Publicēts: 2011-11-24 11:29:11 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par finanšu instrumentu pārvedumiem no AS "Latvijas Krājbanka"

Ar šo informējam, ka AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” (depozitārijs) no 2011.gada 24.novembra, saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2011.gada 23.novembra rīkojumu Nr.05.06.01.201/4341 pieņem izpildei AS „Latvijas Krājbanka” klientu īpašumā un turējumā esošo finanšu instrumentu pārvedumus uz klientu finanšu instrumentu kontiem pie cita kontu turētāja.

Papildus informācija par finanšu instrumentu pārvešanas procesu pieejama šeit: http://ej.uz/LKBakc

Vēršam uzmanību, ka tiem AS "SAF Tehnika" akcionāriem, kuru vērtspapīru konti ir atvērti AS "Latvijas Krājbanka" un kuri tiks iekļauti dividenžu saņēmēju sarakstā, lai noteiktajā laikā saņemtu dividendes, ir jāveic finanšu instrumentu pārvešana uz citas bankas vērtspapīru kontu līdz 2011. gada 28. novembra dienas beigām.

         NASDAQ OMX Riga
         Tirgus pakalpojumu departaments
         +371 67212431