Paskelbta: 2011-10-28 12:46:22 CEST
Nasdaq Vilnius
Automatinio pavedimų vykdymo sustabdymas

Sustabdyta prekyba AB "Anykščių vynas" akcijomis dėl esminės informacijos paskelbimo

Rinkos operacijų departamento sprendimas (2011-10-28,   Nr. 358)

 

Nedelsiant sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis 2011-10-28:
Anykščių vynas PVA (LT0000112773  ANK1L)                                                       
LR Vertybinių popierių komisijos nurodymu (dėl esminės informacijos paskelbimo).

        

 

 

 

 

         AB NASDAQ OMX Vilnius
         Rinkos operacijų departamentas
         8 5 272 36 11