Julkaistu: 2011-08-17 08:00:00 CEST
Marimekko Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 9.00

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011

Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi markkinatilanteeseen nähden vahvasti, 7 prosenttia. Kansainvälinen myynti kasvoi erityisen hyvin, 24 prosenttia. Liiketulos laski odotetusti huomattavien kansainvälistymiseen tehtyjen panostusten sekä kasvaneiden henkilöstö- ja markkinointikulujen johdosta.


Tammi-kesäkuu

 • Liikevaihto kasvoi 7,2 % ja oli 34,0 milj. euroa (31,8 milj. euroa).
 • Kansainvälinen myynti nousi 23,5 %. Myynti kasvoi voimakkaasti Japanissa ja Keski- ja Etelä-Euroopassa.
 • Myynti Suomessa laski 0,4 %. Ilman edellisvuonna toteutettuja myyntipinta-alan muutoksia Helsingin myymälöissä sekä jälleenmyyntikentässä tapahtuvia jakelustrategian mukaisia muutoksia Suomen-myynnin kasvu oli hyvällä, noin 3 %:n tasolla.
 • Liiketulos oli -0,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Kauden liiketulokseen sisältyy henkilöstövähennyksiin liittyvä kertaluonteinen 0,2 milj. euron kulu. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,3 milj. euroa (1,8 milj. euroa).
 • Kauden tulos verojen jälkeen oli -0,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,17 euroa).
 • Investoinnit olivat 3,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
 • Brändimyynti* kasvoi 23,5 % ja oli 79,8 milj. euroa (64,6 milj. euroa).
 • Yhtiö antoi osavuosikatsauksessaan 3.5.2011 seuraavan näkymän: Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5-10 %, mutta liikevoiton heikkenevän noin 40-60 % edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö tarkentaa koko vuoden 2011 arviotaan aiemmin annetun näkymän puitteissa arvioiden Marimekko-konsernin liikevaihdon kasvun olevan annetun vaihteluvälin alalaidassa, lähellä 5 %, ja liikevoiton heikkenemisen annetun vaihteluvälin ylälaidassa (noin 50-60 % edellisvuoteen verrattuna).

Huhti-kesäkuu

 • Liikevaihto kasvoi 6,8 % ja oli 16,8 milj. euroa (15,7 milj. euroa).
 • Liiketulos kääntyi tappiolle ja oli -0,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
   
  1-6/2011 1-6/2010  Muutos, % 1-12/2010
         
Liikevaihto, 1 000 euroa 34 049 31 755 7,2 73 297
Liiketulos, 1 000 euroa -438 1 811 -124,2 8 169
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, 1 000 euroa -269 1 811 -114,9 8 169
Kauden tulos, 1 000 euroa -308 1 363 -122,6 6 072
Tulos/osake, euroa -0,04 0,17 -123,5 0,76
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 euroa -2 297 - 964   4 559
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -2,5 11,8   25,0
Omavaraisuusaste, % 71,1 78,9   78,8
         
Brändimyynti*, 1 000 euroa 79 812 64 615 23,5 149 717
Myymälät**, kpl 88 81 8,6 84

* Arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin näille jakelijoille, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.

** Sisältää Marimekon omat vähittäismyymälät, konseptimyymälät sekä Crate and Barrelin Marimekko-myymälät.


Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

”Olen tyytyväinen siihen, että panostuksemme kansainväliseen kasvuun näkyi vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Marimekon liikevaihto kasvoi 7,2 % ja kansainvälinen myynti peräti 23,5 %. Brändimyynti oli 79,8 miljoonaa euroa, joka on 23,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Myynti Suomessa laski 0,4 %. Tähän vaikutti edellisvuonna toteutetut myyntipinta-alan muutokset Helsingin myymälöissä sekä jälleenmyyntikentässä tapahtuvat jakelustrategiamme mukaiset muutokset. Kun näiden vaikutus eliminoidaan, Suomen-myynnin kasvu oli hyvällä, noin 3 %:n tasolla. On myös hyvä huomioida, että nämä muutokset ovat pitkällä tähtäimellä liiketoimintaamme parantavia.

Poikkeuksellisen voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen heikensivät odotetusti kannattavuutta alkuvuonna; liiketuloksemme oli 0,4 miljoonaa euroa tappiolla. Kasvaneet henkilöstö- ja markkinointikulut heikensivät myös kannattavuutta. Uskomme kuitenkin tuloskehityksen kääntyvän parempaan suuntaan loppuvuonna, kun laajentumiseen tekemämme panostukset alkavat tuottaa tulosta. On myös muistettava, että liiketoimintamme kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuvat yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle ja että vuoden viimeisellä neljänneksellä vähittäiskaupan osuus myynnistä on merkittävä.

