Paskelbta: 2011-08-29 08:40:16 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB „Vilkyškių pieninė“ 2011 m. 6 mėnesių neaudituota tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

 AB „Vilkyškių pieninė“ pateikia 2011 m. 6 mėnesių neaudituotą tarpinę konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102
         E-mail.: vilija@cheese.lt


2011m. 6 men. tarpine konsoliduota finansine atskaitomybe.pdf
Vilkyskiu prezentacija 2011-IIQ LT.pdf
Patvirtinimas LT.pdf