Paskelbta: 2011-11-14 07:22:09 CET
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pasirašyta sutartis dėl bendrovės akcijų ir konvertuojamųjų obligacijų pirkimo-pardavimo

Alytus, Lietuva, 2011-11-14 07:22 CET -- AB „Snaigė“, įmonės kodas 249664610, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus (toliau – Bendrovė).

2011 m. lapkričio 11 d. Rusijos bendrovė „Polair“, netiesiogiai veikdama per UAB „VAIDANA“ (toliau – Pirkėjas), sudarė teisiškai įpareigojančią sutartį su Bendrovės akcininkais KJK Fund SICAV-SIF, Amber Trust SCA SICAF-SIF, Firebird Republics Fund, Ltd ir Firebird Avrora Fund, Ltd (toliau – Pardavėjai) dėl visų Pardavėjams priklausančių Bendrovės akcijų (t. y. dėl 23 716 668 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, sudarančių 59,86 procentus visų akcijų ir jų suteikiamų balsų visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime) ir konvertuojamųjų obligacijų (t. y. dėl 43 000 konvertuojamųjų obligacijų) pardavimo Pirkėjui.

Nuosavybės teisės į Bendrovės akcijas perleidimas Pirkėjui turi įvykti 2011 m. gruodžio 12 d. arba ankstesnę tarp šalių sutartą datą. Nurodytoje sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už visas parduodamas Bendrovės akcijas Pirkėjas Pardavėjams bendrai sumokės 12 800 000 eurų, t. y. po 0,5397 euro už vieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją.

Po nuosavybės teisės į Bendrovės akcijas įgijimo Pirkėjas privalės pateikti ir įgyvendinti pagal Lietuvos Respublikos įmonių perėmimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus privalomą oficialių siūlymą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas ir jos vertybinius popierius, patvirtinančius teisę įsigyti balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius, nebent Pirkėjas taikytinų teisės aktų numatyta tvarka perleistų Bendrovės akcijas, kurios suteikia daugiau kaip 1/3 balsų jos visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės žiniomis, Pirkėjui įsigijus jos akcijas kaip nurodyta aukščiau, Pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teiks ir įgyvendins privalomą oficialų siūlymą.

Advokatų kontora TARK GRUNTE SUTKIENE buvo Pardavėjų patarėjas teisės klausimais, advokatų kontora LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas buvo Pirkėjo patarėjas teisės klausimais.

         Generalinis direktorius
         Gediminas Čeika
         +370 315 56206