Julkaistu: 2011-10-27 08:30:00 CEST
Finnair Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Finnair-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 10,1 %, toiminnallinen liiketulos oli 27,6 miljoonaa euroa

Finnair Oyj       Pörssitiedote    27.10.2011 klo 9.30 
 

Rakennemuutoksessa ensimmäisiä askeleita voitollisella kolmannella vuosineljänneksellä

 

Avainluvut

 

    7-9/ 2011 7-9/ 2010 Muutos % 1-9/
2011
1-9/ 2010 Muutos %
Liikevaihto ja tulos              
Liikevaihto milj.euroa 607,2 551,4 10,1 1 680,3 1 506,4 11,5
Toiminnallinen liiketulos, EBIT* milj.euroa 27,6 41,9 -34,1 -29,3 2,0  
Toiminnallinen liiketulos liikevaihdosta prosenttia 4,5 7,6   -1,8 0,1  
Liiketulos, EBIT milj.euroa 10,6 50,6 -79,1 -57,7 -8,6  
EBITDAR milj.euroa 75,8 86,1 -12,0 113,2 138,6 -18,3
Tulos ennen veroja milj.euroa 3,1 43,9 -92,9 -73,3 -23,4  
Kauden tulos milj.euroa 1,9 32,4 -94,1 -54,9 -17,1  
Tase ja kassavirta              
Omavaraisuusaste prosenttia       33,1 34,0  
Nettovelkaantumisaste, Gearing prosenttia       41,9 33,5  
Oikaistu nettovelkaantumisaste, Adjusted Gearing prosenttia       101,4 90,0  
Bruttoinvestoinnit milj.euroa 121,0 12,9   182,8 156,4  
Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE,
12 kk rullaava
prosenttia       -3,4 -2,9  
Oman pääoman tuotto, ROE,
12 kuukautta rullaava
prosenttia       -7,5 -6,4  
Liiketoiminnan nettorahavirta milj.euroa -5,7 46,8   46,4 48,4  
Osake              
Osakkeen hinta vuosineljänneksen lopussa euroa 2,94 4,95   2,94 4,95  
Osakekohtainen tulos, EPS euroa 0,00 -0,24   -0,48 -0,18  
Liikennesuorite, yksikkökustannukset ja -tuotot              
Matkustajamäärä tuhatta hlöä 2 174 1 960 11,0 6 100 5 479 11,3
Tarjotut henkilökilometrit, ASK milj. 7 553 6 612 14,2 22 057 19 082 15,6
Myydyt henkilökilometrit, RPK milj. 5 849 5 194 12,6 16 305 14 781 10,3
Matkustajakäyttöaste, PLF prosenttia 77,4 78,5 -1,1 73,9 77,5 -3,5
Yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä, RASK senttiä/ASK 6,4 6,7 -4,3 6,0 6,2 -3,3
Yksikkötuotto myydyltä henkilökilometriltä, yield senttiä/RPK 7,4 7,5 -1,9 7,2 7,03 2,0
Yksikkökustannus tarjotulta henkilökilometriltä, CASK senttiä/ASK 6,2 6,3 -1,3 6,3 6,5 -2,9
CASK  ilman polttoainetta senttiä/ASK 4,5 4,6 -3,5 4,6 4,9 -5,9
Tarjotut tonnikilometrit, ATK milj. 1 196 1 020 17,3 3 420 2 848 20,1
Myydyt tonnikilometrit, RTK milj. 769 679 13,3 2 125 1 865 14,0
Kuljetetun rahdin ja postin määrä tonnia 39 286 34 891 12,6 107 852 89 426 20,6
Rahtiliikenteen yksikkötuotto myydyltä tonnikilometriltä senttiä/RTK 26,3 25,6 3,1 26,7 25,5 4,8
Kokonaiskäyttöaste prosenttia 64,4 66,6   62,1 65,5 -3,3
Lentojen lukumäärä 1 19 764 19 575 1,0 60 595 56 616 7,0
Henkilöstö              
Henkilöstö, keskimäärin         7 514 7 608 -1,2

 * Toiminnallinen liiketulos: liiketulos ennen johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutoksia, kertaluonteisia eriä ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja

  

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta:

 Saavutimme kausiluonteisesti vahvalla kolmannella vuosineljänneksellä voitollisen tuloksen, ja toiminnallinen liikevoittomme oli 27,6 miljoonaa euroa ja taseemme edelleen vahva. Vaikka tämä vuosi on ollut meille vaikea, kolmanteen vuosineljännekseen sisältyi myös myönteisiä uutisia. Saimme elokuussa viranomaishyväksynnät Flybe Nordicin Finnish Commuter Airlines – ostolle. Uskon vahvasti, että tällä osakkuusyhtiöllämme on hyvät mahdollisuudet nousta Pohjoismaiden ja Baltian alueellisen lentämisen johtavaksi yritykseksi, joka paikallismatkustuksen lisäksi kasvattaa jatkossa myös Aasian ja Euroopan syöttöliikenteemme matkustajavirtoja. Myös yritysmyyntimme on jatkanut myönteistä kehitystään ja erityisen ilahtunut olen Aasian yritysmyynnin lähes 50 prosentin kasvusta edellisvuoden kolmanteen vuosineljännekseen nähden.

