Julkaistu: 2011-11-10 08:00:28 CET
Marimekko Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2011

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 10.11.2011 klo 9.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2011

Tammi-syyskuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja Marimekko-tuotteiden brändimyynti* 17 prosenttia. Kansainvälisen myynnin kehitys oli erittäin vahvaa: liikevaihto nousi 22 prosenttia. Kasvun vetureita olivat Aasian-Tyynenmeren alue ja Keski- ja Etelä-Eurooppa. Liikevoitto laski odotetusti huomattavien kansainvälistymiseen tehtyjen panostusten sekä kasvaneiden henkilöstö- ja markkinointikulujen johdosta.

Tammi-syyskuu

 • Liikevaihto kasvoi 5,2 % ja oli 53,9 milj. euroa (51,2 milj. euroa).
  • Kansainvälinen myynti nousi 22,0 % ja oli 19,7 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Voimakkainta myynninkasvu oli Aasian-Tyynenmeren alueella ja Keski- ja Etelä-Euroopassa. Myynti kasvoi hyvin myös Pohjois-Amerikassa; laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua kertyi noin 11 %.
  • Myynti Suomessa laski 2,6 % ja oli 34,2 milj. euroa (35,1 milj. euroa). Myynnin heikkeneminen johtui vuoden kolmannella neljänneksellä jälleenmyyntikentässä tapahtuneista jakelustrategian mukaisista muutoksista ja pienentyneistä kampanjatoimituksista.
 • Liikevoitto oli 1,9 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Lasku johtui pääasiassa huomattavista kansainvälistymiseen tehdyistä panostuksista sekä kasvaneista henkilöstö- ja markkinointikuluista.
 • Investoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, 5,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
 • Brändimyynti* kasvoi hyvin, 16,7 %, ja oli 121,1 milj. euroa (103,8 milj. euroa).
 • Yhtiön osavuosikatsauksessaan 17.8.2011 antama koko vuoden 2011 arvio on muuttumaton: Marimekko-konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan annetun vaihteluvälin (noin 5-10 %) alalaidassa, lähellä 5 %:a, ja liikevoiton heikkenemisen annetun vaihteluvälin (noin 40-60 %) ylälaidassa, noin 50-60 % edellisvuoteen verrattuna.

Heinä-syyskuu

 • Liikevaihto kasvoi 1,8 % ja oli 19,8 milj. euroa (19,5 milj. euroa).
  • Kansainvälinen myynti nousi 19,5 % ja oli 7,2 milj. euroa (6,0 milj. euroa). Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Kasvu oli selvästi voimakkainta Aasian-Tyynenmeren alueella ja Keski- ja Etelä-Euroopassa.
  • Myynti Suomessa laski 6,2 % ja oli 12,6 milj. euroa (13,4 milj. euroa).
 • Liikevoitto laski odotetusti ja oli 2,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa).

 

  1-9/2011 1-9/2010  Muutos, % 1-12/2010
         
Liikevaihto, 1 000 euroa 53 861 51 223 5,2 73 297
Liikevoitto, 1 000 euroa 1 883 5 981 -68,5 8 169
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 1 000 euroa 2 052 5 981 -65,7 8 169
Kauden voitto, 1 000 euroa 1 415 4 421 -68,0 6 072
Tulos/osake, euroa 0,18 0,55 -67,3 0,76
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 euroa -1 816  922   4 559
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,2 24,8   25,0
Omavaraisuusaste, % 65,5 80,4   78,8
         
Brändimyynti*, 1 000 euroa 121 149 103 793 16,7 149 717
Myymälät & shop-in-shopit**, kpl 83 81 2,5 84

* Arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin näille jakelijoille, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.

** Sisältää Marimekon omat vähittäismyymälät, jälleenmyyjäomisteiset Marimekko-myymälät (ent. konseptimyymälät) sekä yli 30 m2:n suuruiset shop-in-shopit. Omia vähittäismyymälöitä oli 30 (25). Kokonaisluvun lasku heinä-syyskuussa 2011 johtuu jakelustrategian mukaisista muutoksista jälleenmyyntikentässä Suomessa. Myymälämuutoksista kerrotaan tarkemmin jäljempänä liiketoimintakatsauksissa markkina-alueittain.


Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

”Olen tyytyväinen siihen, että olemme tänä vuonna ottaneet useita rohkeita askeleita kansainvälisen kasvun tiellä ja että kaikki suunnitellut, yhtiön kokoon nähden mittavat toimenpiteet ovat toteutuneet aikataulussa.

