Paskelbta: 2011-11-25 15:36:44 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie AB Vilkyškių pieninės vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą). 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel. +370 441 55102


2011 11 25 Pranesimas apie vadovo sandorius LT.pdf