Offentliggjort: 2012-01-30 13:30:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 12, 2012 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Selskabsmeddelelse nr. 12, 2012 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab.

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1.
april 2012 gennemføres en elektronisk auktion i perioden 28. februar 2012 til og
med 1. marts 2012.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen
Auktionen foregår på NASDAQ OMX Copenhagens auktionsdelmarked.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om
pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsperiode
Tirsdag den 28. februar til og med torsdag den 1. marts 2012.

Beløb
De udbudte mængder vil blive offentliggjort i uge 6, 2012.

Såfremt beløbet til refinansiering i en obligationsserie er meget lille, vil der
ikke blive afholdt auktion.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på
auktionen.

Bud/afregning
Auktionen over 1-årige obligationer åbner dagligt kl. 10.00 og lukker kl. 12.00
med tildeling af accepterede bud kl. 12.10. Det vil være muligt at lægge bud ind
med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR.

Auktion over øvrige obligationer åbner kl. 10.00 og lukker kl. 14.00 med
tildeling af accepterede bud kl. 14.10. Der bydes med maksimalt to decimaler.

Valør
2. april 2012.

Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ
OMX Copenhagen.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Michael Rosentoft på telefon 3333 3864 og Kim Bek Petersen på
telefon 3333 1644.

Nordea Kredit vil afholde en prøveauktion i de 1-årige obligationer i DKK.

Vilkårene for prøveauktionen er følgende:                      
                                                                                
                                   

Auktionsdato
Tirsdag den 21. februar 2012.

Obligation
2% Nordea KreditINKapr 2013. (ISIN-kode DK000202371-2)

Beløb
50 mio. DKK.

Bud/afregning
Auktionen åbner kl. 10.00 og lukker kl. 11.30. Der vil ske tildeling af
accepterede bud kl. 11.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed.

Valør
2. april 2012.

Deltagere
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ
OMX Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding, Kamilla
Skytte på telefon 3333 1626 eller Peter Brag på telefon 3333 1663.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit, auktionsoversigt for februar og marts 2012

+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|Dato    |Åbner|Lukker|Tildeling|Papirnavn      |ISIN     |
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|Tirsdag, 28.|10.00|12.00 |12.10  |2% NordeaINKapr 2013|DK000202371-2|
|februar 2012|   |   |     |          |       |
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|14.00 |14.10  |2% NordeaINKapr 2014|DK000202398-5|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|14.00 |14.10  |2% NordeaINKapr 2015|DK000202401-7|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|14.00 |14.10  |2% NordeaINKapr 2016|DK000202533-7|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|12.00 |12.10  |2% NordeaEURapr 2013|LU048382789-4|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|Onsdag, 29. |10.00|12.00 |12.10  |2% NordeaINKapr 2013|DK000202371-2|
|februar 2012|   |   |     |          |       |
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|14.00 |14.10  |2% NordeaINKapr 2015|DK000202401-7|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|14.00 |14.10  |2% NordeaINKapr 2017|DK000202711-9|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|Torsdag, 1. |10.00|12.00 |12.10  |2% NordeaINKapr 2013|DK000202371-2|
|marts 2012 |   |   |     |          |       |
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|14.00 |14.10  |2% NordeaINKapr 2017|DK000202711-9|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|14.00 |14.10  |2% NordeaEURapr 2014|LU055477680-6|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+
|      |10.00|14.00 |14.10  |2% NordeaEURapr 2015|LU068518547-1|
+------------+-----+------+---------+--------------------+-------------+


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab .pdf