Mielestäni liiketoimintamme kehitys tammi-syyskuussa oli positiivista ja rohkaisevaa. Brändimyynti kasvoi vahvasti, 17 %, ja oli 121 miljoonaa euroa. Kansainvälisen brändimyynnin osuus oli jo noin puolet, 49 %. Liikevaihto kasvoi 5 %. Tekemämme panostukset näkyvät, ja kansainvälinen myyntimme ylsi 22 %:n kasvuun. Aasian-Tyynenmeren alueella erinomainen myynninkehitys lisää uskoa kasvavaan kiinnostukseen tuotteitamme kohtaan. Kuluvana vuonna alue on noussut toiseksi suurimmaksi markkinaksemme, ohi Skandinavian. Tutkimme parhaillaan aktiivisesti mahdollisuuksia laajentaa toimintaamme tällä kasvavalla markkinalla tavoitteenamme löytää tietyiltä alueilta paikallisia yhteistyökumppaneita, jotka vastaisivat Marimekko-myymälöiden avaamisesta sekä muusta jakelusta esimerkiksi korkeatasoisiin tavarataloihin. Myynti kasvoi hyvin myös Keski- ja Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuoden kolmannella neljänneksellä avattiin uudet omat myymälät Kööpenhaminassa ja Tukholmassa sekä Marimekko-shop-in-shop Bostonissa. Katsauskauden jälkeen New Yorkissa avautunut lippulaivamyymälämme on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja ylittänyt odotuksemme. Lokakuussa avautui myös ensimmäinen oma vähittäismyymälämme Oslossa sekä Marimekko-shop-in-shop Miamin alueella.

Suomessa liikevaihtomme laski 3 %, mutta on tärkeää huomioida, että lasku johtui muutoksista, joilla tähtäämme kannattavuuden parantamiseen ja myynnin kasvuun pitkällä aikavälillä. Jakelustrategiamme mukaan meille tärkeiden kaupunkien keskustoissa tai kauppakeskuksissa sijaitsevat myymälät ovat pääsääntöisesti yhtiön omia. Vuoden kolmannella neljänneksellä suljettiin viisi jälleenmyyjäomisteista Marimekko-myymälää. Tilalle avatut kaksi omaa myymälää aloittivat toimintansa lokakuussa. Myös kampanjatoimitusten vähentäminen vaikutti liikevaihtoon heikentävästi. Marraskuun alussa on avattu kaksi uutta myymälää, toinen Helsingin keskustassa ja toinen Lahdessa. Kaiken kaikkiaan Suomessa ja ulkomailla on tänä vuonna avautunut 15 uutta myymälää, joista seitsemän on Marimekon omia.

Katsauskaudella tuloskehityksemme oli odotetun mukainen. Liikevoitto laski huomattavien kansainvälistymiseen tehtyjen panostusten, kasvaneiden henkilöstö- ja markkinointikulujen sekä kohonneiden raaka-ainekustannusten ja yleisen kustannustason nousun johdosta. Esimerkiksi henkilökuntamme määrä ulkomailla yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Ennakoimme tuloskehityksen kuitenkin kääntyvän parempaan suuntaan, kun laajentumiseen tekemämme panostukset alkavat tuottaa tulosta. On myös muistettava, että liiketoimintamme kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuvat tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle ja että vuoden viimeisellä neljänneksellä vähittäiskaupan osuus myynnistä on merkittävä.”

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Pakarinen
Puh. 09 758 7293
piia.pakarinen@marimekko.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin sekä vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2010 Marimekko-tuotteiden brändimyynti oli noin 150 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 73 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa Marimekko-myymälöitä oli 84. Vuonna 2011 keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka, Pohjois-Eurooppa ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 400 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2011

MARKKINAKATSAUS

Maailmantaloudessa yleinen epävarmuus on lisääntynyt selvästi sekä USA:n että Euroopan kriisimaiden, etenkin Kreikan, kärjistyneen valtionvelkatilanteen vuoksi. Vaikka maailmantalouden ennakoidaan kasvavan Aasian maiden vetämänä ensi vuonna lähes neljä prosenttia, voi lisääntyvä epävarmuus vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen kaikilla markkinoilla. USA:ssa ja Euroopassa talouskasvun odotetaan olevan heikkoa.

Suomessa suhdannekehityksessä tapahtui käänne huonompaan jo loppukesästä ja tämänhetkinen tilanne on vähän keskimääräistä heikompi. Kohoavat kustannukset rasittavat yritysten kannattavuutta. Kuluttajien luottamus on heikentynyt melko voimakkaasti, kun arviot Suomen talouskehityksestä ovat synkentyneet selvästi. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, marraskuu 2011). Kaupan liitto ennakoi joulukaupan arvon kasvavan noin neljä prosenttia talouden epävarmuudesta huolimatta (Kaupan liitto, joulukauppa 2011 -ennuste).

Tammi-syyskuussa 2011 Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,9 % (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2011, syyskuu, pikaennakko). Tammi-syyskuussa 2011 vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi 2,2 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 2,2 % ja miesten vaatteiden 4,5 %. Lasten vaatteiden myynti laski 1,0 %. Laukkujen myynti kasvoi 7,1 %. Tammi-elokuussa 2011 vaatteiden (SITC 84) vienti nousi 33 % ja tuonti 21 %; tekstiilien (SITC 65) vienti kasvoi 7 % ja tuonti 10 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, elokuu 2011).

