Paskelbta: 2011-11-05 14:05:53 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie esminį įvykį

2011 m. lapkričio 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. lapkričio 5 d., priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2012 m. balandžio 30 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 1,40 EUR (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

         Finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55 102