Paskelbta: 2011-09-13 08:00:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorį

Panevėžys, Lietuva, 2011-09-13 08:00 CEST --  

Pranešimas apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento 
vertybinių popierių (žr. priedą).

 

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Agnė Barauskaitė
         (8~45) 507 346
         a.barauskaite@linasagro.lt


Pranesimas apie vadovo sandorius.pdf