Paskelbta: 2011-11-28 08:21:52 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB „Vilkyškių pieninė“ 2011 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

 AB „Vilkyškių pieninė“ pateikia 2011 m. devynių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį bei 2011 m. devynių mėnesių veiklos rezultatų pristatymą.

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


VLP_rezultatai_2011_IIIQ.pdf
2011m. 9men. tarpiniu konsoliduotu ataskaitu rinkinys.pdf