Paskelbta: 2012-01-09 10:21:24 CET
Įmonių grupė "ALITA", AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės panaikinimo

Alytus, Lietuva, 2012-01-09 10:21 CET --  

Įmonių grupė "ALITA", AB (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje pagal Plass Investments Limited skundą dėl Konkurencijos tarybos 2011 m. rugsėjo 28 d. priimto nutarimo leisti FR&R Invest IGA S.A. įsigyti iki 100 proc. Bendrovės akcijų ir 2011 m. rugsėjo 29 d. Konkurencijos tarybos sprendimo laikyti Plass Investments Limited Konkurencijos tarybai pateiktą informaciją dėl Bendrovės akcijų įsigijimo nesudarančia pagrindo abejoti leidimo vykdyti koncentraciją pagrįstumu. Skunde Plass Investments Limited, be kita ko, prašė pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamų Konkurencijos tarybos nutarimo ir sprendimo galiojimą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi Plass Investments Limited prašymas, taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, buvo patenkintas ir prašyta priemonė buvo pritaikyta (apie šį faktą Bendrovė pranešė 2011 m. spalio 12 d. paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį).

2011 m. gruodžio 30 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės, Konkurencijos tarybos 2011 m. rugsėjo 28 d. priimto nutarimo leisti FR&R Invest IGA S.A. įsigyti iki 100 proc. Bendrovės akcijų ir 2011 m. rugsėjo 29 d. Konkurencijos tarybos sprendimo galiojimo sustabdymo iki galutinio sprendimo byloje įsiteisėjimo, taikymo. 2011 m. gruodžio 30 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Plass Investments Limited prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmetė kaip nepagrįstą.

         Papildoma informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša (8 315) 57243