LIIKEVAIHTO

Tammi-syyskuu
Tammi-syyskuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi kansainvälisen myynnin kasvun vetämänä 5,2 % ja oli 53 861 tuhatta euroa (51 223 tuhatta euroa).

Suomessa liikevaihto laski 2,6 % ja oli 34 154 tuhatta euroa (35 072 tuhatta euroa). Vähittäismyynti Suomessa nousi 2,0 %, kun taas tukkumyynti laski 10,7 %. Vähittäismyynnin kasvua hidastivat osaltaan edellisvuonna toteutetut myyntipinta-alan muutokset Helsingin myymälöissä. Tukkumyynnin laskun aiheuttivat jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä sekä vähentyneet kampanjatoimitukset. Viisi jälleenmyyjäomisteista Marimekko-myymälää suljettiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilalle avatut kaksi omaa myymälää aloittivat toimintansa lokakuussa. Yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyneet myyntitulot olivat aiemmin arvioidun mukaisesti hyvin vähäisiä verrattuna edellisvuoteen. Tämän vaikutus näkyi vuoden kolmannella neljänneksellä ja tulee näkymään myös viimeisellä neljänneksellä. Ilman näitä tekijöitä – myyntipinta-alan muutokset Helsingin myymälöissä, muutokset jälleenmyyntikentässä ja vähentyneet kampanjatoimitukset – myynti olisi kasvanut arviolta noin 2 %.

Kansainvälinen myynti kasvoi erittäin hyvin, 22,0 %, ja oli 19 707 tuhatta euroa (16 151 tuhatta euroa). Kansainvälisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 36,6 % (31,5 %). Brändimyynnistä 48,8 % (45,9 %) kertyi ulkomailta. Myynti kasvoi voimakkaasti Aasian-Tyynenmeren alueella, 53,9 %, ja Keski- ja Etelä-Euroopassa, 27,1 %, pääasiassa tukkumyynnin hyvän kehityksen ansiosta. Myös loppuvuonna 2010 sekä kuluvana vuonna avautuneet uudet myymälät lisäsivät myyntiä näillä markkina-alueilla. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi 5,8 %. Laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua Pohjois-Amerikassa kertyi noin 11 %. Skandinaviassa myynti oli vertailukauden tasolla. Kuluttajien ostokäyttäytyminen oli varovaista etenkin Tanskassa, mikä vähensi myyntiä. Myyntiä puolestaan kasvattivat Kööpenhaminassa ja Tukholmassa kolmannella neljänneksellä avatut myymälät.

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 38,1 %, sisustus 41,4 % ja laukut 20,5 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 63,4 %, Skandinavia 9,8 %, Keski- ja Etelä-Eurooppa 9,0 %, Pohjois-Amerikka 5,3 % ja Aasian-Tyynenmeren alue 12,5 %.

Heinä-syyskuu
Heinä-syyskuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 1,8 % ja oli 19 812 tuhatta euroa (19 468 tuhatta euroa). Kansainvälinen myynti kasvoi hyvin, 19,5 %, ja oli 7 206 tuhatta euroa (6 031 tuhatta euroa). Myynti nousi pääasiassa Aasian-Tyynenmeren alueen sekä Keski- ja Etelä-Euroopan tukkumyynnin erittäin hyvän kehityksen ansiosta. Myyntiä nostivat myös loppuvuonna 2010 avatut Berliinin- ja Malmön-myymälät sekä katsauskaudella avatut myymälät Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Suomessa liikevaihto laski 6,2 % ja oli 12 606 tuhatta euroa (13 437 tuhatta euroa). Tämä johtui tukkumyynnin laskusta, johon vaikuttivat jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä. Kaudella viisi jälleenmyyjäomisteista Marimekko-myymälää suljettiin. Tilalle avatut kaksi omaa myymälää aloittivat toimintansa lokakuussa. Yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyneet myyntitulot olivat myös hyvin vähäisiä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Ilman näitä tekijöitä myynnin kehitys oli positiivinen ja myynti kasvoi noin 3 %.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Vaatetus
Tammi-syyskuussa 2011 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto nousi 5,9 % ja oli 20 534 tuhatta euroa (19 387 tuhatta euroa). Myynti kasvoi erittäin voimakkaasti Aasian-Tyynenmeren alueella, muun muassa uusien myymälöiden ostojen ja menestyksekkäiden mallistojen ansiosta. Myös Skandinaviassa ja Keski- ja Etelä-Euroopassa myynti kasvoi. Suomessa myynti oli vertailukauden tasolla. Pohjois-Amerikassa myynti sen sijaan laski. Kansainvälisen myynnin osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 31,3 %.

