihdosta 2,9 3,7  
       
Jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 124.5 140,3 -11 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,6 0,3 100 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos      
Tulos/osake, e 0,99 1,12 -12 %
Tulos/osake, e, laimennettu 0,99 1,12 -12 %

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Katsauskauden voitto 125,1 140,6 -11 %
Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut      
Korkoriskin arvonmuutos -2,0 -1,0 100 %
  - Laskennallinen vero 0,4 0,3 33 %
Käyvän arvon muutos 0,5    
 - Laskennallinen vero -0,1    
Muuntoerot -8,4 29,2 -129 %
Muu muutos 0,1 0,0  
Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut, yhteensä -9,7 28,5 -134 %
Katsauskauden laaja tulos 115,4 169,1 -32 %
       
Jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 114,5 168,7 -32 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,9 0,4 125 %

 

 

TULOSLASKELMA 1.10.-31.12.2011 (milj. e) 

 

 

  10-12/11 10-12/2010 Muutos
Liikevaihto 1 190,3 1 338,0 -11 %
josta Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus 734,5 962,2 -24 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -1 123,3 -1 211,5 -7 %
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,5 -0,2 -350 %
Poistot ja arvonalentumiset -10,0 -9,9 1 %
Liikevoitto 57,5 116,4 -51 %
% liikevaihdosta 4,8 8,7  
Rahoitustuotot 1,4 0,7 100 %
Kurssierot -2,1 -0,8 163 %
Rahoituskulut -6,9 -3,1 123 %
Voitto ennen veroja 49,9 113,2 -56 %
% liikevaihdosta 4,2 8,5  
Tuloverot -14,9 -30,6 -51 %
Katsauskauden voitto 35,1 82,6 -58 %
% liikevaihdosta 2,9 6,2  
       
Jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 34,9 81,5 -57 %
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 1,1 -82 %
       
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos      
Tulos/osake, e 0,27 0,65 -58 %
Tulos/osake, e, laimennettu 0,27 0,65 -58 %

 

 

TASE (milj. e)

 

 

  12/11 12/10 Muutos
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset hyödykkeet 110,8 106,7 4 %
Liikearvo 347,5 350,9 -1 %
Muut aineettomat hyödykkeet 54,1 50,5 7 %
Osuudet osakkuusyrityksissä 3,1 2,7 15 %
Muut sijoitukset 3,8 3,4 12 %
Muut saamiset 18,8 15,9 18 %
Laskennalliset verosaamiset 60,3 44,7 35 %
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 1 672,6 1 484,9 13 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 027,3 889,3 16 %
Rahavarat 206,1 148,3 39 %
Myytävänä olevat omaisuuserät   19,8  
Varat yhteensä 3 504,5 3 117,1 12 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 149,2 149,2  
Muu oma pääoma 769,5 730,8 5 %
       
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,5 2,9 -14 %
       
Oma pääoma yhteensä 921,1 882,9 4 %
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 88,3 77,2 14 %
Eläkevelvoitteet 26,5 26,9 -1 %
Varaukset 54,1 49,5 9 %
Rahoitusvelat 522,9 504,6 4 %
Muut velat 47,9 10,3 365 %
       
Lyhytaikaiset velat      
Saadut ennakot 458,3 349,3 13 %
Ostovelat ja muut velat 909,3 869,5 5 %
Varaukset 52,3 45,1 16 %
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 423,6 284,6 49 %
Myytävissä oleviin varoihin liittyvät velat   17,2  
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 504,5 3 117,1 12 %

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. e)

 

 

