Paskelbta: 2012-01-04 16:10:30 CET
AUGA group, AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

AB „Agrowill Group“ Pranešimas apie vadovo sandorius

AB „Agrowill Group“ gavo pranešimą apie vadovo sandorį (pridedamas).

Vladas Bagavičius
valdybos pirmininkas
(+370)8 5 233 5340


doc20120104224732.pdf