Sisustus
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 1,7 % ja oli 22 289 tuhatta euroa (21 919 tuhatta euroa). Kasvu kertyi pääosin Aasian-Tyynenmeren alueelta ja Keski- ja Etelä-Euroopasta. Kasvu johtui osittain uusien myymälöiden ostoista. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi ja Skandinaviassa laski hieman. Suomessa sisustustuotteiden myynti laski; tämä johtui muutoksista jälleenmyyntikentässä sekä vähentyneistä kampanjatoimituksista. Kansainvälisen myynnin osuus sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 41,5 %.

Laukut
Laukut-tuotelinjan liikevaihto kasvoi 11,3 % ja oli 11 038 tuhatta euroa (9 917 tuhatta euroa). Myynti kasvoi merkittävästi Pohjois-Amerikassa, Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Aasian-Tyynenmeren alueella. Suomessa ja Skandinaviassa myynti kasvoi aavistuksen. Myynnin kasvua Suomessa hidastivat muutokset jälleenmyyntikentässä. Kansainvälisen myynnin osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 36,5 %.

Suomi
Tammi-syyskuussa 2011 myynti Suomessa laski 2,6 % ja oli 34 154 tuhatta euroa (35 072 tuhatta euroa). Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden myynti nousi 2,0 %. Myynnin kasvua hidastivat osaltaan edellisvuonna toteutetut myyntipinta-alan muutokset Helsingin myymälöissä. Tukkumyynti Suomessa laski 10,7 %. Tämä johtui osittain jälleenmyyntikentässä tapahtuneista jakelustrategian mukaisista muutoksista. Strategian mukaan yhtiölle tärkeiden kaupunkien keskustoissa tai kauppakeskuksissa sijaitsevat myymälät ovat pääsääntöisesti yhtiön omia. Viisi jälleenmyyjäomisteista Marimekko-myymälää suljettiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilalle avatut kaksi omaa myymälää aloittivat toimintansa täysin uudistettuina lokakuussa. Tukkumyynnin laskuun vaikutti lisäksi se, että yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyneet myyntitulot olivat hyvin vähäisiä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Hintavetoisia kampanjoita vähentämällä pyritään parantamaan keskimääräistä myyntikatetta ja brändin hinnoitteluvoimaa entisestään. Yllä mainitut tekijät vaikuttivat etenkin sisustustuotteiden myyntiin, joka laski jonkin verran. Vaatteiden myynti oli vertailukauden tasolla. Laukkujen myynti puolestaan kasvoi aavistuksen. Kolmen jälleenmyyjäomisteisen Marimekko-myymälän valikoimaan tuli myös muiden brändien tuotteita, jolloin niitä ei enää lasketa Marimekko-myymälöiksi. Muutoksella ei ollut taloudellista vaikutusta.

Skandinavia
Skandinaviassa (ent. muut Pohjoismaat) myynti oli vertailukauden tasolla, 5 294 tuhatta euroa (5 284 tuhatta euroa). Myös eri tuotelinjojen myynnit olivat suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kaudella avattiin kaksi uutta omaa vähittäismyymälää, toinen Kööpenhaminan lentokentällä elokuussa ja toinen Tukholmassa syyskuun puolivälissä. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on ollut varovaista etenkin Tanskassa, jossa yleinen epäluottamus maan talouskehitystä ja johtoa kohtaan on kasvanut. Ilman myymäläavauksia myynnin kehitys Skandinaviassa olisi ollut huomattavasti heikompaa.

Keski- ja Etelä-Eurooppa
Keski- ja Etelä-Euroopassa (ent. muu Eurooppa) liikevaihto nousi 4 866 tuhanteen euroon, mikä oli 27,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin (3 827 tuhatta euroa). Laukkujen myynti kasvoi voimakkaasti; myös vaatteiden ja sisustustuotteiden myynti kasvoi hyvin. Osa myynnin kasvusta tuli loppuvuonna 2010 avatun Berliinin-myymälän liikevaihdosta, mutta myös muu myynti veti hyvin Saksassa ja Benelux-maissa.

Pohjois-Amerikka
Pohjois-Amerikassa liikevaihto kasvoi 5,8 % ja oli 2 835 tuhatta euroa (2 679 tuhatta euroa). Laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua kertyi kuitenkin noin 11 %. Laukkujen myynti kasvoi erittäin voimakkaasti. Sisustustuotteiden myynti kasvoi myös hieman, mutta vaatteiden myynti laski. Merkittävä osa laukkujen ja sisustustuotteiden myynnin kasvusta tuli loppuvuonna 2010 ja kuluvana vuonna Yhdysvalloissa avattujen kuuden uuden Marimekko-shop-in-shopin ostoista. Näistä viimeisin avattiin syyskuussa Bostonissa.