Marimekon laajentuminen kansainvälisillä markkinoilla keskittyy lähivuosina Pohjois-Amerikkaan, Pohjois-Eurooppaan sekä Aasian-Tyynenmeren alueelle. Tänä syksynä ulkomailla avautuu useita uusia Marimekko-myymälöitä. Kaksi viikkoa sitten avasimme oman vähittäismyymälän Kööpenhaminan lentokentällä ja syksyn mittaan avaamme omat myymälät myös Tuhkolmassa, Oslossa ja Lontoossa. Yhdysvalloissa avautuu oma lippulaivamyymälämme New Yorkin Fifth Avenuella lokakuun alussa ja myöhemmin syksyllä kaksi uutta Marimekko-myymälää Crate and Barrelin sisustustavarataloissa, toinen Bostonissa ja toinen Miamin alueella. Toisella vuosineljänneksellä Crate and Barrelin tavarataloissa avattiin Marimekko-myymälät San Franciscossa, Los Angelesissa, Chicagossa ja New Yorkin Madison Avenuella.

Lisäksi tutkimme parhaillaan aktiivisesti mahdollisuuksia laajentaa toimintaamme Aasian-Tyynenmeren alueella. Tavoitteenamme on löytää tietyiltä markkinoilta paikallinen yhteistyökumppani, joka vastaisi Marimekko-myymälöiden avaamisesta sekä muusta jakelusta esimerkiksi korkeatasoisiin tavarataloihin. Meillä on erittäin positiivisia kokemuksia vastaavasta toimintatavasta Japanissa ja Etelä-Koreassa, joissa on yhteensä jo 22 Marimekko-myymälää. Tämän syksyn myymäläavaukset ja tunnustelut ovat linjassa aiemmin julkaistun kansainvälistymisstrategiamme kanssa.”

Vuosikalenteri 2011
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan torstaina 10.11.2011 klo 9.00.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Thomas Ekström, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Pakarinen
Puh. 09 758 7293
piia.pakarinen@marimekko.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin sekä vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2010 Marimekko-tuotteiden brändimyynti oli noin 150 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 73 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa Marimekko-myymälöitä oli 84. Vuonna 2011 keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka, Pohjois-Eurooppa ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 390 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011

MARKKINAKATSAUS

Maailmantaloudessa yleinen epävarmuus on kasvanut selvästi sekä USA:n että Euroopan kriisimaiden velkatilanteiden vuoksi. Vaikka talouskehitys on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla, kasvava epävarmuus voi vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Lisäksi kohonnut inflaatio vaikuttaa kuluttajien ostovoimaan.

Suhdannekehitys Suomessa oli alkukesällä melko vakaata. Tämänhetkinen tilanne on lähellä keskimääräistä, mutta näkymät ovat jonkin verran aiempaa varovaisemmat ja loppuvuodeksi odotetaan vain loivaa nousua. Lisäksi kohoavat kustannukset rasittavat yritysten kannattavuutta. Kuluttajien luottamus on heikentynyt, kun arviot Suomen talouskehityksestä ovat synkentyneet. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, elokuu 2011).

Tammi-kesäkuussa 2011 Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 3,3 % (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2011, kesäkuu, pikaennakko). Tammi-toukokuussa 2011 vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi 2,0 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 2,0 % ja miesten vaatteiden 3,6 %. Lasten vaatteiden myynti laski 0,9 %. Laukkujen myynti kasvoi 11,4 %. Tammi-toukokuussa 2011 vaatteiden (SITC 84) vienti nousi 29 % ja tuonti 19 %; tekstiilien (SITC 65) vienti kasvoi 14 % ja tuonti 12 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, toukokuu 2011).

LIIKEVAIHTO

Tammi-kesäkuu
Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi kansainvälisen myynnin kasvun vauhdittamana 7,2 % ja oli 34 049 tuhatta euroa (31 755 tuhatta euroa). Suomessa liikevaihto laski 0,4 % ja oli 21 548 tuhatta euroa (21 635 tuhatta euroa). Vähittäismyynti Suomessa nousi 1,0 % ja tukkumyynti laski 2,8 %. Vähittäismyynnin kasvua hidastivat osaltaan edellisvuonna toteutetut myyntipinta-alan muutokset Helsingin myymälöissä. Tukkumyynnin laskun aiheuttivat jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä. Ilman näiden vaikutusta myynti olisi kasvanut arviolta noin 3 %. Myynti kasvoi voimakkaasti Japanissa ja Keski- ja Etelä-Euroopassa
pääasiassa tukkumyynnin hyvän kehityksen myötä. Myös loppuvuonna 2010 sekä kuluvana vuonna avautuneet uudet myymälät lisäsivät myyntiä näillä markkina-alueilla. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi hieman, 4,6 %. Laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua Pohjois-Amerikassa kertyi noin 17 %. Skandinaviassa myynti laski hieman. Kaiken kaikkiaan kansainvälinen myynti kasvoi erittäin hyvin, 23,5 %, ja oli 12 501 tuhatta euroa (10 120 tuhatta euroa). Sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 36,7 % (31,9 %). Brändimyynnistä 48,2 % (45,7 %) kertyi ulkomailta.

Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 38,1 %, sisustus 42,6 % ja laukut 19,3 %. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 63,3 %, Skandinavia 9,8 %, Keski- ja Etelä-Eurooppa 9,3 %, Pohjois-Amerikka 5,0 % ja Aasian-Tyynenmeren alue 12,6 %.

Huhti-kesäkuu
Huhti-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 6,8 % ja oli 16 815 tuhatta euroa (15 747 tuhatta euroa). Kansainvälinen myynti kasvoi 35,7 % ja oli 5 833 tuhatta euroa (4 297 tuhatta euroa). Myynti nousi pääasiassa Japanin sekä Keski- ja Etelä-Euroopan tukkumyynnin hyvän kehityksen myötä. Myyntiä nosti myös loppuvuonna 2010 avatut Berliinin ja Malmön myymälät. Suomessa liikevaihto laski 4,1 % ja oli 10 982 tuhatta euroa (11 450 tuhatta euroa). Tämä johtui tukkumyynnin laskusta. Vähittäiskauppa sen sijaan kasvoi noin 2 %.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Vaatetus
Tammi-kesäkuussa 2011 vaatetus-tuotelinjan liikevaihto nousi 4,9 % ja oli 12 963 tuhatta euroa (12 359 tuhatta euroa). Myynti kasvoi erittäin voimakkaasti Aasian-Tyynenmeren alueella, muun muassa uusien konseptimyymälöiden ostojen ansiosta. Myös Skandinaviassa ja Keski- ja Etelä-Euroopassa myynti kasvoi. Muilla markkina-alueilla myynti laski. Kansainvälisen myynnin osuus vaatetus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 30,5 %.

Sisustus
Sisustus-tuotelinjan liikevaihto nousi 6,0 % ja oli 14 507 tuhatta euroa (13 687 tuhatta euroa). Kasvu kertyi Aasian-Tyynenmeren alueelta ja Keski- ja Etelä-Euroopasta. Kasvu johtui osittain uusien myymälöiden ostoista. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi ja Suomessa ja Skandinaviassa laski hieman. Kansainvälisen myynnin osuus sisustus-tuotelinjan liikevaihdosta oli 41,5 %.

Laukut
Laukut-tuotelinjan liikevaihto kasvoi 15,2 % ja oli 6 579 tuhatta euroa (5 709 tuhatta euroa). Myynti kasvoi merkittävästi Pohjois-Amerikassa sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Kasvu johtui valtaosin uusien myymälöiden avausostoista. Myynti kasvoi hyvin myös Aasian-Tyynenmeren alueella. Suomessa myynti kasvoi hieman. Skandinaviassa myynti sen sijaan laski. Kansainvälisen myynnin osuus laukut-tuotelinjan liikevaihdosta oli 38,3 %.

Suomi
Tammi-kesäkuussa 2011 myynti Suomessa laski 0,4 % ja oli 21 548 tuhatta euroa (21 635 tuhatta euroa). Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden myynti nousi 1,0 %. Myynnin kasvua hidastivat osaltaan edellisvuonna toteutetut myyntipinta-alan muutokset Helsingin myymälöissä. Tukkumyynti Suomessa laski 2,8 %. Tämä johtui jälleenmyyntikentässä tapahtuvista jakelustrategian mukaisista muutoksista. Joitakin konseptimyymälöitä suljetaan ja tilalle avataan omia vähittäismyymälöitä.

Skandinavia
Skandinaviassa (ent. muut Pohjoismaat) myynti laski 2,2 % ja oli 3 338 tuhatta euroa (3 413 tuhatta euroa). Laukkujen ja sisustustuotteiden myynti laski hieman. Vaatteiden myynti nousi aavistuksen. Laskuun vaikutti osittain Tanskan vaikea taloustilanne.

Keski- ja Etelä-Eurooppa
Keski- ja Etelä-Euroopassa (ent. muu Eurooppa) liikevaihto nousi 3 170 tuhanteen euroon, mikä oli 31,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin (2 418 tuhatta euroa). Laukkujen myynti kasvoi voimakkaasti. Sisustustuotteiden myynti kasvoi myös hyvin ja vaatteiden hieman. Osa myynnin kasvusta tuli loppuvuonna 2010 avatun Berliinin-myymälän liikevaihdosta.

