Paskelbta: 2011-09-01 08:00:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

CORRECTION: AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2010-2011 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus

Pataisyta: papildytas priedas: AB "Linas Agro Group" 2010-2011 finansinių metų 12 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (neaudituota)

AB „Linas Agro Group“ 2011-08-31 pateikia sekančius pranešimus:
1. AB „Linas Agro Group” 2010-2011 finansinių metų 12 mėnesių konsoliduota tarpinė finansinė 
atskaitomybė (neaudituota);
2. AB „Linas Agro Group” 2010-2011 finansinių metų 12 mėnesių konsoliduotos tarpinės finansinės 
atskaitomybės veiklos rezultatų apžvalga;
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas. 

 

 

         Finansų direktorius
         Tomas Tumėnas
         (8~45) 507 393
         t.tumenas@linasagro.lt
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Agnė Barauskaitė
         (8~45) 507 346
         a.barauskaite@linasagro.lt


LNA 12 mėn IFRS LT.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas 2011 08 31.pdf
LNA 12 mėn konsoliduotasis tarpinis pranešimas.pdf