Paskelbta: 2011-08-19 15:36:02 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

 Pranešimai apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel. +370 441 55102


2011 08 19 pranesimas apie emitento vadovo sandorius LT.pdf