Pohjois-Amerikka
Pohjois-Amerikassa liikevaihto kasvoi 4,6 % ja oli 1 691 tuhatta euroa (1 617 tuhatta euroa). Laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua kertyi noin 17 %. Laukkujen myynti kasvoi erittäin voimakkaasti. Sisustustuotteiden myynti kasvoi myös hieman, mutta vaatteiden myynti laski. Merkittävä osa laukkujen ja sisustustuotteiden myynnin kasvusta tuli Yhdysvalloissa avattujen shop-in-shopien ostoista.
 
Aasian-Tyynenmeren alue
Aasian-Tyynenmeren alueella (ent. muut maat) liikevaihto nousi 61,0 % ja oli 4 302 tuhatta euroa (2 672 tuhatta euroa). Kaikkien tuotelinjojen myynti kasvoi erittäin hyvin. Kasvu kertyi osittain vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avatun uuden Japanin-myymälän avausostoista sekä loppuvuonna 2010 avatun Soulin-myymälän ostoista.

Tuotanto
Tammi-kesäkuussa 2011 Herttoniemen-kangaspainon tuotantomäärä nousi 49 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan kauteen. Painon kapasiteetti oli täyskäytössä. Vertailukaudella kysynnän tavanomaista alhaisempi taso laski tuotantomäärää. Lisäksi tuotantomäärän nousuun vaikuttivat henkilöresurssien lisääminen ja tuotantoprosessien tehostaminen. Sulkavan-tehtaan tuotantomäärä laski hieman vertailukaudesta; tehtaan tilauskanta oli hyvä. Kiteen-tehtaan tuotantomäärä laski huomattavasti tuotantorakenteen muutosten johdosta; tehtaan kapasiteetti oli täyskäytössä.

TULOS

Tammi-kesäkuu
Tammi-kesäkuussa 2011 konsernin liiketulos oli -438 tuhatta euroa (1 811 tuhatta euroa). Kauden liiketulokseen sisältyy henkilöstövähennyksiin liittyvä 169 tuhannen euron kertaluonteinen kulu. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -269 tuhatta euroa (1 811 tuhatta euroa). Tulos verojen jälkeen oli -308 tuhatta euroa (1 363 tuhatta euroa) ja tulos osaketta kohden -0,04 euroa (0,17 euroa). Tulosta rasittivat huomattavat panostukset liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen Yhdysvalloissa. Kasvaneet henkilöstökulut heikensivät myös kannattavuutta. Lisäksi markkinointikulut olivat merkittävästi suuremmat kuin vertailukaudella: 2 543 tuhatta euroa (1 365 tuhatta euroa) eli 7,5 % (4,3 %) konsernin liikevaihdosta. Ero johtuu siitä, että vertailukauden markkinointikulut olivat poikkeuksellisen alhaiset, sekä myymäläavauksiin ja yhtiön juhlavuoteen liittyvistä kuluista. Tulosta puolestaan paransi myynnin kasvu Japanissa sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa.

Konsernin poistot olivat 916 tuhatta euroa (723 tuhatta euroa) eli 2,7 % (2,3 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 17 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot 25 tuhatta euroa) eli 0,1 % (0,1 %) liikevaihdosta.

Huhti-kesäkuu
Huhti-kesäkuussa 2011 konsernin liiketulos painui tappiolle ja oli -798 tuhatta euroa (588 tuhatta euroa). Markkinointikulut olivat merkittävästi suuremmat kuin vertailukaudella. Ero johtuu siitä, että vertailukauden markkinointikulut olivat poikkeuksellisen alhaiset, sekä myymäläavauksiin ja yhtiön juhlavuoteen liittyvistä kuluista. Lisäksi kannattavuutta heikensivät odotetun mukaisesti huomattavat panostukset liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen Yhdysvalloissa sekä keskimääräisen myyntikatteen alentuminen.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3 152 tuhatta euroa (523 tuhatta euroa) eli 9,3 % (1,6 %) liikevaihdosta. Pääosa investoinneista kohdistui liiketoiminnan kehittämiseen Yhdysvalloissa, uusien myymälätilojen rakentamiseen ja kalustehankintoihin sekä tietojärjestelmien hankintoihin ja kehittämiseen.

OMAVARAISUUS JA RAHOITUS

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 71,1 % (78,9 % 30.6.2010, 78,8 % 31.12.2010). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 0,7 %, kun se edellisvuoden vastaavan kauden lopussa oli -17,4 %.

Konsernin rahoitusvelat olivat kauden päättyessä 2 391 tuhatta euroa (0 euroa). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 2 187 tuhatta euroa (5 139 tuhatta euroa).

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Osakepääoma
Katsauskauden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli 8 040 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8 040 000 kappaletta.

Osakeomistus
Kauden lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan 6 900 (6 749) osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 13,4 % ja ulkomaalaisten omistuksessa 15,9 %. Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa tai välillisessä omistuksessa oli 1 150 930 osaketta eli 14,3 % yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta.