Aasian-Tyynenmeren alue
Aasian-Tyynenmeren alueella (ent. muut maat) liikevaihto kasvoi erittäin hyvin, 53,9 %, ja oli 6 712 tuhatta euroa (4 361 tuhatta euroa). Vahva myynninkasvu kaikissa maissa lisää uskoa kasvavaan kiinnostukseen yhtiön tuotteita kohtaan tällä markkina-alueella. Kuluvana vuonna alue on noussut yhtiön toiseksi suurimmaksi markkinaksi, ohi Skandinavian. Kaikkien tuotelinjojen myynti kasvoi vahvasti. Erityisen voimakasta oli vaatemyynnin kasvu uusien mallistojen saaman positiivisen vastaanoton ansiosta. Liikevaihtoa kasvattivat osaltaan myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avatun uuden Japanin-myymälän avausostot sekä loppuvuonna 2010 avatun Soulin-myymälän ostot.

Tuotanto
Tammi-syyskuussa 2011 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 30 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan kauteen. Vertailukaudella kysynnän tavanomaista alhaisempi taso laski tuotantomäärää; kysyntä elpyi loppuvuotta kohden. Lisäksi tuotantomäärän nousuun vaikuttivat henkilöresurssien lisääminen ja tuotantoprosessien tehostaminen sekä se, että joidenkin aiemmin alihankintana painettujen kankaiden valmistus siirrettiin omaan kangaspainoon. Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä oli vertailukauden tasolla. Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski huomattavasti tuotantorakenteen muutosten johdosta; muutosten jälkeen tehtaan kapasiteetti on ollut täyskäytössä.

TULOS

Tammi-syyskuu
Tammi-syyskuussa 2011 konsernin liikevoitto laski odotetusti ja oli 1 883 tuhatta euroa (5 981 tuhatta euroa). Voitto verojen jälkeen oli 1 415 tuhatta euroa (4 421 tuhatta euroa) ja tulos osaketta kohden 0,18 euroa (0,55 euroa). Tulosta rasittivat huomattavat panostukset kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa, kasvaneet henkilöstökulut sekä kohonneet raaka-ainekustannukset ja yleisen kustannustason nousu. Lisäksi markkinointikulut olivat merkittävästi suuremmat kuin vertailukaudella: 3 476 tuhatta euroa (1 882 tuhatta euroa) eli 6,5 % (3,7 %) konsernin liikevaihdosta. Ero johtuu siitä, että vertailukauden markkinointikulut olivat poikkeuksellisen alhaiset, sekä myymäläavauksiin ja yhtiön juhlavuoteen liittyvistä kuluista. Tukkumyynnin laskulla Suomessa oli myös tulosta heikentävä vaikutus. Lasku johtui jakelustrategian mukaisista muutoksista jälleenmyyntikentässä sekä vähentyneistä kampanjatoimituksista. Tulosta puolestaan paransi myynnin erittäin hyvä kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella. Vähittäismyynnin kasvu Suomessa sekä ulkomailla avattujen myymälöiden tuoma myynninlisäys vahvistivat myös tulosta.

Konsernin poistot kasvoivat merkittävien investointien seurauksena 1 450 tuhanteen euroon (1 108 tuhatta euroa), joka oli 2,7 % (2,2 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 47 tuhatta euroa (12 tuhatta euroa) eli 0,1 % (0,02 %) liikevaihdosta.

Heinä-syyskuu
Heinä-syyskuussa 2011 konsernin liikevoitto oli 2 321 tuhatta euroa (4 170 tuhatta euroa). Kannattavuutta heikensivät odotetun mukaisesti huomattavat panostukset kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa, kasvaneet henkilöstökulut sekä kohonneet raaka-ainekustannukset ja yleisen kustannustason nousu. Lisäksi tulosta rasitti Suomen-tukkumyynnin lasku, joka johtui jakelustrategian mukaisista muutoksista jälleenmyyntikentässä sekä vähentyneistä kampanjatoimituksista. Tulosta puolestaan paransivat vähittäismyynnin kasvu Suomessa sekä ulkomailla avattujen myymälöiden tuoma myynninlisäys. Aasian-Tyynenmeren alueen vahvalla myynninkehityksellä oli myös positiivinen tulosvaikutus.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5 529 tuhatta euroa (689 tuhatta euroa) eli 10,3
 % (1,3 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääosin verkkokauppahankkeeseen, uusien myymälätilojen rakentamiseen ja kalustehankintoihin, uuden painokoneen hankintaan sekä tietojärjestelmien hankintoihin ja kehittämiseen.

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 65,5 % (80,4 % 30.9.2010, 78,8 % 31.12.2010). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 6,7 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa oli -21,0 %.

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden päättyessä 5 360 tuhatta euroa (0 euroa). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 3 260 tuhatta euroa (6 860 tuhatta euroa).

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Osakepääoma
Katsauskauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.

