Paskelbta: 2011-11-29 17:00:00 CET
AB "Pieno žvaigždės"
Tarpinė informacija

AB „Pieno žvaigždės“ 2011 metų devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2011-11-29 17:00 CET -- Preliminariais neaudituotais duomenimis AB “Pieno žvaigždės“ pardavimai per pirmus devynis 2011 m. mėnesius sudarė 524,4 mln. litų (151,9 mln. EUR), 15,6% daugiau nei prieš metus. 2010 m. 9 mėnesių pardavimų pajamos siekė 453,6 mln. litų (131,4 mln. EUR). Reikšmingą įtaką bendrovės pardavimų rezultatams 2011 m. turėjo eksporto rinkose augę pardavimai (ypatingai pirmame šių metų pirmame ketvirtyje). Palyginus su 2010 m., pardavimų apimtys eksporto rinkose padidėjo 26%, o pajamos siekė 281,7 mln. litų (81,6 mln. EUR), palyginus su 224,3 mln. litų (65 mln. EUR) 2010 m. ir sudarė 53,7% visų pajamų.

Pirmųjų devynių mėnesių bendrovės EBITDA sudarė 51,0 mln. litų (14,8 mln. EUR), per šį laikotarpį bendrovė uždirbo 20,2 mln. litų (5,9 mln. EUR) grynojo pelno. Per devynis 2010 m. mėnesius buvo uždirbta 9,8 mln. litų (2,8 mln. EUR) grynojo pelno. Šiais metais, taip pat kaip ir praėjusiais, pelnas uždirbtas pagrinde eksporto rinkų dėka.

Bendrovės valdyba teigiamai vertina pasiektus 2011 m. devynių mėnesių rezultatus. Bendrovės valdyba nekeičia ankščiau skelbtų planų 2011 metams. Laukiama metų apyvarta apie 700 mln. litų (200 mln. EUR)), tikėtinas EBITDA pelningumas apie 11%, tikėtinas grynasis pelningumas apie 4%.

 

Audrius Statulevičius

Finansų direktorius

(8 5) 246 1419


2011_3k_PZ_ataskaita_OMX_lt.pdf