Paskelbta: 2011-08-16 08:37:33 CEST
APB "Apranga"
Tarpinė informacija

„Aprangos“ grupės 2011 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, Lietuva, 2011-08-16 08:37 CEST -- „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2011 m. šešis mėnesius sudarė 7,7 mln. Lt (2,2 mln. eurų), kai 2010 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 0,8 mln. Lt (0,23 mln. eurų) konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą. Grupės neaudituotas konsoliduotas 2011 m. antro ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 6,2 mln. Lt (1,8 mln. eurų), kai 2010 m. antrą ketvirtį pelnas siekė 1,4 mln. Lt (0,4 mln. eurų).

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2011 m. šešis mėnesius sudarė 16,7 mln. Lt (4,8 mln. eurų) ir, lyginant su atitinkamu 2010 m. laikotarpiu, išaugo 47,6%. 2011 m. antro ketvirčio EBITDA sudarė 10,7 mln. Lt (3,1 mln. eurų), t.y. išaugo 60,4%, lyginant su 2010 m. antruoju ketvirčiu.

Su „Aprangos“ grupės 2011 m. šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe, konsoliduotu tarpiniu pranešimu bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: www.apranga.lt/investuotojams.

         Saulius Bačauskas
         „Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius
         (8~5) 2390843


FA2011Q2 LT.pdf
Vadovų patvirtinimas 2011Q2 LT.pdf