Osakeomistus
Kauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 858 (6 676) osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 13,6 % (14,5 %) ja ulkomaalaisten omistuksessa 15,9 % (15,8 %). Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 1 150 930 (1 086 440) osaketta eli 14,3 % (13,5 %) yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 30.9.2011

 

    Osakkeita ja ääniä, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, %
1. Muotitila Oy 1 127 700 14,03
2. Semerca Investment Ltd 850 377 10,58
3. ODIN Finland 404 513 5,03
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 385 920 4,80
5. Kuntien eläkevakuutus 301 987 3,76
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 265 419 3,30
7. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 218 163 2,71
8. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi 66 395 0,82
9. Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry 50 000 0,62
10. Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Small Firm 50 000 0,62
  Yhteensä 3 720 474 46,27
  Hallintarekisteröidyt 1 096 249 13,64
  Muut 3 223 277 40,09
  Yhteensä 8 040 000 100,00


Liputukset
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 2,05 %:iin eli 164 560 osakkeeseen osakelainan johdosta 19.4.2011 ja palautui 5,77 %:iin eli 464 152 osakkeeseen osakelainan päättyessä 10.5.2011.


Valtuutukset
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen.

Osakkeiden vaihto
Kauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 950 707 kappaletta eli 11,8 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 12 799 110 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 10,50 euroa, ylin 15,90 euroa ja keskikurssi 13,48 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 10,70 euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2011 oli 86 028 000 euroa (90 691 200 euroa 30.9.2010, 115 776 000 euroa 31.12.2010).

HENKILÖSTÖ

Tammi-syyskuussa 2011 henkilöstöä oli keskimäärin 393 (372) ja kauden lopussa 405 (378). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 47 (18) henkilöä.

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut hallituksen toimintakertomuksessaan 7.2.2011 esittämän katsauksen jälkeen muita merkittäviä muutoksia kuin se, että yleinen epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt selvästi. Lähiajan erityiset riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen sekä sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä ja mahdolliseen vaikutukseen kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Lisäksi kasvun hallinta, raaka-aineiden ja muiden hankintahintojen muutokset sekä yleisen kustannustason nousu korostuvat yhtiön riskienhallinnassa. Markkinoiden yleisen levottomuuden vuoksi yhtiö seuraa myös valuuttakurssien muutoksia aiempaa tarkemmin. Niillä ei kuitenkaan arvioida olevan olennaista vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Konsernin päälaskutusvaluutta on euro; muut merkittävät laskutusvaluutat ovat Ruotsin kruunu ja Yhdysvaltain dollari. Dollarin osuus kokonaislaskutuksesta kasvaa tulevaisuudessa Pohjois-Amerikkaan tehtyjen panostusten myötä.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista kerrotaan vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

TYTÄRYHTIÖIDEN SULAUTUMINEN

Marimekko Oyj:n hallitus päätti Marimekko Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Marimekko Tuotanto Oy:n, Marimekko Kitee Oy:n ja Decembre Oy:n sulauttamisesta emoyhtiöön. Sulauttaminen toteutetaan konsernirakenteen ja yhtiöhallinnon yksinkertaistamiseksi sekä liiketoiminnan tehostamiseksi ja kulujen vähentämiseksi.

Sulautumisessa kaikki sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle Marimekko Oyj:lle. Sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajalle, Marimekko Oyj:lle, ei tytäryhtiösulautumisessa anneta sulautumisvastiketta. Sulautuminen ei aiheuta henkilöstövaikutuksia. Sulauttamisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2011.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Myymäläavauksia
Yhtiön oma lippulaivamyymälä Manhattanilla New Yorkissa avattiin lokakuun alussa. Myyntipinta-alaltaan 350 m2:n suuruinen myymälä sijaitsee yhdessä Manhattanin vilkkaimmista kortteleista, Fifth Avenuen ja Broadwayn risteyksessä Flatiron Districtillä. Lokakuussa avattiin myös Marimekon ensimmäinen oma vähittäismyymälä Oslossa sekä Marimekko-shop-in-shop Miamin alueella. Suomessa loka-marraskuussa on avattu neljä myymälää: Helsingin keskustassa, Espoossa, Vantaalla ja Lahdessa.

LOPPUVUODEN 2011 NÄKYMÄT

Yleiseen talouskehitykseen liittyvä kasvanut epävarmuus tekee markkinoiden kehityksen ja yhtiön loppuvuoden näkymien ennustamisen vaikeaksi. Epävarmuudella voi olla vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Marimekon myynnin ennakoidaan pysyvän kasvu-uralla ja uusien myymälöiden vauhdittavan etenkin kansainvälistä myyntiä. Suomessa myynninkehityksen arvioidaan olevan muilta osin hyvää, mutta aiemmin kerrottujen jakelustrategian mukaisten muutosten odotetaan vaikuttavan myyntiin heikentävästi. Lisäksi yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyvät myyntitulot tulevat olemaan hyvin vähäisiä. Hintavetoisia kampanjoita vähentämällä pyritään parantamaan keskimääräistä myyntikatetta ja brändin hinnoitteluvoimaa entisestään.