Myös asiakastyytyväisyytemme on edelleen parantunut, ja yhdysvaltalainen Travel + Leisure -lehti nimesi Finnairin maailman lentoyhtiöiden huippujoukkoon palvelun laadussa. Asiakaspalveluidentiteettimme kehittämiseksi viimeisen vuoden aikana tehty työ kantaa hedelmää, mistä henkilöstömme ansaitsee kiitokset.

Toukokuussa avattu Singaporen reitti on otettu hyvin vastaan, ja voimme olla tyytyväisiä reitin alkukuukausiin. Olemme tarkastelleet reittiverkostoamme kriittisin silmin ja tehneet reittikohtaisia muutoksia talvikauden lento-ohjelmaamme. Jatkamme edelleen verkostomme arviointia mahdollisimman tehokkaan verkoston kehittämiseksi.

Emme kuitenkaan voi olla kolmannen vuosineljänneksen tulokseen tyytyväisiä, varsinkin kun vuoden viimeinen neljännes tulee jäämään tappiolliseksi, kuten aiemmin olemme kertoneet.  Siksi ne rakennemuutos- ja kustannussäästötoimet, joista jo elokuussa kerroimme, ovat välttämättömiä. Olemme käyneet järjestelmällisesti läpi kaikki kuluerämme ja arvioineet, missä voisimme karsia kuluja toimintamme tulevaisuutta vaarantamatta. Olemme jo aloittaneet toimet sellaisilla alueilla, joilla säästöjä on mahdollista saavuttaa nopeasti. Mittavampien säästöjen osalta kartoitamme henkilöstön edustajien kanssa keskustellen ne eri vaihtoehdot, joiden avulla olisi mahdollista toteuttaa sellaisia rakenteellisia uudistuksia, joita tällaisten säästöjen toteutuminen edellyttää.

Arvioimme, että saavutamme tavoitteeksi asetetusta 140 miljoonan euron vuosikustannustason laskusta vuoteen 2014 mennessä pienehkön osan tämän vuoden aikana, tuntuvimman osan vuoden 2012 kuluessa ja loput vuoden 2013 aikana. Syyskuussa julkistimme suunnitelmamme leikata sekä yhtiön tukitoimintojen sekä markkinoinnin ja jakelun kuluja. Samalla aloitimme myös asianmukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Olemme lisäksi ilmoittaneet Cateringin ja Tekniikan osalta yhteistyövaihtoehtojen kartoituksesta ja neuvottelemme myös parhaillaan Swissportin kanssa Helsinki-Vantaalla tapahtuvan matkalaukku- ja asematasopalvelun siirtymisestä Swissportille. Näistä ja muista suunnitelmista pystymme varmasti kertomaan enemmän lähikuukausien aikana kartoitus- ja suunnittelutyön edetessä.

Muutokset ovat välttämättömiä myös tämänhetkisen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Euroopan lomakauden jälkeen liikematkustus ei ole virinnyt aiempien odotustemme mukaisesti, ja myös rahtiliikenteessä käyttöaste on laskenut alan ylikapasiteetin vuoksi. Lisäksi vaikuttaa siltä, että maailmantalouden nykytilanne on alkanut vaikuttaa kysyntään myös Aasiassa. Lomamatka-liiketoiminta kärsii alan ylitarjonnasta, minkä vuoksi Aurinkomatkojen tulos oli edelleen raskaasti tappiollinen. Öljyn hinta on poikkeuksellisesti säilynyt korkeana heikentyneistä talousnäkymistä huolimatta. Yleensä öljyn hinta laskee talousnäkymien heikentyessä. Näistä syistä päivitimme lokakuun alussa vuoden jälkipuoliskon näkymiämme aiempaa pessimistisemmiksi.

Maailmantalouden tilanne tulee ravistelemaan toimialan kilpailuasetelmia ja lentoyhtiöiden elinvoimaisuutta poikkeuksellisella tavalla. Onkin selvää, että meidän on pyrittävä toteuttamaan kannattavuuttamme parantavat toimet mahdollisimman pikaisesti.

Olemme sitoutuneet Finnairin rakennemuutokseen ja yhtiön kehittämiseen niin, että se pystyy vastaamaan tuleviin kilpailuhaasteisiin entistä vahvempana.