Suurimmat osakkeenomistajat arvo-osuusrekisterin mukaan 30.6.2011 

    Osakkeita ja ääniä, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, %
1. Muotitila Oy 1 127 700 14,03
2. Semerca Investment Ltd 850 377 10,58
3. ODIN Finland 403 010 5,01
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 385 920 4,80
5. Kuntien eläkevakuutus 286 987 3,57
6. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 265 419 3,30
7. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 218 402 2,72
8. Sijoitusrahasto Tapiola Suomi 66 395 0,82
9. Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry 50 000 0,62
10. Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Small Firm 50 000 0,62
  Yhteensä 3 704 210 46,07
  Hallintarekisteröidyt 1 075 619 13,38
  Muut 3 260 171 40,55
  Yhteensä 8 040 000 100,00

Liputukset
SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 2,05 %:iin eli 164 560 osakkeeseen osakelainan johdosta 19.4.2011 ja palautui 5,77 %:iin eli 464 152 osakkeeseen osakelainan päättyessä 10.5.2011.


Valtuutukset
Katsauskauden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen.

Osakkeiden vaihto
Kauden aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä 811 101 kappaletta eli 10,1 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli 11 157 452 euroa. Osakkeen alin kurssi oli 11,95 euroa, ylin 15,90 euroa ja keskikurssi 13,88 euroa. Kauden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 13,00 euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2011 oli 104 520 000 euroa (90 530 400 euroa 30.6.2010, 115 776 000 euroa 31.12.2010).

HENKILÖSTÖ

Tammi-kesäkuussa 2011 henkilöstöä oli keskimäärin 392 (372) ja kauden lopussa 385 (375). Katsauskauden päättyessä henkilöstöstä työskenteli ulkomailla 27 (19) henkilöä.

MARKKINOINTIJOHTAJAN SIJAINEN

Marimekon markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen Malin Groop jäi äitiysvapaalle kesäkuussa 2011. Hänen sijaisenaan toimii yhtiön PR-päällikkö Tiina Alahuhta-Kasko. Johtoryhmän kokoonpano on muuttumaton.

RISKIENHALLINTA JA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut hallituksen toimintakertomuksessaan 7.2.2011 esittämän katsauksen jälkeen muita merkittäviä muutoksia kuin se, että yleinen epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt selvästi. Lähiajan erityiset riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen sekä sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä ja mahdolliseen vaikutukseen kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Lisäksi kasvun hallinta, raaka-aineiden ja muiden hankintahintojen muutokset sekä yleisen kustannustason nousu korostuvat yhtiön riskienhallinnassa. Markkinoiden yleisen levottomuuden vuoksi yhtiö seuraa myös valuuttakurssien muutoksia aiempaa tarkemmin. Niillä ei kuitenkaan arvioida olevan olennaista vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Konsernin päälaskutusvaluutta on euro; muut merkittävät laskutusvaluutat ovat Ruotsin kruunu ja Yhdysvaltain dollari. Dollarin osuus kokonaislaskutuksesta kasvaa tulevaisuudessa Pohjois-Amerikkaan tehtyjen panostusten myötä.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista kerrotaan vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu pörssitiedotteessa 19.4.2011 sekä osavuosikatsauksessa 3.5.2011.

PAINOKONEINVESTOINTI

Marimekko ilmoitti 2.2.2011 investoivansa uuteen painokoneeseen ja kaavionvalmistuslaitteistoon yhtiön kangaspainossa Helsingissä. Investoinnin arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnin myötä kangaspainon tuotantokapasiteetti nousee kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Vuonna 2010 Marimekon kangaspainossa painettiin 1,1 miljoonaa metriä kangasta. Uudet koneet tulevat käyttöön lokakuussa, ja lisäkapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain. Investoinnilla varaudutaan myös vastaamaan suurempaan kysyntään pitkällä aikavälillä.

JOHDON PITKÄAIKAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Marimekko Oyj:n hallitus päätti 7.2.2011 uuden pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa toimimaan yrittäjähenkisesti ja luomaan yhtiöstä entistä arvokkaampi nimenomaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on usean vuoden aikajänteellä yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön. Kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin tilinpäätöstiedotteessa 8.2.2011 sekä vuoden 2010 vuosikertomuksessa.


KANSAINVÄLISET HANKKEET

Marimekko kertoi 4.2.2011 laajentavansa yhteistyötään sisustustavarataloketju Crate and Barrelin kanssa. Crate and Barrel aikoo avata myymälöissään kaikkiaan 23 Marimekko-shop-in-shopia vuoden 2013 loppuun mennessä. Marimekko-myymälä New Yorkin Madison Avenuella sekä Marimekko-tuotteisiin erikoistunut nettikauppa Crate and Barrelin verkkomyymälässä avautuivat huhtikuussa 2011. Toukokuussa avautuivat myymälät Chicagossa, Los Angelesissa ja San Franciscossa.