Huomattavat panostukset kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa sekä liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen ovat niin suuria, että ne tulevat näkymään merkittävänä kiinteiden kulujen kasvuna ja rasittamaan liiketulosta huomattavasti myös loppuvuonna. Näillä toimenpiteillä ja panostuksilla, jotka ovat poikkeuksellisen suuria ja joista monet ovat etupainotteisia ajoittuen kuluvalle vuodelle, pyritään muokkaamaan liiketoiminnan rakennetta ja luomaan pohjaa pidemmän aikavälin kasvulle ja paremmalle kannattavuudelle. Lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset sekä yleisen kustannustason nousu luovat yhtiölle hinnankorotuspaineita.
 
Vuodeksi 2011 suunniteltujen Marimekko-konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 6,5 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät muun muassa Helsingin kangaspainon noin 1,5 miljoonan euron koneinvestointi, noin miljoonan euron verkkokauppainvestointi, New Yorkin lippulaivamyymälän ja showroomin rakennuskustannukset sekä muiden uusien vähittäismyymälöiden kustannukset.

Yhtiön osavuosikatsauksessaan 17.8.2011 antama koko vuoden 2011 arvio on muuttumaton: Marimekko-konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan annetun vaihteluvälin (noin 5-10 %) alalaidassa, lähellä 5 %:a, ja liikevoiton heikkenemisen annetun vaihteluvälin (noin 40-60 %) ylälaidassa, noin 50-60 % edellisvuoteen verrattuna.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuvat yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuoden viimeisellä neljänneksellä vähittäiskaupan osuus myynnistä on merkittävä.

Helsingissä 10. marraskuuta 2011

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin tunnuslukuja
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain
Segmenttitiedot
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos/osake (EPS), euroa:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euroa:
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 30.9.

Oman pääoman tuotto (ROE), %:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma

KONSERNITULOSLASKELMA

 

(1 000 euroa) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
           
LIIKEVAIHTO 19 812 19 468 53 861 51 223 73 297
Liiketoiminnan muut tuotot - 3 2 13 16
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1 181 -42 -3 162 -1 072 -1 173
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 8 392 7 051 22 809 19 860 28 496
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 530 3 786 14 145 12 459 17 311
Poistot 534 385 1 450 1 108 1 478
Liiketoiminnan muut kulut 5 216 4 121 16 738 12 900 19 032
           
LIIKEVOITTO 2 321 4 170 1 883 5 981 8 169
           
Rahoitustuotot 2 3 43 9 83
Rahoituskulut -32 -40 -90 -21 -29
  -30 -37 -47 -12 54
           
VOITTO ENNEN VEROJA 2 291 4 133 1 836 5 969 8 223
           
Tuloverot 568 1 075 421 1 548 2 151
           
TILIKAUDEN VOITTO 1 723 3 058 1 415 4 421 6 072
           
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille 1 723 3 058 1 415 4 421 6 072
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,21 0,38 0,18 0,55 0,76


LAAJA TULOSLASKELMA
 

(1 000 euroa) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
           
Tilikauden tulos 1 723 3 058 1 415 4 421 6 072
Muut laajan tuloksen erät          
   Muuntoeron muutos -67 -4 -45 -5 8
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1 656 3 054 1 370 4 416 6 080
           
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille 1 656 3 054 1 370 4 416 6 080


KONSERNITASE
 

(1 000 euroa) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
       
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset hyödykkeet 11 798 9 184 9 390
Aineettomat hyödykkeet 2 540 619 869
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 12 16
Laskennalliset verosaamiset 197 - -
  14 551 9 815 10 275
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 21 449 16 708 17 172
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 884 7 188 6 437
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 566 18 -
Rahavarat 3 260 6 860 9 667
  33 159 30 774 33 276
       
VARAT YHTEENSÄ 47 710 40 589 43 551
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 8 040 8 040 8 040
Muuntoerot -35 -3 10
Kertyneet voittovarat 23 230 24 586 26 237
Oma pääoma yhteensä 31 235 32 623 34 287
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 633 692 651
Rahoitusvelat 5 360 - -
  5 993 692 651
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat ja muut velat 10 482 7 274 8 583
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - - 30
  10 482 7 274 8 613
       
Velat yhteensä 16 475 7 966 9 264
       
OMA PÄÄOMAT JA VELAT YHTEENSÄ 47 710 40 589 43 551
       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

(1 000 euroa) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
       
LIIKETOIMINNNAN RAHAVIRTA      
       
Tilikauden voitto 1 415 4 421 6 072
Oikaisut      
   Suunnitelman mukaiset poistot 1 450 1 108 1 478
   Rahoitustuotot ja -kulut 47 12 -54
   Verot 421 1 548 2 151
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 333 7 089 9 647
       