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake-
pääoma
Vara-
rahasto
Muut rahastot Muunto-
erot
Arvon-muutos-
rahasto
Omat osak-
keet
Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma
pääoma yhteensä
Oikaistu oma pääoma 1.1.2011 149,2 2,0 0,0 -14,2 -2,4 -10,6 756,1 880,1 2,8 882,9
Kauden laaja tulos                    
Katsauskauden voitto             124,5 124,5 0,6 125,1
Muut laajan tuloksen erät:                    
Korkoriskin arvonmuutos         -2,0     -2,0   -2,0
-Laskennallinen vero         0,4     0,4   0,4
Käyvän arvon muutos         0,5     0,5   0,5
-Laskennallinen vero         -0,1     -0,1   -0,1
Muuntoerot       -9,1     0,4 -8,7 0,3 -8,4
Muu muutos   -0,1           -0,1   -0,1
Kauden laaja tulos yhteensä 0,0 -0,1 0,0 -9,1 -1,2 0,0 124,9 114,5 0,9 115,4
Liiketoimet omistajien kanssa                    
Osingonjako             -81,3 -81,3 -0,2 -81,5
Osakepalkitseminen     2,8     0,9 0,7 4,4   4,4
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,9 -80,6 -76,9 -0,2 -77,1
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset                    
Konsernin omitusosuuden muutokset
- ei muutosta määräysvallassa
            1,0 1,0 -1,0 0,0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 -1,0 0,0
Oma pääoma 31.12.2011 149,2 1,9 2,8 -23,4 -3,6 -9,7 801,5 918,7 2,5 921,1

 

 

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osake-
pääoma
Vara-
rahasto
Muut rahastot Muunto-
erot
Arvon-muutos-
rahasto
Omat osak-
keet
Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma
pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010 149.2 1.7 11.6 -42.4 -1.7 -10.6 654.1 761.9 2.2 764.1
Kauden laaja tulos                    
Katsauskauden voitto             140.3 140.3 0.3 140.6
Muut laajan tuloksen erät:                    
Korkoriskin arvonmuutos         -1.0     -1.0   -1.0
- Laskennallinen vero         0.3     0.3   0.3
Muuntoerot       28.2     0.9 29.1 0.1 29.2
Kauden laaja tulos yhteensä       28.2 -0.7   141.2 168.7 0.4 169.1
Liiketoimet omistajien kanssa                    
Osingonjako             -50.5 -50.5 -0.8 -51.3
Osakeoptiot     -11.6       11.6 0.0   0.0
Siirto kertyneistä voittovaroista   0.3         -0.3 0.0   0.0
Osakepalkitseminen             0.9 0.9   0.9
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0.0 0.3 -11.6 0.0 0.0 0.0 -38.3 -49.6 -0.8 -50.4
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset                    
Konsernin omitusosuuden muutokset
- ei muutosta määräysvallassa
            -1.0 -1.0 1.0 0.0
Muutokset yrityshankinnnoista                 0.1 0.1
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset             -1.0 -1.0 1.1 0.1
Oma pääoma 31.12.2010 149.2 2.0 0.0 -14.2 -2.4 -10.6 756.0 880.0 2.9 882.9

 

 

RAHAVIRTALASKELMA (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 125,1 140,6 -11 %
Suoriteperusteisten erien peruminen 143,5 130,3 10 %
Käyttöpääoman muutokset      
  Lyhytaikaisten saamisten muutos -159,2 -77,3 106 %
  Vaihto-omaisuuden muutos -196,3 60,3 -426 %
  Lyhytaikaisten velkojen muutos 189,4 -135,4 -239 %
Käyttöpääoman muutos yhteensä -166,1 -152,4 9 %
Maksetut korot -34,3 -27,5 25 %
Muut rahoituserät, netto -5,3 -37,2 -86 %
Saadut korot 4,1 3,5 17 %
Maksetut verot -49,6 -50,5 -2 %
Liiketoiminnan nettorahavirta 17,4 6,8 146 %
       
Investointien rahavirrat      
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta
vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
-8,8 -45,4 -81 %
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -30,0 -19,9 51 %
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -8,9 -8,4 6 %
Investoinnit sijoituksiin -0,1 -1,3 -92 %
Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 5,9    
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 4,5 6,5 31 %
Sijoitusten myynti 2,7 0,0  
Investointien nettorahavirta -34,7 -68,5 -49 %
       
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen -17,3 -61,7 -72 %
       
Rahoituksen rahavirrat      
Lyhytaikaisten lainojen muutos 139,4 34,2 308 %
Pitkäaikaisten lainojen nostot 175,0 100,0 75 %
Lainojen takaisinmaksut -157,4 -50,4 212 %
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,9 -0,1 800 %
Maksetut osingot ja muu varojen jako -81,5 -51,2 59 %
Rahoituksen nettorahavirta 74,6 32,5 130 %
       
Rahavarojen muutos 57,3 -29,3 -296 %
Rahavarat katsauskauden alussa 147,6 173,1 -15 %
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -0,2 3,8 -100 %
Rahavarat katsauskauden lopussa 204,7 147,6 39 %

 

 

3. LIITETIETOJA

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET

 

YIT Oyj:n tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2011 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:n komission 31.12.2011 mennessä hyväksymiä IAS/IFRS-standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2011.