3.3.2011 yhtiö ilmoitti rakentavansa kansainvälisen verkkokaupan, joka avataan ensimmäisenä Yhdysvalloissa. Verkkokauppa täydentää ja vahvistaa Marimekon olemassa olevia jakelukanavia. Kauppa avautui kesäkuun lopussa. Seuraavaksi verkkokauppatoiminta on tarkoitus aloittaa Suomessa, suunnitelmien mukaan alkuvuonna 2012. Investoinnin arvo vuonna 2011 on noin miljoona euroa.

18.3.2011 yhtiö kertoi avaavansa oman lippulaivamyymälän Manhattanilla New Yorkissa syksyllä 2011. Myyntipinta-alaltaan 350 m2:n suuruinen myymälä tulee yhteen Manhattanin vilkkaimmista kortteleista, Fifth Avenuen ja Broadwayn risteykseen Flatiron Districtille. Myymälä avautuu lokakuun alussa. Viime syksynä New Yorkissa avattu showroom muuttaa syyskuussa suurempiin tiloihin, tulevan myymälän läheisyyteen.

Tänä vuonna Yhdysvaltoihin perustettu tytäryhtiö Marimekko North America Retail LLC vastaa uuden myymälän ja verkkokaupan toiminnoista. Vuonna 2010 perustettu tytäryhtiö, Marimekko North America LLC, puolestaan vastaa Marimekon laajentumisesta Yhdysvalloissa.

MARIMEKKO TUOTANTO OY:N YT-NEUVOTTELUT

Marimekko Oyj:n tytäryhtiö Marimekko Tuotanto Oy ilmoitti 8.3.2011 aloittavansa Helsingin Herttoniemessä sijaitsevien varastotoimintojensa uudelleenjärjestelyyn liittyvät yhteistoimintaneuvottelut pysyvistä henkilöstövähennyksistä. Neuvottelut päätettiin käynnistää Marimekko-konsernin verkkokauppahankkeen vaatimien toiminnallisten muutosten sekä varastotoimintojen yleiseen kustannustehokkuuteen tähtäävien toimenpiteiden johdosta. 28.4.2011 yhtiö ilmoitti, että yt-neuvottelut oli saatu päätökseen. Varastotoimintojen tehostaminen ja niiden keskittäminen yhteen paikkaan johti 11 työtehtävän päättymiseen. Neuvotteluesityksessä pysyväksi kokonaisvähennystarpeeksi oli arvioitu enintään 18 henkilöä. Konserniin työllistyi kuitenkin eri tehtäviin alkuperäistä arviota suurempi määrä henkilöitä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tytäryhtiöiden sulautuminen
Marimekko Oyj:n hallitus on päättänyt Marimekko Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Marimekko Tuotanto Oy:n, Marimekko Kitee Oy:n ja Decembre Oy:n sulauttamisesta emoyhtiöön. Sulauttaminen toteutetaan konsernirakenteen ja yhtiöhallinnon yksinkertaistamiseksi sekä liiketoiminnan tehostamiseksi ja kulujen vähentämiseksi.

Sulautumisessa kaikki sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle Marimekko Oyj:lle. Sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajalle, Marimekko Oyj:lle, ei tytäryhtiösulautumisessa anneta sulautumisvastiketta. Sulautuminen ei aiheuta henkilöstövaikutuksia. Sulauttamisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2011.

LOPPUVUODEN 2011 NÄKYMÄT

Yleiseen talouskehitykseen liittyvä viime aikoina kasvanut epävarmuus tekee markkinoiden kehityksen ja yhtiön loppuvuoden näkymien ennustamisen erittäin vaikeaksi. Epävarmuudella voi olla vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan. Marimekon myynnin arvioidaan pysyvän kasvu-uralla loppuvuonna 2011 ja uusien myymälöiden avausten ja muiden jakeluverkoston kehittämiseen liittyvien toimien ennakoidaan vauhdittavan myyntiä varsinkin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kansainvälisen myynnin arvioidaan kasvavan noin 25 % vuonna 2011. Suomessa myynninkehityksen odotetaan jäävän hieman aiemmin ennakoitua vaisummaksi johtuen jakelustrategian mukaisista muutoksista jälleenmyyntikentässä. Joitakin konseptimyymälöitä suljetaan ja tilalle avataan omia vähittäismyymälöitä. Lisäksi yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyvien myyntitulojen odotetaan aiemmin kerrotun mukaisesti olevan hyvin vähäisiä. Hintavetoisia kampanjoita vähentämällä pyritään parantamaan keskimääräistä myyntikatetta ja brändin hinnoitteluvoimaa entisestään.