 

Liiketoimintaympäristö ja Finnairin lentotoiminnan kehitys

Liikevaihdon kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä maailmantalouden kasvavan epävarmuuden vuoksi.  Finnairin liikevaihto kasvoi 55,8 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna ja oli 607,2 miljoonaa euroa. Aasian-liikenteen tuotot kasvoivat 22,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talouden hidastumisesta huolimatta polttoaineen hinta on pysynyt korkeana, mikä on heikentänyt lentotoiminnan kannattavuutta. Kasvava makrotaloudellinen epävarmuus näkyy liikematkustuksen ennakkovarauskannan odotettua heikompana kehityksenä. Myös Finnairin rahtiliikenteen kannattavuus heikentyi rahdin käyttöasteen ja kysynnän laskun myötä, ja yhtiön lomamatka-liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö Aurinkomatkat kärsi edelleen alan ylitarjonnasta. Finnair päivitti vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon näkymiään 6.10.2011 ja arvioi, ettei saavuta voitollista tulosta toisella vuosipuoliskolla toisin kuin se oli aikaisemmin arvioinut.

Finnairin kannattavuus heikkeni, ja sen heinä-syyskuun toiminnallinen liiketulos oli 27,6 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 41,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 607.2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua  10,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Toiminnan tehostumisen ansiosta toiminnalliset kulut, pois lukien polttoainekustannukset, pysyivät suunnitellulla tasolla ja olivat 439,9 miljoonaa euroa (397,2). Polttoaine-kustannukset kasvoivat lähes neljänneksen ja olivat 144,3 miljoonaa euroa (116,7). Yksikkökustannukset polttoainetta lukuun ottamatta laskivat 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Polttoainesuojaukset tuottivat 21 miljoonan euron suojausvoitot heinä-syyskuussa. Suojauspolitiikan mukainen loka-joulukuun suojausaste on 79 prosenttia.

 

Rakennemuutos ja säästöohjelman eteneminen

Toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä elokuussa 2011 julkistettu kustannussäästö- ja rakenneuudistusohjelma on edennyt suunnitellusti. Ohjelma kattaa yhtiön kaikki toiminnot ja keskeisimpiä ryhmiä tarkastelussa ovat hallinto-, laivasto-, tietohallinto-, lentotoiminta-, huolto- ja ylläpito- sekä myynti ja jakelukulut, ja lentokenttätoimintojen kulut.

Suunnitelma hallintotoimintojen keventämistä sekä markkinointi- ja jakeluaktiviteettien tehostamisesta julkistettiin 29.9.2011 ja yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on aloitettu muun muassa talous-, henkilöstö- ja tietohallinto- sekä lentoyhtiön markkinointiorganisaatioissa. Arvioitu vähennystarve näissä toiminnoissa on yhteensä noin 155 henkilöä. Tämän lisäksi Finnair pyrkii tehostamaan tietohallinto-, hankinta- sekä jakelu- ja markkinointitoimintojaan ja alentamaan niiden kustannuksia merkittävästi.

Finnair on aloittanut neuvottelut matkalaukku- ja asematasopalvelun siirtämisestä sveitsiläiselle tämän alan erikoistoimijalle Swissportille. Lisäksi yhtiön tavoitteena on neuvotella raukeavat lentokoneiden leasing-sopimukset nykyistä leasing-markkinatilannetta vastaaviksi, ja se arvioi laivastonsa optimaalista kokoa Euroopan lentoliikenteessä. Yhtiö kartoittaa parhaillaan myös vaihtoehtoja laite- ja moottorihuollon kustannustehokkaan ratkaisun löytämiseksi ja selvittää mahdollisia yhteistyökumppaneita Cateringin osalta. Lisäksi yhtiö on aloittanut lukuisia, pienempiä säästötoimia yhtiön eri toiminnoissa.

Alustavien arvioiden mukaan suurimmat kustannussäästöt tullaan saavuttamaan henkilöstö- ja huoltokustannuksista, joiden molempien osuus on noin neljännes kokonaistavoitteesta. Myynti- ja jakelukustannuksien osuus on noin 15 prosenttia ja IT-, laivasto- ja maapalvelukustannuksien osuus yhteensä noin 30 prosenttia kokonaissäästötavoitteesta. 

Finnair arvioi, että tavoitteeksi asetetusta 140 miljoonan euron vuosikustannustason laskusta vuoteen 2014 mennessä saavutetaan noin 10 miljoonaa euroa kuluvan vuoden aikana. Rakenteellisia muutoksia vaativien kustannussäästöjen toteutumisen arvioidaan painottuvan pääosin vuoteen 2012 ja kokonaistavoitteen toteutuvan 2013 loppuun mennessä.