 

1.1.2011 käyttöön otetuilla standardeilla tai tulkinnoilla on ollut vähäinen vaikutus konserniraportointiin ja niiden vaikutuksista kerrotaan tilinpäätöksen 2011 laadintaperiaatteissa.

 

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa käytetyt valuuttakurssit

 

 

    Keskikurssit
1-12/11
Tasekurssit
12/11
Keskikurssit
1-12/10
Tasekurssit
12/10
1 EUR = CZK 24,5910 25,7870 25,2910 25,061
  DKK 7,4506 7,4342 7,4471 7,4535
  EEK     15,6466 15,6466
  HUF 279,7800 314,5800 275,34 277,95
  MYR 4,2555 4,1055 4,1896 4,0950
  NOK 7,7929 7,7540 8,0056 7,8000
  PLN 4,1196 4,4580 3,9951 3,9750
  RUB 40,8816 41,7650 40,2718 40,82
  SEK 9,0289 8,9120 9,5447 8,9655
  SGD 1,7490 1,6819 1,7640 1,7136
  USD 1,3918 1,2939 1,3463 1,3362
  LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
  LVL 0,7028 0,7028 0,7028 0,7028

 

 

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

 

Rahoitusriskejä ovat likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriski, ja niiden hallinta on osa konsernin rahoituspolitiikkaa. Hallitus on hyväksynyt noudatettavan rahoituspolitiikan, jonka käytännön toteutuksesta vastaa konsernin rahoitusosasto yhdessä toimialojen ja liiketoimintayksiköiden kanssa.

 

Konsernin strategiset taloudelliset tavoitetasot ohjaavat konsernin pääoman käyttöä ja hallintaa. Strategisten tavoitteiden saavuttamista tuetaan pitämällä konsernin pääomarakenne optimaalisena. Pääomarakenteeseen vaikutetaan ensisijaisesti ohjaamalla investointeja ja liiketoimintaan sitoutuvan käyttöpääoman määrää.

 

Yksityiskohtaisempi selvitys rahoitusriskeistä sisältyy vuoden 2011 tilinpäätöksen liitetietoihin.

 

 

SEGMENTTITIEDOT

 

Ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, on YIT-konsernin johtoryhmä.

 

Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialojen raportointi johdolle perustuu konsernin laskentaperiaatteisiin. Suomen rakentamispalvelut ja Kansainväliset rakentamispalvelut -toimialojen raportointi johdolle eroaa konsernin laskentaperiaatteista omaperustaisen asunto- ja toimitilarakentamisen tuloutuksen osalta. Omaperustainen asunto- ja toimitilarakentaminen tuloutetaan rakentamisen valmiusasteen ja kohteen myyntiasteen tulos perusteella, ns. osatuloutusperiaatetta noudattaen.

Konsernin laskentaperiaatteen mukaan tuloutus tehdään kohteen valmistuessa luovutukseen perustuen. Omaperustaisissa toimitilahankkeissa tuloutustapa arvioidaan sopimusehtojen perusteella hankekohtaisesti. Myydyt hankkeet tuloutetaan joko hankkeen rakentamisen käynnistyttyä tai kohteen valmistuttua. Hankkeen tuloista ja menoista tuloutetaan osuus, joka saadaan periaatteella valmiusaste kerrottuna myyntiasteella kerrottuna vuokrausasteella. YIT myy omaperustaiset toimitilahankkeet sijoittajille tavallisesti ennen hankkeen rakentamisen käynnistymistä tai rakentamisen alkuvaiheen aikana. Tuloutusperiaatteiden erojen vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon esitetään IFRIC 15 -muunnos -rivillä. Laskentasäännön seurauksena konserniraportoinnissa voi olla suurta vaihtelua eri vuosineljännesten välillä.