Käyttöpääoman muutos -4 086 -3 670 -2 452
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 646 -1 594 -1 193
   Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -4 276 -1 479 -1 943
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 1 836 -597 684
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -753 3 419 7 195
       
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -90 -21 -30
Saadut korot 44 9 81
Maksetut verot -1 017 -2 485 -2 687
       
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -1 816 922 4 559
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 529 -689 -1 519
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 529 -689 -1 519
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
       
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 360 - -
Maksetut osingot -4 422 -3 618 -3 618
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 938 -3 618 -3 618
       
Rahavarojen muutos -6 407 -3 385 -578
       
Rahavarat kauden alussa 9 667 10 245 10 245
Rahavarat kauden lopussa 3 260 6 860 9 667


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

(1 000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
 
Osakepääoma

Muuntoerot
Kertyneet
voittovarat
Oma pääoma
yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2010 8 040 2 23 783 31 825
Tilikauden laaja tulos   -5 4 421 4 416
Osingonjako     -3 618 -3 618
Oma pääoma 30.9.2010 8 040 -3 24 586 32 623
         
Oma pääoma 1.1.2011 8 040 10 26 237 34 287
Tilikauden laaja tulos   -45 1 415 1 370
Osingonjako     -4 422 -4 422
Oma pääoma 30.9.2011 8 040 -35 23 230 31 235


TUNNUSLUKUJA

  1-9/2011 1-9/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
Tulos/osake, euroa 0,18 0,55 -67,3 0,76
Oma pääoma/osake, euroa 3,88 4,06 -4,4 4,26
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,8 18,3   18,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,2 24,8   25,0
Omavaraisuusaste, % 65,5 80,4   78,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 6,7 -21,0   -28,2
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 5 529 689   1 519
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 10,3 1,3   2,1
Vastuusitoumukset, 1 000 euroa 19 555 9 142 113,9 11 147
Henkilöstö keskimäärin 393 372 5,6 375
Henkilöstö kauden lopussa 405 378 7,1 388
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 8 040 8 040   8 040
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä keskimäärin (1 000 kpl) 8 040 8 040   8 040


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

(1 000 euroa) 7-9/
2011
7-9/
2010*
Muutos, % 1-9/
2011
1-9/
2010*
Muutos, % 1-12/
2010*
               
Suomi 12 606 13 437 -6,2 34 154 35 072 -2,6 51 277
Skandinavia 1 956 1 871 4,5 5 294 5 284 0,2 7 045
Keski- ja Etelä-Eurooppa 1 696 1 409 20,4 4 866 3 827 27,1 5 248
Pohjois-Amerikka 1 144 1 062 7,7 2 835 2 679 5,8 4 020
Aasian-Tyynenmeren alue 2 410 1 689 42,7 6 712 4 361 53,9 5 707
YHTEENSÄ 19 812 19 468 1,8 53 861 51 223 5,2 73 297

* Johtuen katsauskaudella tehdyistä muutoksista yhtiön sisäisessä myyntilaskennassa aiemmin raportoidut markkina-aluekohtaiset vertailuluvut ovat muuttuneet.

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN

(1 000 euroa) 7-9/
2011
7-9/
2010*
Muutos, % 1-9/
2011
1-9/
2010*
Muutos, % 1-12/
2010*
               
Vaatetus 7 571 7 028 7,7 20 534 19 387 5,9 25 703
Sisustus 7 782 8 232 -5,5 22 289 21 919 1,7 34 028
Laukut 4 459 4 208 6,0 11 038 9 917 11,3 13 566
YHTEENSÄ 19 812 19 468 1,8 53 861 51 223 5,2 73 297

* Johtuen katsauskaudella tehdyistä muutoksista yhtiön sisäisessä myyntilaskennassa aiemmin raportoidut tuotelinjakohtaiset vertailuluvut ovat muuttuneet.

SEGMENTTITIEDOT
 

(1 000 euroa) 1-9/2011 1-9/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
Marimekko-liiketoiminta        
   Liikevaihto 53 861 51 223 5,2 73 297
   Liikevoitto 1 883 5 981 -68,5 8 169
   Varat 47 710 40 569 17,6 43 551


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 

(1 000) euroa 7-9/2011 4-6/2011 1-3/2011 10-12/2010
         
Liikevaihto 19 812 16 815 17 234 22 074
Liiketulos 2 321 -798 360 2 188
Tulos/osake, euroa 0,21 -0,07 0,04 0,21
         
(1 000 euroa) 7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009
         
Liikevaihto 19 468 15 747 16 008 20 719
Liiketulos 4 170 588 1 223 2 353
Tulos/osake, euroa 0,38 0,05 0,12 0,22