Paskelbta: 2011-10-05 15:46:22 CEST
AB "Rokiškio sūris"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB ”Rokiškio sūris” grupės 2011 metų sausio-rugsėjo mėnesių pardavimai

AB Rokiškio sūris, Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2011-10-05 15:46 CEST -- 2011 m. rugsėjo mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 65,465 mln. litų (18,960 mln. EUR), t.y. 32,03 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2010 m. rugsėjo mėnesio konsoliduoti pardavimai sudarė 49,583 mln. litų (14,360 mln. EUR).

AB ”Rokiškio sūris” grupės 2011 m. sausio-rugsėjo mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 518,214 mln. litų (150,085 mln. EUR), t.y. 32,74 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2010 m. devynių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 390,384 mln. litų (113,063 mln. EUR).

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

8 458 55200