 

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 2 097,6 1 803,6 16 %
- konsernin sisäinen -63,2 -71,0  
- ulkoinen 2 034,4 1 732,6 17 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 779,3 550,2 42 %
- konsernin sisäinen -0,3 -0,5  
- ulkoinen 779,0 549,6 42 %
Suomen rakentamispalvelut 1 226,9 1 102,0 11 %
- konsernin sisäinen -1,9 -1,9  
- ulkoinen 1 225,0 1 100,1 11 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 489,2 470,6 4 %
- konsernin sisäinen -4,2 -7,1  
- ulkoinen 485,0 463,5 5 %
Muut erät 1,5 1,2  
YIT:n toimialat yhteensä 4 524,7 3 847,0 18 %
IFRIC 15 -muunnos -142,6 -59,4  
YIT-konserni yhteensä 4 382,1 3 787,6 16 %

 

 

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 78,8 88,7 -11 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 33,3 16,4 103 %
Suomen rakentamispalvelut 111,6 108,1 3 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 37,2 34,7 7 %
Muut erät -20,4 -18,8  
YIT:n toimialat yhteensä 240,5 229,1 5 %
IFRIC 15 -muunnos -40,5 -9,0  
YIT-konserni yhteensä 200,0 220,1 -9 %

 

Vuonna 2011 kolmannella neljänneksellä Kansainvälisten rakentamispalvelujen liikevoittoa heikentää 10 milj. euron suuruinen kuluvaraus liittyen Pietarin ammoniakkiongelmaan. Toisella neljänneksellä Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikentää 3,0 milj. euron varaus ja Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa parantaa 5,0 milj. euron myyntivoitto Unkarin liiketoimintojen myynnistä.

 

Vuonna 2010 Kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikensivät yrityskauppojen toteuttamiseen liittyvät 6,3 milj. euron kertaluonteiset kustannukset. Kertaluonteisista eristä 1,4 milj. euroa kirjattiin vuoden kolmannella neljänneksellä Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin ja 1,9 milj. euroa Keski-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin. Neljännellä vuosineljänneksellä Keski-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin kirjattiin 3,0 milj. euroa kertaluontoisia kustannuksia.

 

 

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)

 

 

  12/11 12/10 Muutos
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 913,1 757,4 21 %
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 449,5 507,0 -11%
Suomen rakentamispalvelut 1 493,6 1 173,2 27 %
Kansainväliset rakentamispalvelut 1) 962,5 870,8 11%
Muut erät -66,0 -58,3  
YIT:n toimialat yhteensä 3 752,7 3 250,1 15 %
IFRIC 15 -muunnos 395,9 285,6  
YIT-konserni yhteensä 4 148,6 3 535,7 17 %

 

1) Joulukuun 2011 lopussa keskeytettyinä olleiden kohteiden arvo tilauskannassa oli 86,5 milj. euroa (12/2010: 137,1 milj. e). 

 

Toimialaraportoinnin tunnuslukuja

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Tulos ennen veroja, milj. e 215,8 203,8 6 %
Katsauskauden tulos, milj. e 156,7 145,5 8 %
Osakekohtainen tulos, e 1,25 1,16 8 %

 

 

KAUDEN LIIKEVOITTOON VAIKUTTAVAT POIKKEUKSELLISET ERÄT (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -3,0 -1,4
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 5,0 -4,9
Kansainväliset rakentamispalvelut -10,0  
Yhteensä -8,0 -6,3

 

Vuonna 2011 kolmannella neljänneksellä Kansainvälisten rakentamispalvelujen liikevoittoa heikentää 10 milj. euron suuruinen kuluvaraus liittyen Pietarin ammoniakkiongelmaan. Toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikentää 3,0 milj. euron suuruinen varaus ja Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa parantaa 5,0 milj. euron myyntivoitto Unkarin liiketoimintojen myynnistä.

 

Vuonna 2010 Kiinteistöteknisten palveluiden liikevoittoa heikensivät yrityskauppojen toteuttamiseen liittyvät 6,3 milj. euron kertaluonteiset kustannukset. Kertaluonteisista eristä 1,4 milj. euroa kirjattiin vuoden kolmannella neljänneksellä Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin ja 1,9 milj. euroa Keski-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin. Neljännellä vuosineljänneksellä Keski-Euroopan kiinteistöteknisiin palveluihin kirjattiin 3,0 milj. euroa kertaluontoisia kustannuksia.

