Offentliggjort: 2011-08-25 17:41:28 CEST
Aalborg Boldspilklub A/S
Halvårsrapport

Delårsrapport 1. halvår 2011 for Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2011/24

Aalborg 25. august 2011

 

 

Delårsrapport 1. halvår 2011 for Aalborg Boldspilklub A/S

Bestyrelsen har d.d. godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2011.

Resumé

  •  Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden blev et underskud på 26,2 mio. DKK. Resultatet er 10,6 mio. DKK bedre end 1. halvår 2010, men ca. 8 mio. DKK dårligere end forventet.

 

  •  Resultatet er påvirket af ekstraordinære lønomkostninger i AaB Fodbold i niveauet 5 mio. DKK, der er disponeret med henblik på at sikre overlevelse i Superligaen. Dette lykkedes på sidste spilledag. En nedrykning ville have betydet indtægtstab i niveauet 20-25 mio. DKK.

 

  • Desuden er resultatet påvirket negativt af en række engangsomkostninger i niveauet 4 mio. DKK til gennemførelse af omstruktureringsplanen herunder en forsinket tinglysning med øgede renteomkostninger. Desuden ekstraordinær husleje og aftalen med Sport on Top.

 

  • Som led i omstruktureringsplanen for selskabet blev der i april gennemført en emission med fortegningsret med et nettoprovenu på 36,7 mio. DKK., hvoraf de ca. 30 mio. DKK er brugt til betaling af gæld.

 

  • Efter periodens afslutning har selskabet med tinglysning og med salgssummernes frigivelse formelt gennemført salget af sine ejendomme på Hadsundvej i Aalborg. Efter denne transaktions gennemførelse er selskabets balance reduceret fra 221 mio. DKK pr. 30.06 til et niveau på ca. 80-90 mio. DKK.

 

  • Selskabet har med kapitaludvidelsen og salget af ejendomme gennemført hovedparten af den fokuserings- og omstruktureringsplan der blev offentliggjort i foråret 2010, herunder afviklet AaB Håndbold, reduceret sin ejerandel i sportsbutikker, udtræden af langvarig lejekontrakt og outsourcet driften af AaB Konference, etableret ny collegemodel, reduceret bemandingen i selskabet og reduceret lønomkostningerne i AaB Ishockey og i AaB Fodbold.

 

  •  Det er lykkes at sikre en bred nordjysk opbakning til selskabets hovedaktivitet både på tilskuersiden med over 9.000 tilskuere til hjemmekampene i Superligaen, og gennem fastholdelse af sponsorater hvor bl.a. hovedsponsoratet med Spar Nord blev forlænget til 2015.

 

  • Der forventes et underskud i niveauet 30 mio. DKK hvoraf 26,2 mio. DKK er realiseret i 1. halvår. Der forventes således en resultatforbedring på over 20 mio. DKK i 2. halvår.

 

  • Egenkapitalen andrager pr. 30. juni 2011 33,2 mio. DKK.

 

Med venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

 

Poul Sørensen

Adm. direktør

 

Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør Poul Sørensen på tlf. 22 49 11 37.


FBM nr. 24 - AaB_Delårsrapport_1_halvår_2011.pdf