Suunnitellut toimenpiteet ja huomattavat panostukset kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa sekä liiketoiminnan ja jakeluverkoston kehittämiseen ovat niin suuria, että ne tulevat näkymään merkittävänä kiinteiden kulujen kasvuna ja rasittamaan liiketulosta huomattavasti myös loppuvuonna. Näillä toimenpiteillä ja panostuksilla, jotka ovat poikkeuksellisen suuria ja joista monet ovat etupainotteisia ajoittuen kuluvalle vuodelle, pyritään muokkaamaan liiketoiminnan rakennetta ja luomaan pohjaa pidemmän aikavälin kasvulle ja paremmalle kannattavuudelle. Lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset ja etenkin puuvillan korkea hinta sekä yleisen kustannustason nousu luovat yhtiölle hinnankorotuspaineita.
 
Vuodeksi 2011 suunniteltujen Marimekko-konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 6,5 miljoonaa euroa aiemmin ilmoitetun noin 5 miljoonan euron sijaan. Tähän sisältyvät muun muassa Helsingin kangaspainon noin 1,5 miljoonan euron koneinvestointi, noin miljoonan euron verkkokauppainvestointi, New Yorkissa avattavan lippulaivamyymälän ja showroomin rakennuskustannukset sekä muiden syksyllä avattavien omien vähittäismyymälöiden kustannukset.

Yhtiö antoi osavuosikatsauksessaan 3.5.2011 seuraavan näkymän: Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5-10 %, mutta liikevoiton heikkenevän noin 40-60 % edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö tarkentaa koko vuoden 2011 arviotaan aiemmin annetun näkymän puitteissa arvioiden Marimekko-konsernin liikevaihdon kasvun olevan annetun vaihteluvälin alalaidassa, lähellä 5 %, ja liikevoiton heikkenemisen annetun vaihteluvälin ylälaidassa (noin 50-60 % edellisvuoteen verrattuna).

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuvat yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuoden viimeisellä neljänneksellä vähittäiskaupan osuus myynnistä on merkittävä.

Helsingissä 17. elokuuta 2011

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin tunnuslukuja
Liikevaihto markkina-alueittain ja tuotelinjoittain
Segmenttitiedot
Liikevaihdon ja tuloksen kehitys vuosineljänneksittäin

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos/osake (EPS), euroa:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) / Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)

Oma pääoma/osake, euroa:
Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä 30.6.

Oman pääoman tuotto (ROE), %:
(Voitto ennen veroja – tuloverot) X 100 / Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %:
(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) X 100 / (Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana))

Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma X 100 / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (gearing), %:
Korolliset nettovelat X 100 / Oma pääoma

KONSERNITULOSLASKELMA
 

(1 000 euroa) 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
           
LIIKEVAIHTO 16 815 15 747 34 049 31 755 73 297
Liiketoiminnan muut tuotot 0 3 2 10 16
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -50 487 -1 981 -1 030 -1 173
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 6 301 5 319 14 417 12 809 28 496
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 947 4 457 9 615 8 673 17 311
Poistot 496 366 916 723 1 478
Liiketoiminnan muut kulut 5 919 4 533 11 522 8 779 19 032
           
LIIKETULOS -798 588 -438 1 811 8 169
           
Rahoitustuotot 28 8 41 6 83
Rahoituskulut -22 7 -58 19 -29
  6 15 -17 25 54
           
TULOS ENNEN VEROJA -792 603 -455 1 836 8 223
           
Tuloverot -200 168 -147 473 2 151
           
TILIKAUDEN TULOS -592 435 -308 1 363 6 072
           
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille -592 435 -308 1 363 6 072
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,05 -0,04 0,17 0,76


LAAJA TULOSLASKELMA

(1 000 euroa) 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
           
Tilikauden tulos -592 435 -308 1 363 6 072
Muut laajan tuloksen erät          
 Muuntoeron muutos 10 1 22 -1 8
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -582 436 -286 1 362 6 080
           
Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille -582 436 -286 1 362 6 080


KONSERNITASE

(1 000 euroa) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset hyödykkeet 10 841 9 450 9 390
Aineettomat hyödykkeet 1 654 564 869
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 20 16
Laskennalliset verosaamiset 87 - -
  12 598 10 034 10 275
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 19 957 16 125 17 172
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 003 6 196 6 437
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 896 18 -
Rahavarat 2 187 5 139 9 667
  29 043 27 478 33 276
       
VARAT YHTEENSÄ 41 641 37 512 43 551
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 8 040 8 040 8 040
Muuntoerot 32 1 10
Kertyneet voittovarat 21 507 21 528 26 237
Oma pääoma yhteensä 29 579 29 569 34 287
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 652 694 651
Rahoitusvelat 2 391 - -
  3 043 694 651
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat ja muut velat 9 019 7 249 8 583
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - - 30
  9 019 7 249 8 613
       