 

 

HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT (milj. e)

 

Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimiala hankki katsauskaudella Ruotsissa NNE Pharmaplan AB:n puhdastilaliiketoiminnan tammikuussa, teollisuuden putkistotöitä tarjoavan Orab i Sydost AB:n huhtikuussa, Johnson Controlsin Commercial Refigeration - kylmäliiketoiminnan sekä ilmanvaihtoon liittyviä palveluja tarjoavan Frisk Ventilation AB:n toukokuuussa, MISAB Sprinkler & VVS AB:n sekä Sakari Timonen liiketoiminnan heinäkuussa ja Mercur VVS -yhtiöt syyskuussa. Lokakuussa Kansainväliset rakentamispalvelut -toimiala hankki Jekaterinburgissa, Venäjällä isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyhtiö OOO Upravljajushjaja Kompanija Olimpin koko osakekannan. Hankintojen yhteenlasketut hankintahinnat ovat 9,5 milj. euroa. Hankinnoilla vahvistetaan paikallista markkina-osuutta ja nettovarallisuuden ylittävä hankintahinta allokoidaan kokonaisuudessaan asiakaskantaan.

 

Hankitun nettovarallisuuden muodostuminen ja liikearvo (milj. e)

 

 

  1-12/11
Suoritettava vastike  
Suoritettu käteisvastike 9,5
Suoritettava vastike yhteensä 9,5
   
Hankintoihin liittyvät menot 0,3
   
Hankituista varoista ja vastattavaksi otetuista veloista kirjatut määrät  

 

 

  12/11
Rahavarat 0,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,9
Asiakkuudet 11,7
Vaihto-omaisuus 0,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,6
Laskennalliset verovelat netto -1,1
Ostovelat ja muut velat -13,6
Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus yhteensä 9,5
Määräysvallattomien omistajien osuus  
Liikearvo  
Kokonaisarvo 9,5

 

Keski- Euroopan kiinteistötekniset palvelut - toimiala luopui Unkarin liiketoiminnoista myymällä kolme tytäryhtiötä Unkarissa 31.5.2011. Yhtiöt tulivat YIT:n omistukseen Keski-Euroopan yrityshankinnoissa 2008 ja 2010. Keski-Eurooppaan kohdistuvasta liikearvosta vähennettiin 1,4 milj. euroa Unkarin liiketoimintoihin liittyvänä. 

 

Myydyt liiketoiminnot (milj. e)

 

 

Vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen: 1-12/11
Liikevaihto 4,7
Liiketoiminnan kulut -4,1
Voitto ennen veroja 0,6
Verot -0,1
Voitto verojen jälkeen 0,5
   

 

 

Vaikutus taseen varoihin ja velkoihin: 12/11
Aineelliset hyödykkeet 0,1
Aineettomat hyödykkeet 1,4
Vaihto-omaisuus 0,2
Myyntisaamiset 3,4
Rahavarat 5,7
Ostovelat ja muut velat -4,2
Korolliset velat 0,0
Nettovarallisuus 6,6

 

 

Vaikutus rahavirtaan: 12/11
Saatu rahana 12,2
Myynnin suorat kulut -0,6
Myydyn yksikön rahavarat -5,7
Rahavirtavaikutus 5,9

 

 

AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Kirjanpitoarvo kauden alussa 106,7 99,8 7 %
Lisäykset 30,1 24,4 23 %
Lisäykset yritysostojen kautta 1,1 12,4 -91 %
Vähennykset -3,7 -6,1 -39 %
Vähennykset yritysmyyntien kautta -0,1    
Poistot ja arvonalentumiset -23,9 -23,9 0 %
Muu muutos 0,6 0,1 500 %
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 110,8 106,7 4 %

 

 

VAIHTO-OMAISUUS (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Aineet ja tarvikkeet 27,6 26,4 5 %
Keskeneräiset työt 792,8 639,0 19 %
Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 643,8 589,3 9 %
Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 158,2 181,2 6 %
Ennakkomaksut 49,5 48,2 3 %
Muu vaihto-omaisuus 0,7 0,9 -22 %
Vaihto-omaisuus yhteensä 1 672,6 1 484,9 13 %

 

 

OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

 

 