 

Näkymät vuoden toiselle puoliskolle 2011

Finnair päivitti 6.10.2011 vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon näkymiään ja arvioi, ettei se saavuta voitollista tulosta vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö oli aikaisemmin arvioinut toisen vuosipuoliskon olevan voitollinen. 

Toisen vuosipuoliskon toiminnallisen liiketuloksen arvioidaan jäävän lievästi tappiollisiksi. Vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon tuloksen arvioidaan kuitenkin olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi.

Yhtiö arvioi edelleen koko vuoden 2011 toiminnallisen liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. Finnairin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % kuluvana vuonna.  

 

Taloudellinen tulos 1.7.–30.9.2011

Finnairin liikevaihto oli 607,2 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2011, mikä on 10,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Konsernin toiminnallinen liiketulos eli liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta oli 27,6 miljoonaa euroa (41,9). Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (50,6) Tulos ennen veroja oli 3,1 miljoonaa euroa (43,9) ja kauden tulos 1,9 miljoonaa euroa (32,4).

Johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutos heikensivät kolmannen vuosineljänneksen raportoitua tulosta 15,3 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin vastaavan erän tulosvaikutus oli positiivinen, 8,4 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain dollarin kurssivaihtelu suhteessa euroon ei vaikuttanut toiminnalliseen tulokseen merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun lopussa seuraavan 12 kuukauden suojausaste dollarikorille oli 72 prosenttia.

Euromääräiset toiminnalliset kulut olivat 584,2 (513,9) miljoonaa euroa vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Polttoainekulut, mukaan lukien hintasuojaukset, nousivat 23,7 prosenttia ja olivat 144,3 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstökulut olivat 110,5 miljoonaa euroa (107,0). Muut vuokrakulut olivat 36,2 miljoonaa euroa (20,9). Erään sisältyy ostoliikenteen vuokria, joiden osuus kasvoi merkittävästi vuokrakapasiteetin kasvaneen käytön vuoksi.

 

Taloudellinen tulos 1.1.–30.9.2011

Tammi-syyskuussa 2011 Finnair-konsernin liikevaihto oli 1680,3 miljoonaa euroa (1506,4 miljoonaa euroa vastaavana jaksona vuonna 2010). Konsernin toiminnallinen liiketulos eli liiketulos

ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta oli -29,3 miljoonaa euroa (2,0). Liiketulos oli -57,7 miljoonaa euroa (-8,6) Tulos ennen veroja oli -73,3 miljoona euroa (-23,4) ja kauden tulos -54,9 miljoonaa euroa (-17,1).

Johdannaisten käyvän arvon ja valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutokset heikensivät raportoitua tulosta -7,0 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastaavan erän tulosvaikutus oli -12 miljoonaa euroa.

Tarkastelukauden euromääräiset toiminnalliset kulut olivat 1722,2 (1520,8) miljoonaa euroa. Polttoainekulut, mukaan lukien hintasuojaukset, nousivat 25,7 prosenttia ja olivat 408,8 miljoonaa euroa (325,1). Yhtiön henkilöstökulut olivat 337,7 miljoonaa euroa (324,8). Muut vuokrakulut olivat 96,6 miljoonaa euroa (61). Erään sisältyy ostoliikenteen vuokria, joiden osuus kasvoi merkittävästi vuokrakapasiteetin kasvaneen käytön vuoksi.

Tammi-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 46,4 miljoonaa euroa (48,4).

Viimeisen 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto oli -3,4 prosenttia (-2,9) ja oman pääoman tuotto -7,5 prosenttia (-6,4).

 

Julkistamismenettely

 Finnair Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2011. Finnair Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finnairgroup.com.

 

 

FINNAIR OYJ
Hallitus

 

 

 
 

Tiedotustilaisuus

Finnair järjestää mediatilaisuuden 27.10.2011 klo 11.00 ja analyytikkotilaisuuden klo 12.30 Helsinki-Vantaan lentoaseman Toimistotornissa, Lentäjäntie 3.

 

 

Finnair Oyj
Viestintä
Arja Suominen
Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja

 

 

Lisätietoja antavat:

Talousjohtaja
Erno Hilden
puhelin (09) 818 8550

erno.hilden@finnair.com

Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
Arja Suominen
puhelin (09) 818 4028

arja.suominen@finnair.com, comms@finnair.com

IRO Kati Kaksonen
talousviestintä ja sijoittajasuhteet
puhelin (09) 818 2780

kati.kaksonen@finnair.com, investor.relations@finnair.com

 

Tilinpäätös vuodelta 2011 julkaistaan 9.2.2012. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2012 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

 

Tulosjulkaisut vuonna 2012:

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2012 julkaistaan 27.4.2012

Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2012 julkaistaan 10.8.2012

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2012 julkaistaan 26.10.2012

 

 

 

 

 


Q3 Osavuosikatsaus.pdf