Velat yhteensä 12 062 7 943 9 264
       
OMA PÄÄOMAT JA VELAT YHTEENSÄ 41 641 37 512 43 551
       

Konsernilla ei ole vastuita johdannaissopimuksista eikä johdon ja osakkaiden puolesta ole annettu pantteja eikä muita vastuusitoumuksia

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 euroa) 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
       
LIIKETOIMINNNAN RAHAVIRTA      
       
Tilikauden tulos -308 1 363 6 072
Oikaisut      
 Suunnitelman mukaiset poistot 916 723 1 478
 Rahoitustuotot ja –kulut 17 -25 -54
 Verot -148 473 2 151
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 477 2 534 9 647
       
Käyttöpääoman muutos -1 980 -1 661 -2 452
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 345 -150 -1 193
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -2 784 -896 -1 943
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) 459 -615 684
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 503 873 7 195
       
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -58 19 -30
Saadut korot 42 -4 81
Maksetut verot -778 -1 852 -2 687
       
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -2 297 -964 4 559
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 152 -523 -1 519
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 152 -523 -1 519
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
       
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 391 - -
Maksetut osingot -4 422 -3 618 -3 618
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 031 -3 618 -3 618
       
Rahavarojen muutos -7 480 -5 106 -578
       
Rahavarat kauden alussa 9 667 10 245 10 245
Rahavarat kauden lopussa 2 187 5 139 9 667

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(1 000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
 
Osakepääoma

Muuntoerot
Kertyneet
voittovarat
Oma pääoma
yhteensä
         
Oma pääoma 1.1.2010 8 040 2 23 783 31 825
Tilikauden laaja tulos   -1 1 363 1 362
Osingonjako     -3 618 -3 618
Oma pääoma 30.6.2010 8 040 1 21 528 29 569
         
Oma pääoma 1.1.2011 8 040 10 26 237 34 287
Tilikauden laaja tulos   22 -308 -286
Osingonjako     -4 422 -4 422
Oma pääoma 30.6.2011 8 040 32 21 507 29 579

TUNNUSLUKUJA

  1-6/2011 1-6/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
Tulos/osake, euroa -0,04 0,17   0,76
Oma pääoma/osake, euroa 3,68 3,68   4,26
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,93 8,9   18,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -2,5 11,8   25,0
Omavaraisuusaste, % 71,1 78,9   78,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 0,7 -17,4   -28,2
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 3 152 523   1 519
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 9,3 1,6   2,1
Vastuusitoumukset, 1 000 euroa 18 569 9 974 86,2 11 147
Henkilöstö keskimäärin 392 372 5,4 375
Henkilöstö kauden lopussa 385 375 2,7 388
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 8 040 8 040   8 040
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä keskimäärin (1 000 kpl) 8 040 8 040   8 040


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

(1 000 euroa) 4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos, % 1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos, % 1-12/
2010
               
Suomi 10 982 11 450 -4,1 21 548 21 635 -0,4 51 768
Skandinavia 1 594 1 427 11,7 3 338 3 413 -2,2 7 101
Keski- ja Etelä-Eurooppa 1 473 975 51,1 3 170 2 418 31,1 5 284
Pohjois-Amerikka 978 885 10,5 1 691 1 617 4,6 3 814
Aasian-Tyynenmeren alue 1 788 1 010 77,0 4 302 2 672 61,0 5 330
YHTEENSÄ 16 815 15 747 6,8 34 049 31 755 7,2 73 297

LIIKEVAIHTO TUOTELINJOITTAIN

(1 000 euroa) 4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos, % 1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos, % 1-12/
2010
               
Vaatetus 5 988 5 143 16,4 12 963 12 359 4,9 26 384
Sisustus 7 456 7 398 0,8 14 507 13 687 6,0 34 006
Laukut 3 371 3 206 5,1 6 579 5 709 15,2 12 907
YHTEENSÄ 16 815 15 747 6,8 34 049 31 755 7,2 73 297


SEGMENTTITIEDOT

(1 000 euroa) 1-6/2011 1-6/2010 Muutos, % 1-12/2010
         
Marimekko-liiketoiminta        
 Liikevaihto 34 049 31 755 7,2 73 297
 Liiketulos -438 1 811 -124,2 8 169
 Varat 41 641 37 512 11,0 43 551


LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1 000) euroa 4-6/2011 1-3/2011 10-12/2010 7-9/2010
         
Liikevaihto 16 815 17 234 22 074 19 468
Liiketulos -798 360 2 188 4 170
Tulos/osake, euroa -0,07 0,04 0,21 0,38
         
(1 000 euroa) 4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009
         
Liikevaihto 15 747 16 008 20 719 19 492
Liiketulos 588 1 223 2 353 2 901
Tulos/osake, euroa 0,05 0,12 0,22 0,27 

 


Marimekko_Osavuosikatsaus_Q2_2011_17082011.pdf