Osakepääoma ja omat osakkeet Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma (milj. e) Omat osakkeet
(milj. e)
Ulkona olevat osakkeet 1.1.2011 125 078 422 149,2 -10,6
Omien osakkeiden luovutus 27.5.2011 196 910   0,9
Omien osakkeiden palautuminen 30.6.2011 -1 524   0,0
Omien osakkeiden palautuminen 30.9.2011 -1 778    
Omien osakkeiden palautuminen 31.12.2011 -1 022    
Ulkona olevat osakkeet 31.12.2011 125 271 008 149,2 -9,7

 

 

KOROLLISET VELAT (milj. e)

 

 

    Käypä arvo Tasearvo Nimellisarvo
Joukkovelkakirjalainat tilinpäätöksessä 31.12.2010    285,4 292,6  292,9 
         
Yllä olevien arvostus 31.12.2011   230,9 235,5 235,7
         
Tilikaudella nostetut joukkovelkakirjalainat:        
Kiinteäkorkoiset        
1/2011 -2016, kuponkikorko 4,75 % 1) EUR  99,9 99,6 100,0
Joukkovelkakirjalainat yhteensä 31.12.2011   330,8 335,1 335,7

 

Katsauskaudella nostettujen lainojen ehdot lyhyesti:

 

1) Laina-aika 20.6.2011 - 20.6.2016, koronmaksut vuosittain 20.6. jälkikäteen. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. ISIN koodi FI4000026653.

 

 

EHDOLLISTEN VELKOJEN JA VAROJEN MUUTOKSET SEKÄ VASTUUSITOUMUKSET (milj. e)

 

 

  12/11 12/10 Muutos
Omasta puolesta annetut vakuudet      
 - Annetut yrityskiinnitykset 31,2 29,8 5 %
 - Muut annetut vakuudet 0,9 0,1 800 %
Annetut takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta 7,0 0,2 100 %
Muut vastuusitoumukset      
 - Ostovastuut 293,1 141,0 108 %
 - Vuokravastuut 330,7 322,5 3 %
 - Annetut vuokravastuut 4,1 8,0 -49 %
 - Muut vastuusitoumukset 1,5 4,2 -64 %
 - Annetut takaukset 0,0 0,0  
Johdannaissopimuksista johtuva vastuu      
 - Kohde-etuuksien arvot      
 -- Korkojohdannaiset 329,4 304,6 8 %
 -- Valuuttajohdannaiset 194,1 203,2 -4 %
 -- Hyödykejohdannaiset   0,5 -100 %
 - Käyvät arvot      
 -- Korkojohdannaiset -11,9 -7,7 -55 %
 -- Valuuttajohdannaiset 1,1 0,3 267 %
 -- Hyödykejohdannaiset   0,1 - 100 %
Emoyhtiön takaukset tytäryhtiöiden puolesta 1 515,4 1 207,7 25 %

 

 

 

LIIKETOIMET OSAKKUUSYHTIÖIDEN KANSSA (milj. e)

 

 

  1-12/11 1-12/10 Muutos
Myynnit osakkuusyhtiöille 1,5 1,5 0 %
Ostot osakkuusyhtiöiltä 0,1 0,2 -50 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0  
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0  

 

 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

YIT sopi joulukuussa kahdesta yrityskaupasta Itävallassa. YIT ostaa sopimusten mukaan kylmälaiteratkaisuja ja -palveluita toimittavan P&P Kälteanlagenbau GmbH:n sekä ilmanvaihtoratkaisuja toimittavan WM Haustechnik GmbH:n osakekannat. P&P Kälteanlagenbau GmbH:lla on noin 50 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 11 milj. euroa. WM Haustechnik GmbH:n vuotuinen liikevaihto on noin miljoona euroa. Itävallasta ostetut yhtiöt konsolidoidaan konsernilukuihin 1.1.2012 alkaen.

 

YIT on tammikuussa 2012 ostanut Elektriska Installationer i Finspång AB:n ja Kraftmontage i Finspång AB:n koko osakekannan. Yhtiöillä on noin 20 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 2 milj. euroa.

 

Hankintojen arvioitu yhteenlaskettu  hankintahinta on noin 3,4 milj. euroa. Hankinnoista ei odoteta syntyvän liikearvoa.

 

 


YIT_Tilinpäätöstiedote 2011.pdf